poniedziałek, 13 czerwiec 2022

Druga umowa z Polskiego Ładu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7243-druga-umowa-z-polskiego-ladu.html
W związku z ogłoszonym przetargiem na realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury wodoci [...]

W związku z ogłoszonym przetargiem na realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych”, otrzymaliśmy jedną ofertę od firmy KENEZ sp. z o.o. Włocławek na kwotę 6.196 133,13. Podpisanie umowy planowane jest o godz. 8.00 w dniu 14 czerwca 2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Śmiłowicach, Szatkach i Skibicach. Wykonane zostanie przejście wodociągiem przez działki osób prywatnych w celu wymiany i budowy przyłączy wodociągowych. Inwestycja obejmuje: roboty przygotowawcze i wykończeniowe, roboty ziemne, roboty montażowe oraz dostawę agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 65 kW. Zakończenie zadania przewidziano na styczeń 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  

Powrót

Polecane artykuły:


Z sesji nadzwyczajnej

Podczas XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, w dniu 8 sierpnia 2022 r., odbyło się uroczyste powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Pani Monice L [...]

Spotkania w sołectwach w gminie Choceń na temat OZE

Firma 4ECO GREEN ENERGY informuję, że organizuje spotkania w sołectwach w gminie Choceń w sprawie odnawialnych źródeł energii i ciepła na starych zasadach (PROSUMENT 2.0). Na spotkaniach preze [...]