czwartek, 27 styczeń 2022

Klub młodzieżowy przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7037-klub-mlodziezowy-przy-szkole-podstawowej-im-anny-wajcowicz-w-smilowicach.html
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  od 15 października  do 30czerwca 2022 rok [...]

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  od 15 października  do 30czerwca 2022 roku realizuje projekt grantowy pt. „Klub młodzieżowy przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach”.

Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choceń. Do projektu zrekrutowanych zostało 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także 5 osób będących ich otoczeniem. Łącznie w projekcie uczestniczy 14 osób, które aktywnie korzystają z zajęć w ramach klubu młodzieżowego. W ferie zimowe (przez 5 dni) odbyły się zimowiska, a podczas nich zajęcia prowadzone przez specjalistów takie jak robotyka i programowanie, zajęcia z gier planszowych oraz teatralne. Uczestnicy klubu wzięli również udział w zajęciach grupowych z psychologiem. Każdy otrzymał poczęstunek oraz obiad.

Już niebawem rozpocznie się kolejny etap projektu czyli cotygodniowe zajęcia: sportowe, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz rękodzielnicze. W planie jest również jednodniowa wycieczka nad morze.

Całkowita wartość projektu to 52 721,00 zł. Projekt jest  dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 zł  (95 %), wkład własny wynosi 2 721,00 zł (5 %).

Powrót

Polecane artykuły:


Trwają prace przy szlaku pieszym w Choceniu

Prace związane z utworzeniem szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina) są zaawansowane. Ścieżka zmienia się z dnia na dzień. Jeszcze w maju planowane jest p [...]

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zakończyła się, zaplanowana na ten rok budżetowy, budowa 8 szt., przydomowych oczyszczalni ścieków. Prace wykonywała firma Eko-bud Agnieszka Żołędowska Włocławek. Wartość umowy wynosi 80 [...]