środa, 22 grudzień 2021

Zadanie powiatowe w naszej gminie w roku 2022

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6979-zadanie-powiatowe-w-naszej-gminie-w-roku-2022.html
Budżet Powiatu Włocławskiego na rok 2022 przyjęty. W budżecie zaplanowano do realizacji na tere [...]

Budżet Powiatu Włocławskiego na rok 2022 przyjęty. W budżecie zaplanowano do realizacji na terenie gminy Choceń tylko jedno zadanie inwestycyjne. Jest to rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020 o wartości 88 560 zł. Dotyczy to wykonania dokumentacji w celu ubiegania się o środki na budowę ścieżki rowerowej.

Powrót

Polecane artykuły:


Rozpoczęły się prace przy budowie szlaku

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi przystąpiło do realizacji zadania pn. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbi [...]

Kolejne zadanie inwestycyjne w realizacji

W dniu 4 maja br., podpisano umowę na zakup fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Gabriela St [...]