poniedziałek, 01 luty 2021

Ogłoszenie - sprzedaż działek

https://www.chocen.pl/2-artykul/6438-ogloszenie-sprzedaz-dzialek.html
Wójt Gminy Choceń ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: - działek budowl [...]

Wójt Gminy Choceń ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: - działek budowlanych położonych w Czerniewicach oznaczonych numerami:

Dz. nr - 214/1 o pow. 0,1001 ha 

Dz. nr - 214/2 o pow. 0,1001 ha 

Dz. nr - 214/4 o pow. 0,1018 ha

Dz. nr - 214/5 o pow. 0,1019 ha

Nieruchomości niezabudowane - księga wieczysta numer WL1W/00019322/4

Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren nieruchomości w skład której wchodzą przedmiotowe działki zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy stanowią obszar budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności zabudowy ( możliwość realizacji budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego z dopuszczeniem wszystkich funkcji usługowych), oznaczony symbolem „MN” – Uchwała Rady Gminy  Choceń z dnia 29 czerwca 2001 r. Nr XVIII/119/2001.

Księga wieczysta

WL1W/00019322/4 Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg wieczystych.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

Cena wywoławcza:

Dz. nr 214/1 -  25 200,00

Dz. nr 214/2 – 25 200,00

Dz. nr 214/4 – 25 700,00

Dz. nr 214/5 - 25 700,00

Cena wywoławcza jest ceną netto. Po licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w licytacji.

Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 26 lutego 2021 r. na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

Do przetargu może przystąpić:                                                                                                                                                 

-każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Regulaminie przetargu,

Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl  w sekcji ,,Nieruchomości’’.

Miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 – pok. Nr 13 dnia 04.03.2021r., od godziny 10:00. Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega  się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.

Osoba do udzielania informacji:

Martyna Gorzkowska  tel: 54 284-66-17,

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mapa - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


Budżet na 2022 rok

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2022 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 50 041 728,40 zł. Strona wydatków stanowi kwotę 57  [...]