piątek, 29 lipiec 2022

Promesa już odebrana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7314-promesa-juz-odebrana.html
W dniu 28 lipca 2022 r., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski odebrał promesę z Rządowego Fundusz [...]

W dniu 28 lipca 2022 r., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski odebrał promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dla gmin, w których funkcjonowały PGR. Gmina Choceń otrzyma 1 446 480 zł na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków”.

Czytaj więcej...

czwartek, 28 lipiec 2022

Samochód dla OSP w Wilkowicach już w drodze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7313-samochod-dla-osp-w-wilkowicach-juz-w-drodze.html
W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach w tym roku wielkie święto. Nowy, lekki sam [...]

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach w tym roku wielkie święto. Nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 450 tys. zł brutto, jest już w drodze do remizy. Gmina dofinansuje zakup w kwocie łącznie 225 tys. zł.

czwartek, 28 lipiec 2022

Boisko w Wilkowicach coraz bliżej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7312-boisko-w-wilkowicach-coraz-blizej.html
Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techn [...]

Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach". Umowa z firmą ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina opiewa na kwotę 446 723 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 września 2022 r. Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Sportowa Polska.

Czytaj więcej...

czwartek, 28 lipiec 2022

Nowy pojazd asenizacyjny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7311-nowy-pojazd-asenizacyjny.html
W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Poja [...]

W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Gabriela Stokłosa PHU „EFEKT” Imielin. Wartość pojazdu to 540 tys. zł brutto. Zadanie jest dofinansowane ze środków jakie gmina otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowa funkcja w jaką wyposażony jest pojazd polegająca na myciu i płukaniu przykanalików podniesie standard świadczonych usług oraz usprawni działanie urządzeń kanalizacyjnych. Od 1 sierpnia można zapisywać się w Urzędzie Gminy w Choceniu na opróżnianie szamb i oczyszczanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

środa, 27 lipiec 2022

Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy żłobku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7310-prog-zwalniajacy-z-przejsciem-dla-pieszych-przy-zlobku.html
Trwają prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulic [...]

Bez tytułu dd0a4 6b90b
Trwają prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Jest to kolejna inwestycja drogowa, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wynosi 51 992,10 zł, z czego dofinansowanie będzie w kwocie 32 032,00 zł. W ramach inwestycji powstanie próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Przewidziane są również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowanie oświetlenia solarno-hybrydowego zwiększy widoczność w okresie nocnym. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 31.07.2022 r.  

image000001 7c150

wtorek, 26 lipiec 2022

Od sierpnia zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7309-od-sierpnia-zmiana-firmy-odbierajacej-odpady-komunalne-z-terenu-gminy-chocen.html
Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp z o.o. wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odp [...]

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp z o.o. wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń i to on świadczył będzie usługi w tym zakresie od sierpnia przez najbliższe 18 miesięcy. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp z o.o. z Baruchowa obsługiwał nas od 1 lipca 2013 r. Jego oferta za odbiór 1 tony odpadów wynosiła 862 zł, jednakże to firma z Chodcza przedstawiła korzystniejszą ofertę cenową na odbiór i zagospodarowanie odpadów za 849 zł za tonę.

Ogólne zasady odbioru odpadów nie ulegają zmianie. Odpady segregowane, zmieszane, biodegradowalne oraz popiół będą odbierane zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe dostarczamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Niemojewie w ilościach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń.

Kontakt do  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu Sp z o.o. w sprawie reklamacji nieodebranych odpadów- tel. 54 2848036

wtorek, 26 lipiec 2022

Przerwa w wystawianiu faktur i opłat za wodę i ścieki.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7308-przerwa-w-wystawianiu-faktur-i-oplat-za-wode-i-scieki.html
W związku z pracami serwisowymi  w dniu dzisiejszym tj. 26.07.2022 r. od godziny 12.00 nie bę [...]
W związku z pracami serwisowymi  w dniu dzisiejszym tj. 26.07.2022 r. od godziny 12.00 nie będzie można wystawiać faktur za wodę i ścieki.
Za utrudnienia przepraszamy
wtorek, 26 lipiec 2022

UWAGA! - utrudnienia w ruchu na ulicy Sikorskiego.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7306-uwaga-utrudnienia-w-ruchu-na-ulicy-sikorskiego.html
W związku z montażem progu wyspowego w ciągu ulicy Sikorskiego w dniu dzisiejszym tj. 26.07.2022 [...] W związku z montażem progu wyspowego w ciągu ulicy Sikorskiego w dniu dzisiejszym tj. 26.07.2022 wystapią ograniczenia w ruchu na odcinku od BS Choceń do Stacji Paliw,  w godzinach 9:00 - 16:00. Za utrudnienia przepraszamy.
piątek, 22 lipiec 2022

Ogłosiliśmy przetarg na kruszywo

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7304-oglosilismy-przetarg-na-kruszywo.html
Ogłoszony został przetarg na Zakup i dostawę kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gm [...]

Ogłoszony został przetarg na Zakup i dostawę kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do 29 lipca 2022 r. do godz. 10:00. W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia na teren naszej gminy 6 000 tys. ton kruszywa. Zadanie rozłożone zostało na dwa lata tj. w roku 2022 obejmuje dostawę 2 500 ton surowca, natomiast w roku 2023 zaplanowano dostawę na poziomie 3 500 tys. ton. Czekamy na dobre oferty.

czwartek, 21 lipiec 2022

Jak przetrwać upały? Jak przetrwać burzę ?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7303-jak-przetrwac-upaly-jak-przetrwac-burze.html
Jak przetrwać upały? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że temperatura w najbliż [...]

Jak przetrwać upały?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni. Tak wysokie temperatury stają się niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia.

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Lekarze zalecają, aby wtedy osoby starsze i dzieci nie wychodziły z domu. Powinniśmy pamiętać o ochronie głowy i pić nawet 3 litry wody dziennie.

Czytaj więcej...

czwartek, 21 lipiec 2022

Barszcz Sosnowskiego co należy o nim wiedzieć?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6644-barszcz-sosnowskiego-co-nalezy-o-nim-wiedziec.html
Barszcz Sosnowskiego i pokrewne mu rośliny takie jak barszcz olbrzymi to jedne z najbardziej niebez [...]

Barszcz Sosnowskiego i pokrewne mu rośliny takie jak barszcz olbrzymi to jedne z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie żyją w Polsce. Właśnie w tych dniach, kiedy jest gorąco a czasami też wilgotno, staje się tak niebezpieczny, że nawet przejście koło niego może wywołać poważne rany. W tym tekście skupiamy się na barszczu Sosnowskiego, ale – jak mówi dr hab. Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego – w Polsce występuje co najmniej kilka spokrewnionych gatunków mających podobne właściwości. Co więcej podejrzewa się, że krzyżują się one ze sobą, więc hasło „barszcz Sosnowskiego” należy traktować nieco umownie. - pobierz

wtorek, 19 lipiec 2022

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7302-dotacja-dla-gminnej-spolki-wodnej.html
Gminna Spółka Wodna Choceń otrzyma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację w wysokości 23.000 [...] Gminna Spółka Wodna Choceń otrzyma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację w wysokości 23.000 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Stosowna umowa została podpisana. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii melioracji w Czerniewicach ul. Wiejska. Dziękujemy Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu za przyznanie dotacji, która przyczyni się do poprawy stanu technicznego urządzeń melioracji szczegółowej oraz przywrócenia im prawidłowej funkcji na terenie Gminy Choceń.