wtorek, 20 wrzesień 2022

Przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7394-przetarg-na-ubezpieczenie-mienia-gminnego.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego, który przeprowadzi w jej imieni [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego, który przeprowadzi w jej imieniu Firma Maximus Broker Sp. z o.o. Postepowanie przetargowe odbywa się na platformie zakupowej Open Nexus, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Towarzystwom Ubezpieczeniowym składania ofert w drodze elektronicznej. Gwarantuje to zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp następuje poprzez link  https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker/proceedings  Otwarcie ofert nastąpi 27 września o godz. 10:05.  Umowa na ubezpieczenie będzie podpisana na okres 36 miesięcy.

wtorek, 20 wrzesień 2022

Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7393-gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych-4.html
W ramach  projektu „Gmina  Choceń wspiera niesamodzielnych”  nr RPKP.09.03.02-04 [...]

Bez tytułu 4bc5aW ramach  projektu „Gmina  Choceń wspiera niesamodzielnych”  nr RPKP.09.03.02-04-0047/20  w dniu 17.09.2022 w świetlicy wiejskiej w Szczutkowie odbyły się warsztaty plenerowe dla Klubu Seniora. Warsztaty te zostały połączone z imprezą integracyjną KGW NIEZAPOMINAJKA. Panie przygotowały mnóstwo potraw do degustacji. Można było także skorzystać z dań z grilla. W ramach zajęć  plastycznych każdy z zaproszonych gości mógł samodzielnie wykonać ręcznie malowaną torbę. Zapewnioną mieliśmy również oprawę muzyczną. Warsztaty minęły nam na zabawie w bardzo miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim za miło spędzony czas.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 19 wrzesień 2022

O projekcie SWO na Baltic Economic Congress

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7390-o-projekcie-swo-na-baltic-economic-congress.html
Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działające w Poznaniu zaprasza prze [...]

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działające w Poznaniu zaprasza przedsiębiorców na swoje stoisko na Baltic Economic Congress w Szczecinie, gdzie udzielane będą wyczerpujące informacje o „Systemie wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” (SWO). Wszystkich zainteresowanych bogatym programem wydarzenia, jak i możliwością wsparcia w ramach wspomnianego projektu, zachęcamy do udziału. Kongres odbędzie się w dniach 20-21 września br.

SWO stawia na rozwój i wsparcie firm na wczesnym etapie różnego rodzaju trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, kiedy można jeszcze rozwiązać je poprzez pozafinansowe narzędzia dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Będzie ona też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze dla siebie lub pracowników usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Najbliższy nabór do projektu jest planowany na jesień tego roku i będzie prowadzony do osiągnięcia maksymalnej liczby zgłoszeń w danym makroregionie.

Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronach www.parp.gov.pl/swo. Można je uzyskiwać także telefonicznie w Biurze Regionalnym PARP w Poznaniu, pod numerem telefonu 61-291-00-39 w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.30. Bardzo dobrą okazją do porozmawiania ze specjalistą z PARP na temat projektu SWO będzie też Baltic Economic Congress, zaplanowany na najbliższą środę i czwartek. Z agendą wydarzenia można zapoznać się na stronie głównego organizatora – Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie: O Kongresie | Północna Izba Gospodarcza (polnocnaizba.pl). Jest tam również link umożliwiający zakup biletów na wydarzenie. Zapraszamy!

*  *  *

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną działającą w ramach Grupy PFR powołaną do zarządzania funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Biuro Regionalne PARP w Poznaniu odpowiada między innymi za kontakty z przedsiębiorcami z terenu Polski Zachodniej, a zwłaszcza województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

czwartek, 15 wrzesień 2022

XXVIII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2022

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7389-xxviii-edycja-sportowego-turnieju-miast-i-gmin-stmig-2022.html
W dniach 13–19 września 2021 r. odbędzie się XXVIII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - S [...]

baner STMiG 2022 3c161
W dniach 13–19 września 2021 r. odbędzie się XXVIII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2022. Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Kalendarz imprez sportowych w załączniku - pobierz tutaj


czwartek, 15 wrzesień 2022

Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7388-informacja-z-sesji-rady-gminy-6.html
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Choceń zostały przyjęte dwa sprawozdania - wójta z dzi [...]

