poniedziałek, 20 wrzesień 2021

Dyżur pracownika ZUS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6804-dyzur-pracownika-zus.html
100%auto
Od 1 lipca br., wniosek o świadczenie Dobry Start 300 + dla ucznia można złożyć tylko elektroni [...]

Od 1 lipca br., wniosek o świadczenie Dobry Start 300 + dla ucznia można złożyć tylko elektronicznie. Nowelizacja ustawy w zakresie świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus” przewiduje, że składanie wniosków o 500 plus będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny i wypłata tego świadczenia jedynie w formie bezgotówkowej. W świetle nowych przepisów obsługą programu „Rodzina 500 plus” będzie zajmował się ZUS. Dlatego zachęcamy do spotkania się z ekspertem ZUS w dniu 22 września 2021 r., w Urzędzie Gminy w Choceniu w godz. 9.00 - 12.00 w celu założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania

W imieniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiłowicach na czele z Przewodniczącą Marzanną Rogowicz oraz Druhen i Druhów OSP KSRG Śmiłowice  na czele z Prezesem Mariusz Kieszkowski serde [...]

Trzeci projekt fotowoltaika – umowa podpisana

Podpisana została umowa na wykonanie trzeciej inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy pn. Fotowoltaika w Gminie Choceń. Projekt przewiduje budowę 47 instalacji na budynka [...]