poniedziałek, 22 listopad 2021

Opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6922-opinie-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-we-wloclawku.html
Szkoła Podstawowa w Wilkowicach - pobierzZespół szkolno - przedszkolny w Choceniu - pobierz Szkoła Podstawowa w Wilkowicach - pobierz
Zespół szkolno - przedszkolny w Choceniu - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


Działki budowlane Czerniewice

Dysponujemy jeszcze kilkunastoma działkami budowlanymi w Czerniewicach – w rejonie ulicy Kujawskiej, naprzeciwko boiska wielofunkcyjnego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Sylwią Krajewską [...]

Wydatki na bezpieczeństwo ppoż w naszej gminie

Wśród zadań gminy jest ochrona przeciwpożarowa, która polega na ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Dlatego t [...]