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy Choceń zostały przyjęte dwa sprawozdania - wójta z działalności między sesjami oraz z wykonania budżetu gminy Choceń za I półrocze 2022 roku. Ponadto radni rozpatrzyli i przyjęli projekty uchwał w następujących sprawach:

 1. Zmiany budżetu gminy na 2022r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – dodano do Wieloletniej Prognozy Finansowej min.in. zadanie związane z budową dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Choceniu, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu, pozwoli to na przygotowywanie procedury przetargowej.
 2. Wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku – opłata będzie od IV kwartału 2022 r., wynosiła 22 zł od mieszkańca za odpady odbierane w sposób selektywny, zwolnienie w wysokości 2 zł od osoby dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi kompostujących odpady biodegradowalne w przydomowym kompostowniku.
 3. Wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg – podobnie jak w latach poprzednich, rada wyraziła zgodę na odśnieżanie następujących dróg – Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice, Szatki – Wola Nakonowska – Kowal, Śmiłowice – Wilkowiczki, Wilkowice, Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo.
 4. Przyjęcia „Planu rozwoju sieci drogowej Gminy Choceń na lata 2023-2025” – jest to dokument pomocniczy w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie środków na realizację inwestycji drogowych.
 5. Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń – teren, którego zmiana dotyczy położony jest pomiędzy Wilkowicami i Czerniewicami przy tzw. kolejce, planowana funkcja dla danego obszaru dopuszczała będzie możliwość realizacji zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej.
 6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wilkowice, gmina Choceń – procedury zmiany studium i ustalenia planu dla obszaru pomiędzy Wilkowicami i Czerniewicami będą realizowane równocześnie.
 7. Wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka – w ramach utworzonego stowarzyszenia będziemy realizowli instrument polityki terytorialnej województwa.
 8. Wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu – zwiększono wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej do 25 zł za każdą godzinę.

Wszystkie uchwały zostaną zamieszczone w BIP Urzędu Gminy w Choceniu.

czwartek, 15 wrzesień 2022

Kamień Pamięci w Księżej Kępce

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7387-kamien-pamieci-w-ksiezej-kepce.html
10 września 2022r. odbyło się odsłonięcie Kamienia ku Pamięci mieszkańcom wsi Księża Kępka [...]

10 września 2022r. odbyło się odsłonięcie Kamienia ku Pamięci mieszkańcom wsi Księża Kępka pomordowanym podczas II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Parafialnym w Czerniewicach, a następnie na miejscu znajdującego się obeliska nastąpiło jego poświęcenie, oficjalne przecięcie wstęgi oraz złożenie kwiatów. Wydarzenie to miało wyraz powagi przez obecność duchownych, sztandarów OSP, przedstawicieli szkół i instytucji Gminy Choceń, a przede wszystkim rodzin ofiar.

Czytaj więcej...

wtorek, 13 wrzesień 2022

Zaproszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7383-zaproszenie-19.html
Zarząd Akademii Mieszanych Sztuk Walki Wilkowice ma przyjemność zaprosić  dzieci, młodzie [...]

Zarząd Akademii Mieszanych Sztuk Walki Wilkowice ma przyjemność zaprosić  dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia sportowe w dyscyplinach kickboxing i karate. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy od godziny  17.00-18.30 w Hali GOSIR  w Choceniu oraz we wtorki i czwartki od godziny 17.00-19.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Będą mieli Państwo okazję trenować z medalistami Mistrzostw Polski, Europy i Świata oraz podobnie jak oni walczyć o najwyższe cele. Zapraszamy i życzymy sukcesów w dążeniu do mistrzostwa sportowego.

Telefon kontaktowy:
Trener Daniel Tobjasz: 697-699-630
Trener Amelia Cymerman: 603-982-680

wtorek, 13 wrzesień 2022

Zawody Wędkarskie o puchar Wójta Gminy Choceń.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7382-zawody-wedkarskie-o-puchar-wojta-gminy-chocen.html
Jak co roku, na łowisku „Złoty Karp” -  10 września odbyły się zawody wędkarskie o pu [...]

Jak co roku, na łowisku „Złoty Karp” -  10 września odbyły się zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Choceń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wystartowało 25 zawodników, chociaż chętnych było więcej, kto pierwszy się zapisał ten brał udział.. Pogoda nie dopisała , najpierw mżawka a potem porządny deszcz. Uczestnicy walczyli od 7 rano do 11. Wszyscy się zastanawialiśmy czy ponownie po raz trzeci wygra p. Józef Dąbrowski ze Szczytna czy też pojawi się nowy mistrz. Emocje były duże a zawodnicy walczyli do końca. Oto tabela wyników.

