środa, 12 styczeń 2022

Informacja z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7014-informacja-z-sesji-nadzwyczajnej-2.html
W dniu 12 stycznia 2022 r., na nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, rozp [...]

W dniu 12 stycznia 2022 r., na nadzwyczajnej XXXIV sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na utworzenie spółki Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choceniu oraz wniesienia przez Gminę Choceń wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów – podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu; gmina otrzymała wsparcie na ten cel ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa kwotę 3 mln zł. 

2)    zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa  handlowego przez Wójta Gminy Choceń – upoważnienie wójta do działania w ramach kwot przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Choceń.

Uchwały z sesji zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ - WNIOSEK

W załączeniu do pobrania wniosek o zakup węgla po cenie preferencyjnej w sprzedaży końcowej Gminy Choceń - pobierz tutaj [...]