czwartek, 29 kwiecień 2021

„Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6562-programu-profilaktyki-zakazen-pneumokokowych-wsrod-osob-doroslych-w-oparciu-o-szczepienia-przeciwko-pneumokokom-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.html
W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród [...]

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania się do tutejszego ośrodka. Do programu zostaną zakwalifikowane osoby w wieku powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka - osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskrzelowej, zameldowane na terenie Gminy Choceń. Osoby zainteresowane szczepieniem w celu uzyskania dodatkowych informacji mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu lub dzwonić pod nr tel. 606465493. Każdy pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie także do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka.

środa, 28 kwiecień 2021

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6561-ogloszenie-35.html
Informacja zamieszczona została na stronie www.chocen.pl na prośbę Biura Ubezpieczeniowego-Fina [...]
ogłoszenie 56993
Informacja zamieszczona została na stronie www.chocen.pl na prośbę Biura Ubezpieczeniowego-Finansowego Małgorzata Walczak.
środa, 28 kwiecień 2021

Świeży asfalt na osiedlu w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6560-swiezy-asfalt-na-osiedlu-w-choceniu.html
Trwają prace drogowe na osiedlu w Choceniu. Mieszkańcy ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej i Buko [...]

logo polska 076a0 9c7ceTrwają prace drogowe na osiedlu w Choceniu. Mieszkańcy ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej i Bukowej mogą już korzystać z częściowo wyasfaltowanej nawierzchni. Zadanie dofinansowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 932 723,00 zł.  Koszt ogólny inwestycji to 1 332 462, 69 zł brutto. Inwestycja obejmowała będzie przebudowę jezdni - nawierzchnia mineralno- asfaltowa, przebudowę chodników - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na posesję i tereny inwestycyjne oraz wykonanie kanalizacji deszczowej – odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych. Przewidywana jest budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Wrzosowej, Bukowej i  Polnej. Długość kanału deszczowego L=500m.Nowa infrastruktura drogowa wpłynie  pozytywnie na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, gdyż drogi zapewniają bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych i miejsc użyteczności publicznej. Stanowią połączenie z drogą powiatową 291 C, są ściśle powiązane z siecią dróg wyższych kategorii. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki lokalizacji 2 przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą i oświetleniem lampami fotowoltaicznymi, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.
Inwestycja zakończona zostanie w czerwcu 2021 roku.
image000000 a28bf

image000002 19fac
wtorek, 27 kwiecień 2021

Szczepienia przeciw COVID – 19 w Choceniu tzw. DRIVE THRU.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6558-szczepienia-przeciw-covid-19-w-choceniu-tzw-drive-thru.html
W maju na dużo większą skalę ruszają szczepienia. Ma to się odbywać poprzez Powszechne Punkty [...] W maju na dużo większą skalę ruszają szczepienia. Ma to się odbywać poprzez Powszechne Punkty Szczepień , które są organizowane równolegle obok obecnie działających. Najbliższy nam będzie zorganizowany w Chodczu w nowej szkole „rolniczej”. Jednocześnie będą uruchamiane punkty szczepień z samochodu czyli tzw. Drive Thru. Jak to będzie wyglądało? Podjeżdżamy w wyznaczone miejsce samochodem, wypełniamy ankietę, konsultacja lekarska, następnie wystawiamy rękę z samochodu a pracownicy szczepią nas na Covid – 19. Następnie zjeżdżamy na parking i po odczekaniu 15 minut jedziemy do domu. Taki punkt będzie uruchomiony w Choceniu na placu targowym.  

Punkt będzie czynny każdego dnia, a w soboty po zakończeniu handlu na targowisku. Dziennie ma być szczepionych 400 pacjentów. Pierwsze szczepienia zaraz po świętach majowych. Nie ma żadnych ograniczeń geograficznych. Szczepic się mogą zarówno nasi mieszkańcy jak i inni z powiatu i z miasta Włocławka. Do punktu szczepień rejestrujemy się normalnie jak ogólnie w systemie. Można też zmienić obecne wyznaczone miejsce na nasz punkt w Choceniu. Najskuteczniej uczynnić to przez infolinie o numerze – 989.

Punkt w Choceniu organizuje p. Łukasz Bińkowski – znany nam wszystkim powszechnie nasz mieszkaniec.  Pan Łukasz chętnie zatrudni lub nawiąże współpracę z nowymi pracownikami:

- ratownik medyczny/ pielęgniarka
- pozostały personel z uprawnieniem do kwalifikacji i szczepień COVID 19 po ukończonym kursie ( min. Fizjoterapeuta, Farmaceuta diagnosta laboratoryjny)
- rejestratorka

Chętni proszę dzwonić na telefon p. Łukasza 795 648 795. Gratulujemy p. Łukaszu i życzymy powodzenia.

wtorek, 27 kwiecień 2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6557-przedluzenie-powierzenia-stanowiska-dyrektora-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-choceniu.html
W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski wręczył zarządzenie w sprawie przedłuże [...]