 1. Sławomir Pawłowski – Toruń – Siewiersk 2,200 kg
 2. Zenon Krzyżak – Choceń 1,745 kg
 3. Wincenty Podlewski – Czerniewice 0,545 kg
 4. Jerzy Bazela = Wiktorowo – 0,420 kg
 5. Adrian Górka – Choceń - 0,260 kg
 6. Józef Dąbrowski – Szczytno – 0.230 kg
 7. Włodzimierz Kacperski – Lutobórz – 0,140 kg

Wszystkie ryby trafiły z powrotem do jeziora. Zapraszamy za rok.
Sędzia zawodów  - Zenon Krzyżak

Czytaj więcej...

poniedziałek, 12 wrzesień 2022

“Honorowa Wspinaczka” w 21 rocznicę ataków na WTC.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7381-honorowa-wspinaczka-w-21-rocznice-atakow-na-wtc.html
11.09.2022 w 21. rocznicę tragicznych ataków na World Trade Center odbyła się “Honorowa Wspina [...]

11.09.2022 w 21. rocznicę tragicznych ataków na World Trade Center odbyła się “Honorowa Wspinaczka” po schodach w pełnym wyposażeniu strażackim. Akcję w całej Polsce zorganizowała Fundacja cfbt.pl Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

3 druhów z jednostki OSP w Choceniu : Piotr, Damian i Ariel pokonali dystans dziesięciu pięter 11 razy!!  Każdy z druhów sumarycznie pokonał 110 pięter - tyle pięter miały właśnie wieże WTC.

Data 11 września jest symboliczna dla strażaków na całym świecie. Tego dnia w roku 2001 w zamachu na wieże World Trade Center zginęło jednocześnie 343 strażaków, w tym 3 strażaków polskiego pochodzenia. To największa liczba strażaków, jaka zginęła jednocześnie w całej historii ludzkości. Niosąc pomoc bliźniemu nawet w obliczu zagrożenia własnego życia, ci dzielni ludzie ponieśli najwyższą ofiarę.

W tym roku podczas wspinaczki Fundacja cfbt.pl® przeprowadziła zbiórkę pieniężną, aby zorganizować szkolenia z zakresu profilaktyki nowotworowej oraz zdrowia psychicznego strażaków.

Zgromadzone przez fundację środki zostaną wykorzystane na wspomniane szkolenia na terenie całego kraju a pierwszeństwo na liście wybranych lokalizacji będą miały te miejsca, w których lokalni strażacy zorganizowali się, aby wziąć udział w akcji.

Dziękujemy OSP Śmiłowice – lokalnemu organizatorowi wydarzenia za zaproszenie oraz pozostałym uczestnikom za determinację w osiągnięciu celu 

Więcej o akcji:

https://www.cfbt.pl/proj.../konferencje/57-wspinaczka2022...

https://wloclawek.naszemiasto.pl/strazacy-z.../ar/c1-8989987

poniedziałek, 12 wrzesień 2022

Zaproszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7380-zaproszenie-18.html
Starosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski zapraszają na [...]

Starosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski zapraszają na „Pożegnanie lata w Choceniu z Kabaretem 4 fala”. Występ odbędzie się w dniu 1 października 2022 r., o godz. 17.00 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka. Zaproszenia do nabycia w CCKB. Liczba miejsc ograniczona.

poniedziałek, 12 wrzesień 2022

83 rocznica bitwy pod Szczytnem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7379-83-rocznica-bitwy-pod-szczytnem-2.html
W tym roku uroczystości związane z obchodami 83 rocznicy bitwy pod Szczytnem odbyły się w Boniew [...]

W tym roku uroczystości związane z obchodami 83 rocznicy bitwy pod Szczytnem odbyły się w Boniewie. Przeprowadzono VI BIEG PAMIĘCI na dystansie 10 km, marsz Nordic Walking na dystansie 5 km oraz uroczystości patriotyczno – religijne dla uczczenia żołnierzy „Armii Pomorze” walczących pod Szczytnem właśnie w dniach 11 – 12 września 1939 r.

Na polach Szczytna i okolic 83 lata temu trwały walki. Wspominaliśmy bohaterów tamtych wydarzeń oraz śp. ks. Jarosława Włodarza, proboszcza parafii Boniewo, który przez lata gromadził informacje o bitwie. Zebrał bardzo wiele informacji od mieszkańców, którzy byli bezpośrednimi świadkami toczących się w tym miejscu krwawych walk. Dotarł również do żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku walczyli w tej bitwie.

Czytaj więcej...