czwartek, 09 grudzień 2021

Konkurs plastyczny

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/ck-b-chocen/6955-konkurs-plastyczny.html
100%auto
Regulamin - pobierz Karta zgłoszenia - pobierz

Regulamin - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


Wydatki na bezpieczeństwo ppoż w naszej gminie

Wśród zadań gminy jest ochrona przeciwpożarowa, która polega na ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Dlatego t [...]

P E T Y C J A do Marszałka w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 269

Jesteśmy użytkownikami drogi wojewódzkiej 269 na odcinku Chodecz – Choceń – Kowal. Droga jest nam potrzebna na co dzień i z niej korzystamy. Chociaż stan techniczny, w jakim się znajduje po [...]