poniedziałek, 16 maj 2022

Nabór wniosków o dofinansowanie do nawozów wydłużony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7196-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-nawozow-wydluzony.html
Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie [...]

Do 31 maja 2022 r. został wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji nt. procedury składania wniosków na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna.

poniedziałek, 16 maj 2022

Remont ponad 7 km dróg gminnych z Programu Polski Ład rozpoczęty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7195-remont-ponad-7-km-drog-gminnych-z-programu-polski-lad-rozpoczety.html
Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, [...]

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C Śmiłowice-Borzymowice”. Zadanie jest realizowane przez Firmę Inżynieryjno – Drogową „Drogtom” sp. z o.o. z Włocławka w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość robót wynosi 4 450 732,31 zł. W ramach zadania planuje się remont nawierzchni na odcinkach o dł. 7,232 km, obejmujący profilowanie masą MMA pod geosiatkę, ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 kN/mb, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, frezowanie połączeń z innymi drogami, oczyszczenie przepustów, wykonanie remontu 3 peronów oraz wymianę oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego. Zakończenie zadania planowane jest na 5 listopada 2022 rok. Dofinansowanie wynosi 78,24 % wartości zadania.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 16 maj 2022

Przebudowa drogi Czerniewice - Wilkowice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7194-przebudowa-drogi-czerniewice-wilkowice-2.html
Trwają prace drogowe przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Inwestycja je [...]

Trwają prace drogowe przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Inwestycja jest realizowana zgodnie z podpisaną umową przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna. Długość remontowanego odcinka wynosi 0,693 km. Główny zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie poboczy, nawierzchni, oznakowania, mijanek, krawężników, zjazdów, skrzyżowania i elementów odwodnienia. Wartość umowy to kwota 598 448,15 PLN. Zadanie jest przewidziane do wykonania w tym roku. Przebudowa będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czytaj więcej...

piątek, 13 maj 2022

Przetarg na modernizację sieci wodociągowej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7192-przetarg-na-modernizacje-sieci-wodociagowej.html
Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gmin [...]

Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 26 maja 2022 r. do godz. 10:00.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Śmiłowicach, Szatkach i Skibicach. Wykonane zostanie przejście wodociągiem przez działki osób prywatnych w celu wymiany i budowy przyłączy wodociągowych. Inwestycja obejmuje: roboty przygotowawcze i wykończeniowe, roboty ziemne, roboty montażowe oraz dostawę agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 65 kW.

Zakończenie zadania planowane jest na styczeń 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

piątek, 13 maj 2022

Konkurs na dyrektora w szkole w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7190-konkurs-na-dyrektora-w-szkole-w-wilkowicach.html
Pierwszego września br. upływa kadencja obecnego dyrektora szkoły w Wilkowicach Pana Marka Romana [...]

Pierwszego września br. upływa kadencja obecnego dyrektora szkoły w Wilkowicach Pana Marka Romana Zapieca.  W związku z tym konieczne było rozpisanie nowego konkursu na dyrektora szkoły. W dniu 10 maja br.  odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Wpłynęły trzy oferty – obecnego dyrektora oraz dwóch innych kandydatów p. Moniki Leśniewskiej i p. Eweliny Skucha - Pastucha. Konkurs pozostał nierozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów – minimum 6 głosów „za”, (komisja liczyła 11 osób),  a jednej kandydatury nie zakwalifikowała do drugiego etapu.

Procedura ustalona przez Ministerstwo Edukacji stanowi, iż w takiej sytuacji  dyrektora powołuje Wójt już bez postępowania konkursowego,  po uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty. Zgłosiła się do mnie delegacja około 20 osób z Wilkowic rodzice i nauczyciele, pracownicy szkoły. Ustaliliśmy iż, jeśli do 20 maja 2022 zaproponują kandydaturę na dyrektora, która będzie także satysfakcjonować samorząd, to gotów jestem rozważyć przedstawienie jej Kuratorowi.

Jednocześnie zastrzegłem, iż oczekuję nowej kandydatury. Pan Zapiec nabywa prawa emerytalne 2 września 2022 roku i chciałem mu podziękować za wielki wkład pracy – 21 lat dyrektorem w Wilkowicach. Pan Zapiec przeszedł przez wszystkie zmiany i reformy w oświacie, których było bardzo wiele, zawsze wykonując dobrą robotę. Panie Marku dziękujemy. Przechodząc na emeryturę może być Pan dumny ze swej pracy.

czwartek, 12 maj 2022

Fontanna w parku znów działa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7189-fontanna-w-parku-znow-dziala.html
Po zimowej i pandamicznej przerwie fontanna w parku w Choceniu znów działa. Po odnowieniu i pomalo [...]

Po zimowej i pandamicznej przerwie fontanna w parku w Choceniu znów działa. Po odnowieniu i pomalowaniu jej aktualna sceneria jest niebiesko-szara. Park w Choceniu stanowi idealne miejsce do relaksu, spacerów i odpoczynku. Najmłodsi mogą korzystać z placu zabaw, który cieszy się ogromną popularnością. O zdrowie można zadbać na urządzeniach siłowni. Park jest miejscem także dla zwierząt, prosimy jednak ich właścicieli o sprzątanie po swoich podopiecznych. Szanujmy się i wszyscy dbajmy o wspólną przestrzeń życiową.

czwartek, 12 maj 2022

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ŚMIŁOWICACH

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7188-budowa-sali-gimnastycznej-w-smilowicach.html
Kontynuowane są zaplanowane w roku bieżącym prace budowlane przy budowie sali gimnastycznej przy [...]

