wtorek, 21 grudzień 2021

Nowe obiekty małej architektury

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6974-nowe-obiekty-malej-architektury.html
Zakończono montaż obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Cz [...]

loga PROW 33fec 78e9a 85507Zakończono montaż obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice. W ramach projektu zakupiono i zamontowano urządzenia w postaci zestawów zabawowych i siłowni zewnętrznych w następujących lokalizacjach:

   - Czerniewice (przy przedszkolu) – urządzenie fitness: wahadło + biegacz + twister

   - Śmiłowice (przy przedszkolu) – zestaw zabawowy

   - Śmiłowice (przy szkole) – zestaw zabawowy

   - Szczutkowo (przy świetlicy) – zestaw zabawowy oraz zestaw fitness: wahadło + biegacz + twister oraz nasadzenie krzewów.

Całkowita wartość projektu: 62 827,20 zł.

Wartość dofinansowania: 33 381,00 zł

Środki własne: 29 446,20 zł.

Zadanie jest finansowane w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pn.: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice.


image000000 359ba
image000001 259e8 image000002 d67dd

Powrót

Polecane artykuły:


Budowa boiska w Wilkowicach rozpoczęta

Firma ADA- LIGHT Sp. z. o. o z Gostynina przystąpiła do realizacji zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach”:Zadanie obejmu [...]

12 lat działalności Zespołu „Śmiłowiónki”

Od 12 lat Zespół Śmiłowiónki aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy i regionu. Obchody 10-lecia powstania zespołu nie mogły się odbyć 2 lata temu z uwagi na panując [...]