wtorek, 19 lipiec 2022

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7302-dotacja-dla-gminnej-spolki-wodnej.html
Gminna Spółka Wodna Choceń otrzyma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację w wysokości 23.000 [...] Gminna Spółka Wodna Choceń otrzyma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację w wysokości 23.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Stosowna umowa została podpisana. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii melioracji w Czerniewicach ul. Wiejska. Dziękujemy Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu za przyznanie dotacji, która przyczyni się do poprawy stanu technicznego urządzeń melioracji szczegółowej oraz przywrócenia im prawidłowej funkcji na terenie Gminy Choceń.

Powrót

Polecane artykuły:


Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych - warsztaty

W dniu 22.09 2022 w ramach  projektu „Gmina  Choceń wspiera niesamodzielnych”  nr RPKP.09.03.02-04-0047/20 w CCK w Choceniu odbyły się warsztaty plenerowe dla Klubu Seniora. Nasi [...]