Kontynuowane są zaplanowane w roku bieżącym prace budowlane przy budowie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śmiłowicach.
Na obecną chwilę wykonywane są:
- posadzki na sali i zapleczu
- ścianki działowe
- ściany zewnętrzne budynku
- instalacje wodociągowe w zapleczu sali
- utwardzenie terenu z kostki betonowej
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach” realizowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 r. Gmina Choceń otrzymała na budowę sali gimnastycznej również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie budowy zgodnie z harmonogramem planowane jest na listopad 2022r.

IMG 20220512 100209 resized 20220512 110328687 81555

Czytaj więcej...

czwartek, 12 maj 2022

Kontynuacja prac w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7186-kontynuacja-prac-w-wilkowicach.html
Firma ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina kontynuuje prace przy realizacji zadania pn: „Budowa boiska [...]

Firma ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina kontynuuje prace przy realizacji zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach. Na dzień dzisiejszy:
- zdemontowano istniejącą nawierzchnię asfaltową,
- rozpoczęto prace przy wykonywaniu koryta pod płytę boiska

Planowany termin zakończenia 15 września 2022r. Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Sportowa Polska.

IMG 20220512 102927 resized 20220512 110239179 4a5c1

wtorek, 10 maj 2022

12 lat działalności Zespołu „Śmiłowiónki”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7183-12-lat-dzialalnosci-zespolu-smilowionki.html
Od 12 lat Zespół Śmiłowiónki aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy i [...]

Od 12 lat Zespół Śmiłowiónki aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy i regionu. Obchody 10-lecia powstania zespołu nie mogły się odbyć 2 lata temu z uwagi na panującą pandemię. Dlatego uroczyste podsumowanie 12 letniej aktywności Zespołu odbyły się w dniu 6 maja 2022 r., w Śmiłowicach. Na tą okoliczność wydano folder o działalności artystycznej Zespołu w latach 2010 – 2020 r. Spotkanie było okazją do podsumowania, gratulacji i wielu ciepłych słów skierowanych do członków zespołu, uzdolnionych wokalnie mieszkańców Śmiłowic i okolic. Inicjatorką powstania i kierownikiem jest Pani Danuta Kaczmarek. Nad oprawą muzyczną czuwa Pan Miłosz Kierzkowski. Zespół po raz pierwszy zaprezentował swoją autorską twórczość oraz tradycyjne ludowe i biesiadne pieśni podczas choceńskiego pikniku rodzinnego zorganizowanego na otwarcie sezonu letniego. Po kilku latach zespół rozwinął swój repertuar o tańce i obrzędy ludowe – pod okiem znanej choreograf Julii Skowrońskiej. Członkowie zespołu mają więcej siły i zapału niż nie jeden młody człowiek. Przez okres 10 lat uzbierało się w dorobku bogate doświadczenie. Zespół występował na Ukrainie - we Lwowie i Dobrotworze. Byli we Włoszech - w Rzymie, Watykanie i Monte Cassino oraz Sztokholmie w Szwecji. Zespół godnie reprezentował naszą gminę na przeglądach w Tarnogrodzie, Kaczorach, Gostycynie,  Brześciu Kujawskim, Włocławskich Inspiracjach Artystycznych, w Parku Zdrojowym w Ciechocinku, na Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Obrzędu Ludowego w Osięcinach. Pamiętamy piękne obrzędy w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Śmiłowiónki” pt. „Oczepiny na Kujawach”, „Darcie pierza” oraz niesamowite widowisko, nagradzane na wielu przeglądach m.in. w Ciechocinku, eliminacjach wojewódzkich w Kaczorach, aż po Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie „Kozy na Kujawach”.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 09 maj 2022

Kolejne zadanie inwestycyjne w realizacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7182-kolejne-zadanie-inwestycyjne-w-realizacji.html
W dniu 4 maja br., podpisano umowę na zakup fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego. Pojazd będzi [...]

W dniu 4 maja br., podpisano umowę na zakup fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Gabriela Stokłosa PHU „EFEKT” Imielin. Wartość umowy 540 tys. zł brutto. Termin realizacji umowy i dostarczenia do siedziby Urzędu Gminy gotowego pojazdu wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Zadanie jest dofinansowane ze środków jakie gmina otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

czwartek, 05 maj 2022

Z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7180-z-sesji-nadzwyczajnej-2.html
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 5 maja br., radni rozpatrzyli pro [...]

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 5 maja br., radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – w związku z koniecznością uruchomieniem funduszu pomocy dla Ukrainy, w tym. m.in. na świadczenia przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz innych świadczeń; ponadto Rada Gminy Choceń wyraziła zgodę na przekazanie dotacji w wysokości 225 tys. na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Wilkowicach;

2) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022 – określono kąpielisko „Plaża Choceń”, wzdłuż linii brzegowej o długości 65 mb, czynne w okresie od 25 czerwca do 28 sierpnia 2022 r.;

3) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - ulicę Wrzosową o dł. 232 mb i ulicę Bukową o dł. 244 mb zaliczono do kategorii dróg gminnych.

Uchwały w tym zakresie zostały podjęte. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.