czwartek, 09 czerwiec 2022

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 30 czerwca

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7239-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-do-30-czerwca.html
100%auto
CEEB to baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gos [...]

CEEB to baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. W dniu 30 czerwca mija termin złożenia deklaracji  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przez każdego obywatela lub zarządcę budynku. Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosił 14 dni. Do dnia 9 czerwca 2022 r., z terenu gminy Choceń, na 2541 punktów adresowych, złożono 1483 deklaracji, co stanowi ponad 58 %.

 

Deklarację do CEEB można złożyć w następujący sposób:

- w formie elektronicznej, czyli przez internet na stronie: https://www.gunb.gov.pl

- w formie papierowej - wypełniony dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy.

Wzory wniosków:

- Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

- Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Powrót

Polecane artykuły:


Nasadzenia drzew na cmentarzu w Choceniu

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do inwestycji pn.: „Nasadzenie drzew i krzewów w Choceniu jako forma ochrony przyrody” Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń dokonało nasadzenia 30 szt. drz [...]

„Ciepłe Mieszkanie”

Od 21 lipca br. wszedł w życie nowy program „Ciepłe Mieszkanie” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on, iż osoby mieszkające w budynkach wiel [...]