piątek, 28 czerwiec 2019

Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych- zakończona

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/103-rewitalizacja-etap-i/5574-rewitalizacja-przestrzeni-i-budynkow-mieszkalnych-zakonczona.html
Zakończono realizację inwestycji pn.” Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych [...]
logo PRO LGD 97912

Zakończono realizację inwestycji pn.” Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń”.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zadanie polegało na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj: robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, remont kominów, wymianę okien na klatkach schodowych w pralni, kotłowni, suszarni, wymianę drzwi zewnętrznych, remont wejść do budynków, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w następujących budynkach:
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu przy ul. Sikorskiego 3
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu przy ul. Spacerowej 13
- budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Borzymie

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 489 219,98 zł brutto. Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w wysokości 85 % tj. w kwocie 385 034,24 zł
Wykonawcą prac był Zakład Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka.
Usługa wykonana przez firmę została zrealizowana fachowo z dotrzymaniem zobowiązań  i uzgodnień rzeczowych i terminowych.

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania

Święta, radość, choinka, prezenty, wigilia – zawsze budzą radość. Ale abyśmy mogli świętować ktoś musi pracować. Dlatego chciałem podziękować wszystkim naszym służbom, którzy w te [...]

Rozpisaliśmy przetarg na realizację szlaku

W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. „Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu” po kolejce w kierunku Ząbina. Oferty można składać za po [...]