wtorek, 07 czerwiec 2022

Zakończenie prac przy budowie szlaku

https://www.chocen.pl/inwestycje/prow/szlak-pieszy/7266-zakonczenie-prac-przy-budowie-szlaku.html
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej [...]

Bez tytułu 19928„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: poprawa infrastruktury rekreacyjnej 

Zakończone zostały prace związane z realizacją operacji pn Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu. Inwestycja obejmowała roboty drogowe związane z przygotowaniem szlaku o długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek a także oświetlenia solarno-hybrydowego. Na realizację tej inwestycji, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 199 144 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Choceń poprzez utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej.

Powrót

Polecane artykuły:


Wyjazd grup folklorystycznych do Portugalii

Szwecja, Ukraina, Włochy – w tych krajach muzyczną pinezką zaznaczyli już swoją obecność członkowie zespołu „Śmiłowiónki”. Do tej listy w najbliższych dniach dołączy kolejny kraj [...]

Nowy pojazd asenizacyjny

W dniu wczorajszym do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd asenizacyjny. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą jest Ga [...]