czwartek, 02 czerwiec 2022

Finał Grantu PPGR

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7227-final-grantu-ppgr.html
100%auto
W lutym 2022 r. ogłoszona została lista gmin wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantow [...]

Bez tytułu 5c8e2
W lutym 2022 r. ogłoszona została lista gmin wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wniosek złożony przez Gminę Choceń został zaakceptowany i przyznano nam grant w wysokości 58.500,00 zł. Cała kwota została przeznaczona na zakup nowego sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

W/w projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W dniu 31.05.2022 r. odbyło się uroczyste przekazanie komputerów dzieciom z rodzin pegeerowskich. Uczniowie otrzymali 3 komputery stacjonarne, 20 laptopów i 1 tablet. Cieszymy się, że dzieci dostały komputery na dzień dziecka. Mamy nadzieję, że prezent sprawił im frajdę i będą się nim cieszyć przez długi czas nie zapominając, że ma on służyć przede wszystkim do nauki.20220531 120924 12c23

Powrót

Polecane artykuły:


Podpisano umowę na budowę zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Choceniu

W dniu 08.08.2022 Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą Kan-Invest Mariusz Gocel na realizację zadania pt." „Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną” Realizacja inwestycji polega na [...]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych DZIAŁKI REKREACYJNE CHOCEŃ

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w  Choceniu, podaje informację właścicielom nieruchomości niezamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu [...]