wtorek, 14 czerwiec 2022

Druga umowa z Polskiego Ładu podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7250-druga-umowa-z-polskiego-ladu-podpisana.html
W dniu 14 czerwca 2022 r.,  podpisano umowę z firmą KENEZ sp. z o.o. z Włocławka na realiza [...]

W dniu 14 czerwca 2022 r.,  podpisano umowę z firmą KENEZ sp. z o.o. z Włocławka na realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych”. Wartość zadania opiewa na kwotę 6.196 133,13 zł. Firma KENEZ złożyła ofertę w ogłoszonym przetargu, a jej wartość była poniżej wartości kosztorysowej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Śmiłowicach, Szatkach i Skibicach. Wykonane zostanie przejście wodociągiem przez działki osób prywatnych w celu wymiany i budowy przyłączy wodociągowych. Inwestycja obejmuje: roboty przygotowawcze i wykończeniowe, roboty ziemne, roboty montażowe oraz dostawę agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 65 kW. Zakończenie zadania przewidziano na styczeń 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  

Powrót

Polecane artykuły:


Droga w Bodzanówku z dofinansowaniem

Zarząd województwa Kujawsko – Pomorskiego rozstrzygnął nabór wniosków na dofinansowanie z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w przedmiocie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gru [...]

Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy żłobku gotowy

Choceńska Spółdzielnia Budowlana zakończyła prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Jest to inwestycja drogowa, na którą otrzymal [...]