poniedziałek, 22 listopad 2021

Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6921-gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych-3.html
100%auto
W ramach realizacji projektu Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” nr RPKP.09.03.02-04-0047 [...] W ramach realizacji projektu Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” nr RPKP.09.03.02-04-0047/20 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka zaplanowano dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia Klubu Seniora czyli zamontowanie klimatyzacji. Z ogromną przyjemnością informujemy, że zadanie zostało wykonane. Na bieżąco odbywają się także warsztaty plastyczne, komputerowe, wokalne, folklorystyczne i gimnastyka.

Powrót

Polecane artykuły:


Wyjdź z domu – radość jest blisko.

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  od 1 marca 2021r. do 31 września 2021r. realizuje projekt grantowy pt. „Wyjdź z domu – radość jest blisko”. Grant skierowany jest do mie [...]

500 tys. za szczepienia na koncie gminy

W dniu 5 stycznia br., na konto Gminy Choceń wypłynęła nagroda jaką otrzymaliśmy w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 500 tys. zł. Gmina znalazła się na 2 miejsc [...]