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski wręczył zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu Pani Annie Pawłowskiej na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. Serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Czytaj więcej...

wtorek, 27 kwiecień 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6556-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2024.html
Już od 1 kwietnia br., na stronie spis.gov.pl można wypełnić formularz spisowy Narodowego S [...]

logo NSP 1 c295cJuż od 1 kwietnia br., na stronie spis.gov.pl można wypełnić formularz spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do spisania się. Na dzień dzisiejszy tj. 26 kwietnia br., spisały się 424 osoby z 7910 do spisania, co stanowi jedynie 5,36 %. Osoby, które spiszą się same i zarejestrują otrzymany kod, będą mogły wziąć udział w planowanej loterii. Do wylosowania będą atrakcyjne nagrody.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:
  1. płeć;
  2. wiek;
  3. adres zamieszkania;
  4. stan cywilny;
  5. kraj urodzenia;
  6. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna osób:
  1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  2. lokalizacja miejsca pracy;
  3. rodzaj działalności zakładu pracy;
  4. zawód wykonywany;
  5. status zatrudnienia;
  6. wymiar czasu pracy;
  7. rodzaj źródła utrzymania osób;
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 1. Poziom wykształcenia.
 2. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  3. stopień niepełnosprawności;
  4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 1. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  5. rok przyjazdu /powrotu do Polski;
  6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 1. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 1. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 1. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  2. stan zamieszkania mieszkania;
  3. własność mieszkania;
  4. liczba osób w mieszkaniu;
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  6. liczba izb w mieszkaniu;
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  11. stan zamieszkania budynku;
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  14. liczba izb w budynku;
  15. własność budynku;
  16. liczba mieszkań w budynku;
  17. rok wybudowania budynku.
poniedziałek, 26 kwiecień 2021

Akcja sprzątania lasów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6554-akcja-sprzatania-lasow.html
Sobota 24 kwietnia 2021 r. dla drużyn harcerskich z Chocenia należących do Hufca ZHP Powiat Włoc [...]

Sobota 24 kwietnia 2021 r. dla drużyn harcerskich z Chocenia należących do Hufca ZHP Powiat Włocławskiego była niezwykle pracowita. Zuchy i harcerze poświeciły cały dzień na uporządkowanie lasu na Szczutkowie. To smutne, że lasy są tak zanieczyszczone i odpady, które powinny trafić na wysypisko trafiają do lasów i niszczą nasze środowisko. Pomijając nieprawdopodobne odpady jakie znaleźli harcerze (np. opony, sanitariaty, kwiaty z cmentarza czy zużyte pampersy) mnóstwo zanieczyszczeń pochodziło również od turystów czy wędkarzy. Plan sprzątania Gminy Choceń zakłada jeszcze dwie takie akcje, które obejmą las w miejscowości Lutobórz (druga strona jeziora) oraz las w Choceniu.

Do akcji przyłączyła się spora grupa strażaków z OSP Choceń oraz rodzice harcerzy. Wspólnie udało się wywieźć z lasu około 70 dużych worków śmieci oraz kilkanaście większych odpadów.  

Partnerami akcji jest: Urząd Gminy w Choceniu, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, które m.in. dostarczyło worki na śmieci i zapewnia wywóz odpadów oraz Firma RT-BUD z Chocenia, która przekazała rękawice robocze.

Harcerze bardzo mocno dziękują wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w akcję, która sprawi, że kawałek naszej ziemi będzie piękniejszy!

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/hufieczhppowiatuwloclawskiego/

poniedziałek, 26 kwiecień 2021

Porozumienie na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6553-porozumienie-na-rzecz-spolecznej-inicjatywy-mieszkaniowej.html
W dniu 23 kwietnia br., Wójt Gminy Roman Nowakowski podpisał w Łysomicach porozumienie o współp [...]

W dniu 23 kwietnia br., Wójt Gminy Roman Nowakowski podpisał w Łysomicach porozumienie o współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Porozumienie ma na celu współpracę w zakresie budowy przystępnych cenowo mieszkań, wymianę informacji, materiałów i dokumentów w zakresie nieruchomości położonych na terenie Gminy Choceń wykazujących potencjał w zakresie realizacji na ich terenie inwestycji mieszkaniowych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Strony zobowiązały się do podejmowania wzajemnych działań na rzecz inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego nieruchomości. Następnym krokiem ma być analiza tych informacji i wypracowanie szczegółowego harmonogramu dalszych działań.

Czytaj więcej...

piątek, 23 kwiecień 2021

Organizacja imprezy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6552-organizacja-imprezy.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zamieściło na bazie konkurencyjnoś [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zamieściło na bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dotyczące organizacji imprezy własnej LGD/Promocja LSR:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44165

Miejsce  realizacji animacji: Gmina Choceń, Boisko sportowo-rekreacyjne w Czerniewicach gm. Choceń, powiat włocławski.

Realizacja usługi: 05 września 2021 r.

Czas trwania : 5 godzin - w tych godzinach brak możliwości pobierania opłat od uczestników  imprezy, w przypadku ochrony 6 godzin  

Pobierz plik

czwartek, 22 kwiecień 2021

Weryfikacja terenowa złożonego wniosku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6549-weryfikacja-terenowa-zlozonego-wniosku.html
W dniu 22 kwietnia 2021 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji tere [...]

W dniu 22 kwietnia 2021 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 722 mb drogi tzw. skośnej w miejscowości Skibice. Po dokonaniu wizji lokalnej drogi stwierdzono, że obiekt kwalifikuje się do realizacji w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm, planowane jest w roku bieżącym.