środa, 05 styczeń 2022

Ludność wg stanu na 31 grudnia 2021r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7006-ludnosc-wg-stanu-na-31-grudnia-2021r.html
W Gminie Choceń, wg elektronicznej ewidencji, zamieszkiwało 7891 osób na pobyt stały i 53 osoby [...]

W Gminie Choceń, wg elektronicznej ewidencji, zamieszkiwało 7891 osób na pobyt stały i 53 osoby na pobyt czasowy, co daje łącznie 7944 osoby. W zeszłym roku demografia przedstawiała się następująco:

  • urodzenia: 72
  • zgony: 112
  • zameldowania na pobyt stały: 81
  • wymeldowania z pobytu stałego: 70
  • migracje wewnętrzne: 43

statystyka mieszkańców wg płci i wieku

wykaz ilościowy mieszkańców

Powrót

Polecane artykuły:


Uroczyste przekazanie sprzętu „Granty PPGR”

Gmina Choceń realizuje projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 [...]

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ŚMIŁOWICACH

Kontynuowane są zaplanowane w roku bieżącym prace budowlane przy budowie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śmiłowicach.Na obecną chwilę wykonywane są:- posadzki na sali i zapleczu- [...]