środa, 05 sierpień 2020

Rewitalizacja II etap

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/104-rewitalizacja-etap-ii/6241-rewitalizacja-ii-etap.html
W dniu 5 sierpnia 2020 r. podpisana została z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa o dofinansowan [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2W dniu 5 sierpnia 2020 r. podpisana została z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa o dofinansowanie inwestycji pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 446 328,87 zł przy dofinansowaniu w kwocie 975 870,22 zł. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r.

Rewitalizacji poddane będą następujące budynki:

- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej na działkach nr 557,
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Borzymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne.

Projekt przyczyni się do wzrostu udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD poprzez poprawę stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców obszaru LSR. Działania infrastrukturalne przyczynią się do ożywienia społeczno-gospodarczego miejscowości o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych tj. Choceń i Borzymie - zmierzającego do poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Powrót

Polecane artykuły:


Nowy wóz strażacki dla Wilkowic

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 roku. Wśród wielu jednostek znal [...]

Choinka 2022 w Wichrowicach i Skibicach

W dniu 15 stycznia 2022 r., w świetlicy w Wichrowicach zorganizowano "Choinkę". Była muzyka, foto budka, koza Wichrowice, malowanie buziek dzieciom i pokaz wozów strażackich. Gratulujemy KGW Pani [...]