poniedziałek, 21 luty 2022

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7068-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-choceniu.html
W związku z realizacją inwestycji pt.: „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla agl [...]

Bez tytułu 7e6ebW związku z realizacją inwestycji pt.: „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń” w pierwszym etapie zostały wykonane prace polegające na robotach budowlano-montażowych w budynku mechanicznego oczyszczania ścieków w terminie do 30.06.2021 r. Wartość tych prac wynosiła 226 391,40 zł. Następnie w II etapie wykonywane zostały prace budowlano - montażowe w budynku technicznym oraz socjalno-technicznym, pompowni ścieków surowych, studni rozprężnej SR, a także przeprowadzono remont reaktorów SBR i  wybudowano nowy reaktora SBR do oczyszczania ścieków oraz wykonano wewnętrzne instalacje sanitarne w remontowanych i nowych obiektach w terminie do 30.09.2021 r., a ich wartość wynosiła 687 581,58 zł. W ramach kolejnego etapu przeprowadzono roboty budowlano-montażowe zbiorników retencyjnych i studni zasuw, wykonano prace na instalacjach sanitarnych sieci, instalacjach elektrycznych i AKPiA. Ponadto zrealizowano prace związane z technologią oczyszczania ścieków na stacji mechanicznego podczyszczania ścieków, wykonano filtr taśmowy, a także działania służące mechanicznemu podczyszczaniu ścieków. Wartość tych prac wynosiła 836 817,50 zł, a zrealizowano je do 31.12.2021 r.  W chwili obecnej w ramach etapu, który zakończy się do 31 marca 2022 r. przeprowadzane są roboty budowlano-montażowe stacji odbioru ścieków, zbiornika ścieków i osadów dowożonych oraz tacy dla samochodu asenizacyjnego. Poniżej zdjęcia  prezentujące efekty dotychczas wykonanych prac.

Powrót

Polecane artykuły:


Uzgodnienia w sprawie dyrektora w Wilkowicach

Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach za merytoryczne spotkania w ubiegłym tygodniu. W związku z nie wyłonieniem kandydata na dyrektora podczas ko [...]

Nasadzenia przy szlaku pieszym

Inwestycja „Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu” jest już prawie gotowa. W ostatnim czasie dokonano nasadzeń krzewów, których widok cieszy korzystających ze szlaku. Zad [...]