wtorek, 26 marzec 2019

Realizacja projektu: Jakie to proste!

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/5678-realizacja-projektu-jakie-to-proste.html
W gminie Choceń wystartował projekt „Jakie to proste!”. Otrzymaliśmy dofinansowanie na jego r [...] LOGO Dominika 9991b

W gminie Choceń wystartował projekt „Jakie to proste!”. Otrzymaliśmy dofinansowanie na jego realizację w wysokości 901 365,83 tysięcy złotych. Projekt będzie trwał dwa lata i mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Projekt zakłada cykl wycieczek oraz zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. polskiego oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. Celem głównym jest rozwijanie kompetencji kluczowych 400 uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości, TIK, oraz kreatywności i innowacyjności, a także wyposażenie pracowni komputerowych w 3 szkołach naszej gminy. W wyniku realizacji projektu nawiązana zostanie współpraca z otoczeniem zewnętrznym szkół, z przedsiębiorstwami, u których zorganizowane będą prelekcje i wizyty  w przedsiębiorstwach przybliżające możliwości poznania specyfikacji pracy w różnych branżach i zawodach. Odbywać będą się zajęcia z logopedą, psychologiem oraz zajęcia pozaszkolne i lekcje terenowe. W ramach projektu zakupiony sprzęt komputerowy trafił do szkół. W pierwszej dwudniowej wycieczce grupa uczniów ze starszych klas z Szkoły Podstawowej ze Śmiłowic pojechała do Zielonej Szkoły w Goreniu. 25 uczniów w ramach wyjazdu wzięło udział w warsztatach z wikliny, warsztatach terenowych w lesie, spotkaniach z twórcami ludowymi oraz warsztatach wypieku  bułek. Na zakończenie pierwszego dnia atrakcją było ognisko. Kolejną grupą, która pojechała do Gorenia była grupa 25 uczniów z Chocenia.

 Do końca tego roku odbędzie się jeszcze 17 różnych wycieczek tematycznych, m.in. :
  • 3 wycieczki do Zielonej Szkoły w Goreniu,
  • 3 wycieczki do Planetarium w Toruniu,
  • 3 wycieczki do ZOO w Bydgoszczy,
  • 3 wycieczki do Młyna Wiedzy w Toruniu,
  • 3 wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku,
  • 2 wycieczki do Włocławskich Przedsiębiorstw.
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Uczniów szkół podstawowych zachęcamy do udziału w projekcie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej    10 Innowacyjna edukacja dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 15 października 2023 r.

1 kurs Olganowo 9.00, Siewiersk (k. sołtysa) 9.05 Krukowo (k. sołtysa) 9.08, Jarantowice 9.10 – Choceń lokal wyborczy i odwóz Jarantowice, Siewiersk, Krukowo, Olganowo Borzymie (przy pałacu) [...]

Inwestycje drogowe

W załączeniu mapa inwestycji drogowych realizowanych w roku bieżącym (kolor niebieski) oraz przewidzianych do realizacji w roku 2024 w ramach Polskiego Ładu (kolor żółty), w ramach Rządowego [...]