środa, 22 czerwiec 2022

Absolutorium jednogłośnie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7259-absolutorium-jednoglosnie.html
Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., przedstawiono Rapor [...] Podczas sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2022 r., przedstawiono Raport o stanie gminy za rok 2021. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania. Rozpatrzono i zatwierdzono także sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe oraz udzielono Wójtowi gminy Choceń absolutorium za rok 2021 z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Radni gminy Choceń jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium.
Wykonanie budżetu za 2021 r., przedstawia się następująco:
- wydatki wykonane 49 124 898,14 zł,
- dochody wykonane 58 461 183,00 zł,
W wyniku wykonania budżetu nadwyżka na 31.12.2021 r., wyniosła 9 336 284,86 zł.
Dziękujemy wszystkim pracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i radnym za współpracę i zaangażowanie w poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy w roku ubiegłym. Mamy nadzieję, że także rok bieżący będzie dobry dla realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dalszego rozwoju gminy.

Raport o stanie gminy - pobierz tutaj 

Powrót

Polecane artykuły:


Wyjazd grup folklorystycznych do Portugalii

Szwecja, Ukraina, Włochy – w tych krajach muzyczną pinezką zaznaczyli już swoją obecność członkowie zespołu „Śmiłowiónki”. Do tej listy w najbliższych dniach dołączy kolejny kraj [...]

Dożynki wojewódzkie

Włocławskie bulwary i lotnisko w podwłocławskim Kruszynie będą miejscem tegorocznych dwudniowych obchodów wojewódzkiego święta plonów, które w ostatni weekend sierpnia organizujemy wspóln [...]