czwartek, 22 wrzesień 2022

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7396-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-chocen-3.html
Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 [...]

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079) Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski zwołał XLII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022;

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Boisko w Wilkowicach przekazane do użytkowania

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach może już użytkować nowe boisko wielofunkcyjne. W dniu 26 września 2022 roku w obecności wielu zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie. Na nowej płyc [...]

83 rocznica bitwy pod Szczytnem

W tym roku uroczystości związane z obchodami 83 rocznicy bitwy pod Szczytnem odbyły się w Boniewie. Przeprowadzono VI BIEG PAMIĘCI na dystansie 10 km, marsz Nordic Walking na dystansie 5 km oraz [...]