poniedziałek, 31 maj 2021

Spis Ludności - podsumowanie 2 miesięcy spisu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6610-spis-ludnosci-podsumowanie-2-miesiecy-spisu.html
100%auto
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do końca września. Początkowo polegał [...]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa do końca września. Początkowo polegał na samospisie internetowym. Od 17 maja br., pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi. Na terenie naszej gminy jest troje rachmistrzów spisowych - Pani Agnieszka Ryniec, Pani Agnieszka Kolasińska oraz Pani Monika Cybulska. Po dwóch miesiącach trwania spisu spisało się 1606 osób z 7910 do spisania, co stanowi 20,30 %. Z przygotowanego w Urzędzie Gminy w Choceniu stanowiska skorzystały 33 osoby, które  łącznie spisały 79 osób. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy i nie można odmówić udzielenia odpowiedzi. Osoby, które spiszą się same i zarejestrują otrzymany kod, będą mogły wziąć udział w planowanej loterii. Do wylosowania są atrakcyjne nagrody.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:
  1. płeć;
  2. wiek;
  3. adres zamieszkania;
  4. stan cywilny;
  5. kraj urodzenia;
  6. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna osób:
  1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  2. lokalizacja miejsca pracy;
  3. rodzaj działalności zakładu pracy;
  4. zawód wykonywany;
  5. status zatrudnienia;
  6. wymiar czasu pracy;
  7. rodzaj źródła utrzymania osób;
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 1. Poziom wykształcenia.
 2. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  3. stopień niepełnosprawności;
  4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 1. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  5. rok przyjazdu /powrotu do Polski;
  6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 1. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 1. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 1. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  2. stan zamieszkania mieszkania;
  3. własność mieszkania;
  4. liczba osób w mieszkaniu;
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  6. liczba izb w mieszkaniu;
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  11. stan zamieszkania budynku;
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  14. liczba izb w budynku;
  15. własność budynku;
  16. liczba mieszkań w budynku;
  17. rok wybudowania budynku.

Powrót

Polecane artykuły:


Sprzedaż działek budowlanych w Czerniewicach

Urząd Gminy w Choceniu informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w   Czerniewicach. Działki mają powierzchnię Dz. nr 214/6 - 0,1004 ha, Dz. nr 21 [...]

Badania mammograficzne

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o pomoc w zorganizowaniu badań mammograficznych d [...]