środa, 24 listopad 2021

Przetarg na przebudowę drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6929-przetarg-na-przebudowe-drogi-w-czerniewicach-3.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg na 2 etap przebudowy drogi gminnej Wilkowice-Czerniewice. Oferty m [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg na 2 etap przebudowy drogi gminnej Wilkowice-Czerniewice. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 8 grudnia 2021 r do godz. 10:00. Inwestycja dotyczy odcinka drogi nr 190  741C w miejscowości Czerniewice od km 0+000 do km 0+693. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.

Powrót

Polecane artykuły:


Dopłata dla Gminy z Funduszu Przewozów Autobusowych w 2022 r.

Gmina Choceń jest wśród organizatorów przewozów, którym w ramach naboru wniosków nr 1/2022/FRPA prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, przyznano dopłatę z Funduszu rozwoju przewoz [...]

Budżet na 2022 rok

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2022 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 50 041 728,40 zł. Strona wydatków stanowi kwotę 57  [...]