czwartek, 15 lipiec 2021

Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6688-modernizacja-elewacji-frontowej-budynku-urzedu-gminy.html
W związku z rozpoczęciem prac przy modernizacji elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy, wejście [...] W związku z rozpoczęciem prac przy modernizacji elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy, wejście dla interesantów odbywać się będzie bocznymi drzwiami od strony boiska. Przewidywany termin zakończenia prac 23.07.2021. Za utrudnienia przepraszamy.
środa, 14 lipiec 2021

Zmiany w Programie Czyste Powietrze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6686-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-2.html
1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, w której wycofano dot [...]

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, w której wycofano dotację na kotły węglowe –EKOGROSZKI (od 1 stycznia 2022 r.). Oznacza to, że zakup i montaż kotła na węgiel  w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Koszt wymiany będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Wszelkich informacji udziela Pani Sylwia Krajewska i Wiktoria Pawłowska pod nr tel.54 284 66 17 lub w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu.

środa, 14 lipiec 2021

Spis powszechny na półmetku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6685-spis-powszechny-na-polmetku.html
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest już na półmetku. Na terenie naszej gminy [...]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest już na półmetku. Na terenie naszej gminy, od kiedy do pracy przystąpiło troje rachmistrzów spisowych - Pani Agnieszka Ryniec, Pani Agnieszka Kolasińska oraz Pani Monika Cybulska, procent spisanych osób zwiększa się dynamicznie. Po 3 miesiącach spisu mamy ok. 4350  spisanych osób, co stanowi ok. 55 %. Z przygotowanego w Urzędzie Gminy w Choceniu stanowiska skorzystało 88 osób, które łącznie spisały 238 osób. Województwo kujawsko – pomorskie jest na trzecim miejscu w kraju wg odsetka spisanych mieszkań. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy i nie można odmówić udzielenia odpowiedzi.

wtorek, 13 lipiec 2021

Promesa na zadanie w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6684-promesa-na-zadanie-w-zakresie-zaopatrzenia-ludnosci-w-wode-pitna.html
W dniu dzisiejszym Pani Poseł Joanna Borowiak wręczyła Wójtowi Gminy Romanowi Nowakowskiemu prom [...]

W dniu dzisiejszym Pani Poseł Joanna Borowiak wręczyła Wójtowi Gminy Romanowi Nowakowskiemu promesę na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Choceń w ramach konkursu otrzymała kwotę 800 tys. zł. Zadanie obejmuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Borzymiu po PGR, budowę Zbiornika Retencyjnego na wodę pitną oraz budowę nowego ujęcia do poboru wody. Celem jest zwiększenie produkcji wody w gminie Choceń. Cel inwestycji wynika z konieczności poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w okresie suszy oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów inwestycyjnych i osadniczych. Pani Poseł omawiała z Panem Wójtem także potrzeby inwestycyjne gminy, na które zamierzamy składać wnioski o dofinansowanie z nowego rządowego programu Polski Ład.

wtorek, 13 lipiec 2021

Nabór do Klubu Seniora

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6682-gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych.html
Przypominamy Państwu o trwającym naborze do projektu pt.: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnyc [...]

Przypominamy Państwu o trwającym naborze do projektu pt.: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 30.09.2022 r.

Obecnie trwa nabór na 60 miejsc do Klubu Seniora oraz na szkolenia wiedzy 30 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi.

Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnychi Niesamodzielnych .

Wszystkie szczegóły i wymagane dokumenty znajdują się w zakładce projektu:

Urząd Gminy w Choceniu - Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych

wtorek, 13 lipiec 2021

Profilaktyka 40 PLUS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6681-profilaktyka-40-plus-2.html
Program "Profilaktyka 40 PLUS" pozwala na bezpłatne badania diagnostyczne z oddzielnymi pakietami d [...]

Program "Profilaktyka 40 PLUS" pozwala na bezpłatne badania diagnostyczne z oddzielnymi pakietami dla kobiet i mężczyzn oraz pakiecie wspólnym.

Zadbaj o siebie i wyprzedź z nami chorobę!

Wejdź na stronę www.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się w jaki sposób możesz skorzystać z badań!

Najbliższe punkty wykonywania badań znajdziesz na stronie https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/

poniedziałek, 12 lipiec 2021

Od 01 lipca br. można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6679-od-01-lipca-br-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-300-z-programu-dobry-start.html
W tym roku po raz pierwszy wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną,  [...]

W tym roku po raz pierwszy wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną,  a przyznawaniem i wypłatą świadczeń 300+ będzie zajmował się ZUS. Bank Spółdzielczy w Kowalu jest uczestnikiem Porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawie współpracy w zakresie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Banku. Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicom, bez względu na dochody raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Prawidłowe złożenie wniosku -w tym roku wyłącznie elektronicznie- pozwoli otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. W związku ze zmianą sposobu składania wniosków (brak możliwości złożenia wniosku  na formularzu papierowym) pracownicy Banku Spółdzielczego w Kowalu będą udzielali wsparcia osobom, które mogą mieć trudności z elektronicznym wypełnieniem wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start” za pośrednictwem bankowości internetowej Banku. Więcej informacji  o oświadczonych przez nas usługach znajdziecie na stronie: www.bskowal.pl  lub w najbliższej placówce Banku. Jesteśmy i zmieniamy się dla Was. Zachęcamy do korzystania z naszych usług.

poniedziałek, 12 lipiec 2021

Wniosek na zajęcia wspomagające

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6678-wniosek-na-zajecia-wspomagajace.html
Informuję, iż Gmina Choceń wystąpiła z wnioskiem do MEN o przyznanie dofinansowania do zajęć [...]

Informuję, iż Gmina Choceń wystąpiła z wnioskiem do MEN o przyznanie dofinansowania do zajęć wspomagających, które będą realizowane od września 2021 r. w Zespole Szkolno  - Przedszkolnym w Choceniu, Szkole Podstawowej w Wilkowicach oraz Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. W ramach w/w zajęć planuje się zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

poniedziałek, 12 lipiec 2021

Porozumienie między ZUS a Pocztą Polską oraz KRUS w ramach wsparcia obsługi wniosków o świadczenie 300+

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6677-porozumienie-miedzy-zus-a-poczta-polska-oraz-krus-w-ramach-wsparcia-obslugi-wnioskow-o-swiadczenie-300.html
Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia [...]

Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Od 1 lipca br. można będzie składać wnioski w tegorocznej edycji programu „DOBRY START”. W ramach programu rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego wszystkim podejmującym naukę w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 12 lipiec 2021

Przetarg na budowę sali gimnastycznej w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6676-przetarg-na-budowe-sali-gimnastycznej-w-smilowicach.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg pn „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na terenie [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg pn „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na terenie działki nr 69 położonej w miejscowości Śmiłowice Gmina Choceń”. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in:

- budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym,              

- wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie działki,

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- nasadzenie zieleni towarzyszącej,

- wyposażenie sali gimnastycznej,

- urządzenie placu zabaw.

Zakończenie robót planowane jest na  listopad 2022 roku.