poniedziałek, 27 czerwiec 2022

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/2-artykul/7269-podziekowanie-2.html
,,Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to,  [...]

,,Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, 
co ma, lecz  przez  to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w imieniu własnym, nauczycieli i uczniów składa serdeczne podziękowania Przyjaciołom Szkoły, którzy wspierali finansowo naszą działalność edukacyjno-wychowawczą.
To dzięki hojności sponsorów nagrody, za udział w konkursach organizowanych przez naszych nauczycieli, mogły cieszyć nie tylko uczniów naszej szkoły, ale i uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie Gminy Choceń.
Podziękowania kieruję do:
- Pana Rafała Skorupy – Prezesa Koła Łowieckiego Nr 111 „PRZEPIÓRKA”
- Firmy Bracia Sadownicy Sp. z o.o. z siedzibą w Śmiłowicach;
- Pana Wojciecha Kuranta – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu
- Firmy CK FROST Śmiłowice.

Powrót

Polecane artykuły:


Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy żłobku gotowy

Choceńska Spółdzielnia Budowlana zakończyła prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Jest to inwestycja drogowa, na którą otrzymal [...]

Przetarg na modernizację drogi

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Modernizacja drogi gminnej Bodzanówek – gr. gm. Brzyszewo, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbud [...]