wtorek, 04 styczeń 2022

Wydatki na bezpieczeństwo ppoż w naszej gminie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7004-wydatki-na-bezpieczenstwo-ppoz-w-naszej-gminie.html
Wśród zadań gminy jest ochrona przeciwpożarowa, która polega na ochronie życia, zdrowia, mieni [...]

Wśród zadań gminy jest ochrona przeciwpożarowa, która polega na ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Dlatego też koszty jakie ponosi gmina na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, stanowią sporą cześć budżetu gminy. Poniżej zamieszczamy wydatki na ochotnicze straże pożarne z budżetu gminy w latach 2020 – 2021.

 

WYDATKI Z BUDŻETU GMINY CHOCEŃ NA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

w latach 2020-2021

Rodzaj wydatku

2020

2021

Wykonanie (zł)

 Wykonanie (zł)

Ekwiwalent

    31 903,00   

41 089,50  

ZUS Zakładu Pracy

      2 406,60   

2 578,50  

Fundusz Pracy

          73,50   

73,50  

Umowy zlecenia

    29 500,00   

27 500,00  

Zakupy

    46 152,32   

31 036,41  

Usługi

    29 652,18   

48 096,16  

Opłaty i składki

      3 560,63   

2 342,50  

Rozbudowa istniej. bud. OSP w Choceniu o pomieszczenie garażowe

 

120 000,00  

Dotacje na samochód OSP Wichrowice

 

60 500,00  

Modernizacja dachu OSP Szczutkowo

    12 000,00   

 

Modernizacja garażu OSP Wilkowice

 

15 000,00  

Modernizacja garażu OSP Wichrowice

 

75 000,00  

Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Nakonowo Stare

 

369 978,00  

Dotacja OSP Śmiłowice

 

33 419,21  

Dotacje na samochód – OSP Choceń

  575 869,00   

 

Suma

731 117,23

826 613,78  


Materiał przygotowano w odpowiedzi na pytania mieszkańców.

Powrót

Polecane artykuły:


Przejazdy wojsk

Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi  ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie [...]

Przebudowa drogi Czerniewice - Wilkowice

Trwają prace drogowe przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Inwestycja jest realizowana zgodnie z podpisaną umową przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Ku [...]