piątek, 15 czerwiec 2018

Uroczyste podsumowanie XII Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/4819-uroczyste-podsumowanie-xii-miedzyszkolnego-konkursu-poetyckiego-im-leona-stankiewicza-w-smilowicach.html
12 czerwca 2018 r. kolejny raz Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach na moment stała się stolicą mł [...] 12 czerwca 2018 r. kolejny raz Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach na moment stała się stolicą młodych poetów. Po raz 12 podsumowano i rozdano nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza. Uroczystość uświetniła obecność wielu zacnych gości,  m.in: sekretarza Gminy Choceń Pani Agnieszki Świątkowskiej, proboszcza parafii św. Bartłomieja ks. Krystiana Michalaka, doradcy metodycznego KP CEN we Włocławku  Pani Anny Puścińskiej, kierownika Biblioteki Gminnej w Choceniu Pani Ewy Wysińskiej, kierownika artystycznego zespołu „Śmiłowiónki” Pani Danuty Kaczmarek  wraz z członkiniami zespołu. 
Zgodnie z tradycją w czasie tej uroczystości wielu młodych poetów otrzymało możliwość zaprezentowania swoich nagrodzonych utworów. Wszystkich uczestników i zebranych gości powitał szkolny zespół folklorystyczny pod kierownictwem przez Pana Miłosza Kierzkowskiego. Po czym organizator konkursu - dyrektor Sławomir Gwardecki zapoznał zebranych z ideą konkursu, postacią patrona  - Leona Stankiewicza i wynikami konkursu.
Komisja w składzie: Przewodniczący – Sławomir Gwardecki - dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, członkowie: Danuta Czerwińska - Murawska - autorka biografii Leona Stankiewicza, Jarosław Wojciechowski   - członek Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego oraz znani w regionie poeci Mirosław Glazik i Teresa Olewczyńska po zapoznaniu się z 230 wierszami nadesłanymi przez 130 młodych poetów przyznała 25 nagród i wyróżnień.

Lista laureatów w kategorii szkół podstawowych:
I nagroda - Antonina Rychlewska SP nr 41 im. S. Staszica w Warszawie,                 
II nagroda - Pola Ciunel SP im. S. Staszica nr 41 w Warszawie,                                  
III nagroda - Agata Chojnicka SP w Skępem, op. Edyta Cymerman,                            
III nagroda - Łucja Koźmińska MZS SP im. im. M. Kopernika w Radziejowie op. Elżbieta Derucka,
III nagroda – Julia Waszak - MZS SP im. im. M. Kopernika w Radziejowie, op. Elżbieta Derucka.
Wyróżnienia: Justyna Mikołajewska SP im. st.sierż. M. Majchrzaka  w Kaliskach, op. Anna Ambrozewicz, Magdalena Karwat ZS Muzycznych  im. Cz. Niemena we Włocławku, op. Iwona Gonstal, Zuzanna Reznerowicz    SP im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu, Mateusz Rutkowski SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, op. Wiolettta Perzanowska, Katarzyna Wiśniewska SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, op. Wiolettta Perzanowska.

Lista laureatów w kategorii klas gimnazjalnych:
I nagroda - Kinga Rojewska ZS w Brdowie, op. Dariusz Racinowski,                                             
II nagroda - Aleksandra Rzadkowolska Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO we Włocławku, op. Romana Wasielewska,                                                                    
III nagroda - Julia Jabłońska Gimnazjum im. W Reymonta w Bądkowie,  op. Halina Dondalska,                                                                                                                    
III nagroda - Kornelia Walczak SP nr 22 we Włocławek, op. Anna Gwardecka.
Wyróżnienia: Marta Bronikowska Gimnazjum im. M. Kretkowskiej w Baruchowie, op. Dorota Kacprzyk, Zuzanna Wyszomierska SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie, Gabriela Leszcz ZS w Brdowie, op. Dariusz Racinowski, Gabriela Szylar SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie, Bogusława Sobczyńska SP im.  J. Korczaka w Choceniu, op. Anna Pasiecznik.

Lista laureatów w kategorii szkół średnich:
I nagroda - Andrzej Jagiełłowicz XLVIII LO im. A. Dobiszewskiego w Warszawie                                                                                                                         
II nagroda - Henryk Modzelewski Białobrzegi,                                                                                                            
II nagroda - Michał Ziółkowski III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku, op. Emilia Bordon,                                                                                                               
III nagroda - Mateusz Tokarski II LO im. M. Kopernika Włocławek, op. Marzena Skierska.

Wyróżnienia: Paweł Sztąderski ZS Samochodowych im. T. Kościuszki Technikum Samochodowe, op. Agnieszka Pawłowska, Adrianna Maciejewska III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku, op. Emilia Bordon.
                                                                           
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród: Panu Romanowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy Choceń, Ks. Krystianowi Michalakowi proboszczowi parafii  św. Bartłomieja w Śmiłowicach, Januszowi Borkowskiemu - Prezesowi Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Panu Jerzemu Donajczykowi - radnemu Powiatu Włocławskiego. Dyrektor serdecznie dziękuje Pani Grażynie Troszyńskiej - Dyrektorce Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku za wieloletnią współpracę i promocję konkursu w środowisku nauczycielskim. Dziękuje również zaprzyjaźnionym mediom: www.q4.pl, Gazecie Kujawskiej, www.kujawy.media.pl oraz portalowi Akademia Wiedzy za przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu konkursu. Dziękuje Panu Andrzejowi  Karolakowi  za przekazanie zdjęć z konkursu.
Dziękuję wszystkim uczestnikom i ich opiekunów za udział w konkursie i serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym młodym poetom. Na koniec serdecznie podziękowania kieruje na ręce komisji konkursowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
mgr Sławomir Gwardecki

Powrót

Polecane artykuły:


O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny do godz. 14.50. W tym dniu odbędzie się wydarzenie organizowane przez Urząd Gminy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz [...]

Szczepienia psów

Koszt szczepienia psa - 35 zł 1. Bodzanowo 15.05.2023 14:00 sołtys 2. Bodzanówek 15.05.2023 15:00 sołtys 3. Szczytno 1 [...]