czwartek, 13 czerwiec 2019

Rewitalizacja – projekt grantowy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5650-rewitalizacja-projekt-grantowy.html
Gmina Choceń realizuje projekt pn. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkań [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Gmina Choceń realizuje projekt pn. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
W ramach zadań merytorycznych zaplanowano m.in.:
  1. Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi - prace ogrodnicze renowacja podwórka, zagospodarowanie wspólnej przestrzeni. Wspólna praca przy tworzeniu infrastruktury przestrzeni (budowa ławek, malowanie obiektów, malowanie schodów, budowanie budek lęgowych dla ptaków)
  2. Organizacja spotkań integracyjnych w zrewitalizowanej przestrzeni (pikniki, eventy) dla uczestników projektu – ma na celu nawiązanie relacji społecznych, wspólne spędzanie czasu, wymianę doświadczeń, rozmowy na temat posiadanych umiejętności, rozwijanie punktu napraw sąsiedzkich jak również tematytka dotycząca zasad równouprawnienia i niedyskryminacji. W spotkaniach tych wezmną również udział osoby ze społeczeństwa lokalnego. W celu zapewnienia lepszej integracji i uatrakcyjnienia wydarzenia zaplanowano podczas wydarzenia konkursy z nagrodami.
  3. Organizacja wyjazdów integracyjnych- udział uczestników projektu w wycieczkach poza obszar LSR do teatru, muzeów, czy opery realizujące założenie integracji lokalnej społeczności, kontaktów międzyludzkich i dostępu do szerszej oferty kulturalnej i aktywne spędzanie czasu.
Celem powyższego działania jest organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej jak również zwiększenie świadomości dbania o wspólną przestrzeń życiową, nauka wzajemnej pomocy, szacunku i odpowiedzialności za wykonana pracę niematerialną.

Powrót

Polecane artykuły:


Dopłata dla Gminy z Funduszu Przewozów Autobusowych w 2022 r.

Gmina Choceń jest wśród organizatorów przewozów, którym w ramach naboru wniosków nr 1/2022/FRPA prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, przyznano dopłatę z Funduszu rozwoju przewoz [...]

Ludność wg stanu na 31 grudnia 2021r.

W Gminie Choceń, wg elektronicznej ewidencji, zamieszkiwało 7891 osób na pobyt stały i 53 osoby na pobyt czasowy, co daje łącznie 7944 osoby. W zeszłym roku demografia przedstawiała się nast [...]