piątek, 24 lipiec 2020

Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu.

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/102-nabor-nr-2-2019/6166-przebudowa-ul-polnej-ul-paderewskiego-ul-wrzosowej-i-ul-bukowej-w-choceniu.html
Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Beatą Piłatowską, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomor [...]

Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Beatą Piłatowską, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową pn.: Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu. Inwestycja dofinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 932 723,00 zł.  Koszt ogólny inwestycji to 1 332 462, 69 zł brutto.
Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej dz. nr 177/12 (ul. Wrzosowa), dz.177/27 (ul. Bukowa), dz. nr 176, 154/67, 154/12 i 161 (ul. Polna) oraz dz.nr 417 i 439 (ul. Paderewskiego)  w miejscowości Choceń.
Inwestycja obejmowała będzie przebudowę jezdni- nawierzchnia mineralno- asfaltowa, przebudowę chodników- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej,, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na posesję i tereny inwestycyjne oraz wykonanie kanalizacji deszczowej – odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych. Przewidywana jest budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Wrzosowej, Bukowej i  Polnej. Długość kanału deszczowego L=500m.
Nowa infrastruktura drogowa wpłynie  pozytywnie na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów, gdyż drogi zapewniają bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych i miejsc użyteczności publicznej. Stanowią połączenie z drogą powiatową 291 C, są ściśle powiązane z siecią dróg wyższych kategorii.  Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki lokalizacji 2 przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą i oświetleniem lampami fotowoltaicznymi, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.
Inwestycja zakończona zostanie w czerwcu 2021 roku.

Harmonogram realizacji zadania Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu.

Lp.

ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT

TERMIN REALIZACJI

Roboty drogowe

1.

Roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę

Czerwiec 2021

2.

Roboty rozbiórkowe

Czerwiec 2021

3.

Roboty ziemne

Czerwiec 2021

4.

Warstwy podbudowy

Czerwiec 2021

5.

Warstwa wiążąca

Czerwiec 2021

6.

Warstwa ścieralna

Czerwiec 2021

7.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Czerwiec 2021

8.

Krawężniki, oporniki, obrzeża

Czerwiec 2021

9.

Korytka ściekowe

Czerwiec 2021

10.

Oznakowanie drogowe

Czerwiec 2021

Roboty sanitarne

1.

Roboty przygotowawcze

Czerwiec 2021

2.

Roboty ziemne

Czerwiec 2021

3.

Studnie rewizyjne

Czerwiec 2021

4.

Studnie chłonne

Czerwiec 2021

5.

Separator

Czerwiec 2021

6.

Wpusty deszczowe

Czerwiec 2021

7.

Kanały rurowe

Czerwiec 2021

8.

Próba wodna szczelności kanałów

Czerwiec 2021

9.

Roboty ziemne II

Czerwiec 2021

10.

Inwentaryzacja powykonawcza

Czerwiec 2021

Powrót

Polecane artykuły:


Walczymy o 1 mln zł dla gminy

Jeden mln zł może otrzymać gmina na dowolny cel (na terenie każdego z 49 byłych województw), która osiągnie najwyższy wskaźnik zaszczepienia swoich mieszkańców. Sto tys. zł, na dowolny ce [...]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Europejskie wsparcie na założenie firmy ”

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30. To już kolejne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia dla osób, które chcą założyć własną firm [...]