wtorek, 30 kwiecień 2019

Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/5906-zapytanie-ofertowe-7.html
Opis przedmiotu: realizacja 3 pikników Dokładne dane:  - organizacja 10 prelekcji na t [...]

Bez tytułu 6d7cbOpis przedmiotu:

  • realizacja 3 pikników
  • Dokładne dane:

 - organizacja 10 prelekcji na temat Gminy Choceń 5 w Choceniu, 3 w Wilkowicach i 2 w Śmiłowicach. Prelekcje będą dotyczyć nauk matematyczno- przyrodniczych w odniesieniu do lokalnego obszaru- opowiadać będą o geografii, turystyce tego terenu oraz o florze i faunie występującej w okolicy, zakres tego działania wpisuje się w zakres projektu i wynikają wprost z  potrzeb szkół przedstawionych w diagnozach zapotrzebowania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.

Termin realizacji: 25-27 maja 2020

Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

- 100% cena oferowana brutto za całość zamówienia

Sposób realizacji zamówienia:

Faktura VAT/Rachunek

Forma płatności:

- przelew bankowy po realizacji zamówienia

Termin i miejsce złożenia oferty:

- termin zgłoszenia mija 31.05.2019 r. o godz. 10:00

- zgłoszenie należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik do pobrania poniżej zapytania ofertowego,

Zgłoszenie może być złożone:

- osobiście w biurze projektu: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń

- każde zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie i jeśli to możliwe powinno być opieczętowane.

Warunki wyboru wykonawcy usługi:

- na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę,

- zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Formularz ofertowy

Powrót

Polecane artykuły:


Objęcie udziałów w RTBS sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym tj. 29 października br., w Rypinie odbyło się Walne Zgromadzenie Rypińskiego TBS Spółka z o.o. podczas którego zawarto akt notarialny w sprawie zwiększenia udziałów Gminy [...]

Uroczysta 103 rocznica odzyskania Niepodległości

Każda rocznica odzyskania Niepodległości jest wyjątkowa. W tym roku byliśmy myślami z żołnierzami, którzy pełnią służbę na granicy Polski. Uroczystości w naszej gminie rozpoczęły się [...]