poniedziałek, 18 wrzesień 2017

Budowa przydomowych oczyszczalni rozpoczęta

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4317-budowa-przydomowych-oczyszczalni-rozpoczeta.html
Gmina Choceń jest w trakcie prac przy budowie kolejnych już na naszej gminie przydomowych oczyszcz [...] Bez tytułu 68265Gmina Choceń jest w trakcie prac przy budowie kolejnych już na naszej gminie przydomowych oczyszczalni ścieków. Operacja pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Choceń” realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju obszaru Gminy Choceń, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, montaż hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej, przebudowę stacji uzdatniania wody poprzez wymianę pomp o wyższych parametrach technicznych. Zadanie podzielone zostały na dwa etapy.  Pierwszy jest w trakcie i polega na wybudowaniu 72 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Jego zakończenie zaplanowane zostało na listopad tego roku. Drugi etap rozpoczniemy w przyszłym roku. Wykonawcą prac jest firma Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki. 

Powrót

Polecane artykuły:


Podpisano umowę na budowę zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Choceniu

W dniu 08.08.2022 Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą Kan-Invest Mariusz Gocel na realizację zadania pt." „Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną” Realizacja inwestycji polega na [...]

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w Wilkowicach

W dniu 8 sierpnia br., podczas sesji Rady Gminy Choceń, Wójt Gminy Roman Nowakowski wręczył Pani Monice Leśniewskiej zarządzenie w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]