czwartek, 27 styczeń 2022

II nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7040-ii-nabor-w-ramach-programu-inwestycji-strategicznych-polski-lad.html
Przygotowujemy do złożenia w ramach II naboru Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład n [...]

Przygotowujemy do złożenia w ramach II naboru Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład niżej wymienione inwestycje. Maksymalna ilość wniosków jaką możemy złożyć to pięć. Wartość projektów przewidzianych do realizacji wynosi ponad 16 mln zł.

Lp.

Nazwa zadania

Wartość brutto zł

1

Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu 

5 938 500

2

Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolno – administracyjnego w Choceniu ul. Sikorskiego 12 w celu poprawy efektywności energetycznej budynków

1 863 776,65

3

Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE

2 009 809,76

Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – PGR 

Lp.

Nazwa zadania

Wartość

1

Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków

1 476 000

2

Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Skibice, Olganowo, Kuźnice, Wichrowice

5 000 000

Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg na modernizację sieci wodociągowej

Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych. Oferty można składać za pośrednictwem Pla [...]

Przebudowa drogi Czerniewice - Wilkowice

Rozpoczęły się pierwsze prace drogowe na terenie gminy. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna zgodnie z podpisaną umową realizuje prace przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilko [...]