czwartek, 28 lipiec 2022

Nowy pojazd asenizacyjny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7311-nowy-pojazd-asenizacyjny.html
100%auto
W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Poja [...]

W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Gabriela Stokłosa PHU „EFEKT” Imielin. Wartość pojazdu to 540 tys. zł brutto. Zadanie jest dofinansowane ze środków jakie gmina otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowa funkcja w jaką wyposażony jest pojazd polegająca na myciu i płukaniu przykanalików podniesie standard świadczonych usług oraz usprawni działanie urządzeń kanalizacyjnych. Od 1 sierpnia można zapisywać się w Urzędzie Gminy w Choceniu na opróżnianie szamb i oczyszczanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Powrót

Polecane artykuły:


KLUB SENIORA

W ramach realizacji projektu „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” nr RPKP.09.03.02-04-0047/20 nasi seniorzy biorą udział w warsztatach plastycznych, florystycznych, wokalnych, kosmetycznych [...]

Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych

W ramach  projektu „Gmina  Choceń wspiera niesamodzielnych”  nr RPKP.09.03.02-04-0047/20  w dniu 17.09.2022 w świetlicy wiejskiej w Szczutkowie odbyły się warsztaty plenero [...]