poniedziałek, 21 czerwiec 2021

Śmiłowice po raz 15 były stolicą polskiej poezji

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/48-smilowice/6646-smilowice-po-raz-15-byly-stolica-polskiej-poezji.html
14 czerwca 2021 r. w remizie OSP w Śmiłowicach w rygorze sanitarnym rozstrzygnięto XV edycję Mi [...]

14 czerwca 2021 r. w remizie OSP w Śmiłowicach w rygorze sanitarnym rozstrzygnięto XV edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach.                                      

Jubileuszowe podsumowanie konkursu uświetnili swoją obecnością: Roman Nowakowski – wójt Gminy Choceń, Aneta Hoffman - Kierownik biura LGD Dorzecza Zgłowiączki, Kamil Kleiba – sekretarz Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń, Pani Grażyna Stokfisz - krewna patrona konkursu Leona Stankiewicza. Do Śmiłowic po raz 15 przyjechali nagrodzeni i wyróżnieni młodzi poeci wraz  z opiekunami i rodzicami z całego regionu. Dzięki przychylności sponsorów organizatorzy przygotowali im wspaniałe nagrody. A nagrodzeni tradycyjnie zaprezentowali zgromadzonym na sali swoje nagrodzone utwory.

Konkurs poetycki organizowany w tak niewielkiej miejscowości jak Śmiłowice w Gminie Choceń na Kujawach jest fenomenem na mapie literackiej Polski. Od 14 lat swoje utwory do szkoły w Śmiłowicach przysyłają uczniowie ze szkół całej Polski. Pomysłodawca i organizator konkursu wieloletni dyrektora  a obecnie nauczyciel miejscowej szkoły Sławomir Gwardecki od 14 lat stara się z powodzeniem zapewnić ze swojej strony rzetelną ocenę nadesłanych setki prac i odpowiednie nagrody.

W tym roku jury pod przewodnictwem pana Sławomira Gwardeckiego pomysłodawcy konkursu oraz Danuty Czerwińskiej - Murawskiej Prezes Kujawsko - Pomorskiego Związku Literatów, autorki monografii Leona Stankiewicza, Jarosława Wojciechowskiego członka Związku Literatów Polskich, Mirosława Antoniego Glazika znanego w regionie poety, Marzeny Agnieszki Gajewskiej animatora kultury i poetki Justyny Wojdyło prowadzącej po analizie 184 utworów nadesłanych przez 128 uczniów z 29 szkół przyznało 24 nagrody i wyróżnienia.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w XV edycji Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza

 

W kategorii klas I – III szkół podstawowych nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I miejsce - Patrycja Stanna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego               w Kowalu

II miejsce - Wiktoria Sławińska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu

III miejsce - Nicola Ochmańska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka                       w Choceniu

Wyróżnienia:
Mateusz Kręcicki  SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów             w Kruszynie                                                                                                                                                                      

Marta Olczak Szkołą Podstawowa w Wilkowicach
Wiktoria Sroka Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Choceniu

W kategorii uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych nagrody                            i wyróżnienia otrzymali:

I miejsce - Hubert Piotrowski Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu

I miejsce -Maria Plesowicz Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku

II miejsce - Ewa Czajkowska Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu

II miejsce - Maja Barańska Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Piłsudskiego                          w Brześciu Kujawskim

III miejsce - Michalina Filipek Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

 

Wyróżnienia:

Oliwia Piasecka Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie

Martyna Świerczyńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Galileo” w Nakonowie

Magdalena Majewska Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baruchowie

Nina Ziółkowska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I miejsce - Julia Zaręba II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku                                                                                                            

II miejsce - Angelika Kosińska V Liceum Ogólnokształcące w Bielsko - Białej

III miejsce - Katarzyna Szczepanek  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

 

Wyróżnienia:

Kornel Dawid Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

Julia Marika Szadkowska Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Lubieńcu

Małgorzata Rutkowska Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku

Sara Rakoca II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku                                                                                                                                                           

Nagrodę im. Leona Stankiewicza otrzymał

Aleksander Rink Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku

Nagrodę Wójta Gminy Choceń otrzymał

Marcel Jan Nałudka Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Galileo” w Nakonowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród: Panu Romanowi Nowakowskiemu - Wójtowi Gminy Choceń, Panu Sławomirowi Gwardeckiemu - Prezesowi Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń, Januszowi Borkowskiemu - Prezesowi Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Państwu Ancie i Tomaszowi Hoffmanom - Firmie Arena BiS, Panu Sławomirowi Walczakowi - Firmie ARTUS, Państwu Grażynie i Włodzimierzowi Stokfiszom, Panu Dawidowi Dalmannowi - radnemu Powiatu Włocławskiego.

 

Dyrektor serdecznie dziękuje za wieloletnią współpracę i promocję konkursu: Pani Agnieszce Świątkowskiej - Sekretarzowi Gminy Choceń,

Pani Anecie Hofmann - Kierownikowi Biura LGD Dorzecze Zgłowiączki,

Panu Mariuszowi Kierzkowskiemu - Prezesowi OSP w Śmiłowicach, Panu Arkadiuszowi Ciechalskiemu - dyrektorowi ZSR w Kowalu i dobrej duszy naszego konkursu, Panu Radosławowi Babińskiemu – nauczycielowi języka polskiego w Śmiłowicach oraz wielu, wielu przychylnych temu konkursowi osób, bez których już dawno tego konkursu by nie było.

Dziękuje również zaprzyjaźnionym mediom: www.q4.pl, Gazecie Kujawskiej, www.kujawy.media.pl, wlc.wloclawek.pl oraz portalowi Edupolis za przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu konkursu.

Serdeczne podziękowania kieruje na ręce komisji konkursowej.

 

I na koniec dziękuję tym bez którego ten konkurs nie mógłby się tak długo odbywać, wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków naszego regionu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowiczw Śmiłowicach
mgr Woletta Krysztoforska

Powrót

Polecane artykuły:


Kontynuacja prac w Wilkowicach

Firma ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina kontynuuje prace przy realizacji zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach. Na dzień dzi [...]