poniedziałek, 06 czerwiec 2022

Uzgodnienia w sprawie dyrektora w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7232-uzgodnienia-w-sprawie-dyrektora-w-wilkowicach.html
Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach za merytory [...]

Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach za merytoryczne spotkania w ubiegłym tygodniu. W związku z nie wyłonieniem kandydata na dyrektora podczas konkursu, w czasie spotkań z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, przedstawiono kandydaturę Pani Moniki Leśniewskiej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wikowicach. Pani Monika Leśniewska mieszka wraz z rodziną w Choceniu, ma 17 letni staż pracy w szkole. Zarówno Rada Rodziców jak i Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowały kandydaturę Pani Moniki Leśniewskiej na stanowisko dyrektora szkoły. Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Choceń wystąpi do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z prośbą o uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Pani Monice Leśniewskiej.

  

Powrót

Polecane artykuły:


Działania Klubu Seniora

Realizujemy projekt dla seniorów „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Wspólnie z uczestnikami Klubu Seniora, w ramach warsztatów ogrodniczych, udało nam się w ostatnim czasie zadbać o t [...]

Spotkania w sołectwach w gminie Choceń na temat OZE

Firma 4ECO GREEN ENERGY informuję, że organizuje spotkania w sołectwach w gminie Choceń w sprawie odnawialnych źródeł energii i ciepła na starych zasadach (PROSUMENT 2.0). Na spotkaniach preze [...]