środa, 12 wrzesień 2018

Jakie to proste, ale w sieci z dofinansowaniem!

https://www.chocen.pl/inwestycje/popc/4981-jakie-to-proste-ale-w-sieci-z-dofinansowaniem.html
Gmina Choceń otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 795,00 tysięcy złotych na realizację pro [...] eaktywni logo 8f7b4
Gmina Choceń otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 795,00 tysięcy złotych na realizację projektu „Jakie to proste, ale w sieci!”.
Projekt zakłada cykl szkoleń dla mieszkańców Gminy Choceń w miejscach ich zamieszkania. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Wykorzystanie możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w każdym aspekcie życia. Projekt Gminy Choceń ma na celu zwiększenie aktywności w sieci osoby powyżej 25 roku życia, w tym osób 50+ i seniorów. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji. Beneficjentem projektu będą kobiety i mężczyźni. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 180 osób w tym osoby niepełnosprawne. Najbardziej preferowaną grupą będą osoby 50+ oraz seniorzy. W ramach poszczególnych modułów szkoleniowych dobierane będą osoby z spośród odzwierciedlający ich umiejętności. Potrzeby lokalnej społeczności są indywidualne, każdy z uczestników w projekcie znajdzie interesujący dla siebie temat. Szczegółowa tematyka szkoleń zakłada m.in.:
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własną stronę (blog)
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci
  • Rodzic w internecie
  • Dostęp do szkoleń także w wersji e-learning
W najbliższym czasie rozpoczniemy rekrutację uczestników projektu.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.

Powrót

Polecane artykuły:


KOMUNIKAT KM PSP WE WŁOCŁAWKU

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko, pożaru, wybuchu gazu, śmiert [...]

Podziękowania

Święta, radość, choinka, prezenty, wigilia – zawsze budzą radość. Ale abyśmy mogli świętować ktoś musi pracować. Dlatego chciałem podziękować wszystkim naszym służbom, którzy w te [...]