wtorek, 11 styczeń 2022

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7009-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-chocen.html
Przewodniczący Rady Józef Dąbrowski zwołał nadzwyczajną XXXIV sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]

Przewodniczący Rady Józef Dąbrowski zwołał nadzwyczajną XXXIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - Stwierdzenie quorum.

      - Powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - Przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na utworzenie spółki Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choceniu oraz wniesienia przez Gminę Choceń wkładu pieniężnego oraz objęcie z tego tytułu udziałów,

2)    zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa  handlowego przez Wójta Gminy Choceń.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy

W dniu 16 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Choceń. Tematem posiedzenia będzie omówienie spr [...]

Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich przeciwdziałanie przyczynom przemocy domowej