poniedziałek, 17 styczeń 2022

Powołano Spółkę Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7019-powolano-spolke-chocenska-spoleczna-inicjatywa-mieszkaniowa.html
Dnia 17 stycznia 2022 r., Wójt Gminy Choceń – Roman Nowakowski, na podstawie uchwały Rady Gminy [...]

Dnia 17 stycznia 2022 r., Wójt Gminy Choceń – Roman Nowakowski, na podstawie uchwały Rady Gminy Choceń nr XXXIV/249//2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choceniu, zawiązał pierwszą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Choceń. Jest to spółka pod firmą Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka działa na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz innych właściwych przepisów prawa. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.000.000 zł i dzieli się na 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy udział. 100 % udziałów w spółce objęła Gmina Choceń.

Powrót

Polecane artykuły:


Przebudowa drogi Czerniewice - Wilkowice

Rozpoczęły się pierwsze prace drogowe na terenie gminy. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna zgodnie z podpisaną umową realizuje prace przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilko [...]

Trwają prace przy szlaku pieszym w Choceniu

Prace związane z utworzeniem szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina) są zaawansowane. Ścieżka zmienia się z dnia na dzień. Jeszcze w maju planowane jest p [...]