piątek, 16 marzec 2018

Czekamy na oferty - świetlice wiejskie roboty budowlane

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4630-czekamy-na-oferty-swietlice-wiejskie-roboty-budowlane.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operac [...]
logo leaderr 8fe85
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” - roboty budowlane

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego

Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg na poprawę zaopatrzenia ludności w wodę pitną

Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn poprawę zaopatrzenia ludności w wodę pitną poprzez budowę zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Choceniu.&nbs [...]