piątek, 16 lipiec 2021

Kolejne 800 tys. zł na budowę sali w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6692-kolejne-800-tys-zl-na-budowe-sali-w-smilowicach.html
100%auto
Informowaliśmy o otrzymanej promesie na 900 tys. zł na wyczekiwaną inwestycję budowy sali gimnas [...]

Informowaliśmy o otrzymanej promesie na 900 tys. zł na wyczekiwaną inwestycję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami. Środki te pochodzą ze wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR. Mamy kolejne dobre informacje. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie zgody by zaoszczędzone środki w wysokości 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jakie pojawiły się na zadaniu dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Choceniu przeznaczyć właśnie na budowę sali w Śmiłowicach. Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że jest możliwa zmiana, by środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (uzyskane z oszczędności w kwocie 800 tys. zł) zostały przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego – budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w miejscowości Śmiłowice. Dziękujemy. Przetarg ogłosiliśmy, teraz czekamy na dobre oferty w postepowaniu przetargowym, którego termin upływa o godz. 10.00 w dniu 26 lipca 2021 r.

Powrót

Polecane artykuły:


Spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP dr Joanną Borowiak

W dniu 24 sierpnia br., gościliśmy w Choceniu Panią Poseł na Sejm RP dr Joannę Borowiak. Pani Poseł w długim wystąpieniu zapoznała, licznie zebranych mieszkańców gminy Choceń z założenia [...]

Zakup działki w celu budowy zbiorników retencyjnych dla wody pitnej

W dniu 13.09.2021 r. Gmina Choceń zakupiła działkę nr 196/2 położoną w Choceniu na ul. Parkowej. Działka o powierzchni ponad 13 arów została zakupiona w związku z realizacją zadania polega [...]