wtorek, 21 wrzesień 2021

Gmina Choceń beneficjentem programu MALUCH+2021 w ramach modułu 2

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6809-gmina-chocen-beneficjentem-programu-maluch-2021-w-ramach-modulu-2.html
100%auto
Gmina Choceń, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkc [...]

Gmina Choceń, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem Programu „Maluch+”2019 w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu.

Rządowy program „Maluch+”2021 ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

Na podstawie zawartej w dniu 07.07.2021 r. umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 24.000 zł.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: „Program MALUCH+2021”.

Nazwa zadania: dofinansowanie  zapewnienia funkcjonowania 25 miejsc w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 24.000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 30.000,00 PLN

Krótki opis:

Gmina Choceń otrzymała w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na

wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku ” Pomponik” w Choceniu. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia personelu Żłobka (2 osoby).
Bez tytułu 7809f

Powrót

Polecane artykuły:


Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2021-2022

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jedno [...]

Opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach - pobierzZespół szkolno - przedszkolny w Choceniu - pobierz