wtorek, 16 sierpień 2022

Podpisano umowę na budowę zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7339-podpisano-umowe-na-budowe-zbiornikow-retencyjnych-na-wode-pitna-w-choceniu.html
W dniu 08.08.2022 Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą Kan-Invest Mariusz Gocel na realizac [...]

W dniu 08.08.2022 Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą Kan-Invest Mariusz Gocel na realizację zadania pt." „Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną” Realizacja inwestycji polega na budowie dwóch zbiorników retencyjnych (wyrównawczych) o poj. V=150 dm3 każdy, kontenerowego budynku pompowni, budowie doziemnych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnym 196/2 w Choceniu. Zgodnie z umową prace mają zostać wykonane w terminie do 8 grudnia 2022 r. Wartość inwestycji to 1 881 900,00 zł brutto.

Powrót

Polecane artykuły:


Ciepłe Mieszkanie

Od 21 lipca br. wszedł w życie nowy program „Ciepłe Mieszkanie” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on, iż osoby mieszkające w budynkach wiel [...]

Zaproszenie na otwarcie boiska

Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski oraz Dyrektor Szkoły w Wilkowicach Monika Leśniewska serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach. [...]