czwartek, 06 maj 2021

Spis Powrzechny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6572-spis-powrzechny.html
rachmistrz telefon strona NSP 25 25 a0a62
środa, 05 maj 2021

Wybrałeś już swoje kąpielisko?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6568-wybrales-juz-swoje-kapielisko.html
Jezioro Borzymowskie jest największym obszarem wodnym w południowej części powiatu włocławskie [...]

Jezioro Borzymowskie jest największym obszarem wodnym w południowej części powiatu włocławskiego o bardzo rozwiniętej linii brzegowej. Jego powierzchnia to 207,44 ha, natomiast głębokość maksymalna wynosi 10,5 m. W upalne dni możesz schłodzić się na plaży oraz uprawiać sporty wodne. Można wypożyczyć sprzęt tj. kajaki czy rowery wodne. Bez wątpienia plaża w Choceniu to idealne miejsce na wypoczynek!

Oliwia Szymańska

środa, 05 maj 2021

Kto korzystał już z siłowni?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6567-kto-korzystal-juz-z-silowni.html
Jest to świetny wariant do dbania o kondycję na świeżym powietrzu. Urządzenia przeznaczone są [...]

Jest to świetny wariant do dbania o kondycję na świeżym powietrzu. Urządzenia przeznaczone są dla stałych bywalców siłowni, jak i dla tych, którzy z podobnym sprzętem nigdy się nie zetknęli. Możesz ją znaleźć także w Wilkowicach przy Szkole Podstawowej. Na aktywny tryb życia nigdy nie jest za późno, zapraszamy do korzystania!

Oliwia Szymańska

wtorek, 04 maj 2021

Pierwszy lot dronem nad jeziorem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6566-pierwszy-lot-dronem-nad-jeziorem.html
wtorek, 04 maj 2021

Raport o stanie gminy za 2020 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6565-raport-o-stanie-gminy-za-2020-rok.html
Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020”. Jest to dokument opracowany [...]

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378). Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna w gminie Choceń jest planowana w czerwcu br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Pobierz raport

wtorek, 04 maj 2021

Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6578-od-4-maja-br-prace-rozpoczynaja-rachmistrzowie-telefoniczni.html
Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będ [...]

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. 

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

Czytaj więcej...

czwartek, 29 kwiecień 2021

Nowy sprzęt już odebrany

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6563-nowy-sprzet-juz-odebrany.html
Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy Choceń na 2021 w zakresie wyasygnowania środków z pr [...] Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy Choceń na 2021 w zakresie wyasygnowania środków z przeznaczeniem na zakup rębaka tarczowego. Wartość rębaka to kwota 40.000 zł. Sprzęt został już odebrany i wykonywał swoją pierwszą pracę. Jak widać na zdjęciu zainteresowanie nowościami jest ogromne.

Czytaj więcej...

czwartek, 29 kwiecień 2021

„Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6562-programu-profilaktyki-zakazen-pneumokokowych-wsrod-osob-doroslych-w-oparciu-o-szczepienia-przeciwko-pneumokokom-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.html
W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród [...]

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania się do tutejszego ośrodka. Do programu zostaną zakwalifikowane osoby w wieku powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka - osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskrzelowej, zameldowane na terenie Gminy Choceń. Osoby zainteresowane szczepieniem w celu uzyskania dodatkowych informacji mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu lub dzwonić pod nr tel. 606465493. Każdy pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie także do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka.

środa, 28 kwiecień 2021

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6561-ogloszenie-35.html
Informacja zamieszczona została na stronie www.chocen.pl na prośbę Biura Ubezpieczeniowego-Fina [...]
ogłoszenie 56993
Informacja zamieszczona została na stronie www.chocen.pl na prośbę Biura Ubezpieczeniowego-Finansowego Małgorzata Walczak.
środa, 28 kwiecień 2021

Świeży asfalt na osiedlu w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6560-swiezy-asfalt-na-osiedlu-w-choceniu.html
Trwają prace drogowe na osiedlu w Choceniu. Mieszkańcy ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej i Buko [...]

logo polska 076a0 9c7ceTrwają prace drogowe na osiedlu w Choceniu. Mieszkańcy ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej i Bukowej mogą już korzystać z częściowo wyasfaltowanej nawierzchni. Zadanie dofinansowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 932 723,00 zł.  Koszt ogólny inwestycji to 1 332 462, 69 zł brutto. Inwestycja obejmowała będzie przebudowę jezdni - nawierzchnia mineralno- asfaltowa, przebudowę chodników - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na posesję i tereny inwestycyjne oraz wykonanie kanalizacji deszczowej – odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych. Przewidywana jest budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Wrzosowej, Bukowej i  Polnej. Długość kanału deszczowego L=500m.Nowa infrastruktura drogowa wpłynie  pozytywnie na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, gdyż drogi zapewniają bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych i miejsc użyteczności publicznej. Stanowią połączenie z drogą powiatową 291 C, są ściśle powiązane z siecią dróg wyższych kategorii. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki lokalizacji 2 przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą i oświetleniem lampami fotowoltaicznymi, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.
Inwestycja zakończona zostanie w czerwcu 2021 roku.
image000000 a28bf

image000002 19fac