piątek, 23 lipiec 2021

Nowy sprzęt w stołówce szkolnej, w ZSP Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6702-nowy-sprzet-w-stolowce-szkolnej-w-zsp-chocen.html
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu przystąpiła do rządowego programu ,,Posiłek w [...]
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu przystąpiła do rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego można zakupić sprzęt do stołówki. Wniosek, który był składany do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy został pozytywnie zweryfikowany i znaleźliśmy się na liście szkół, którym przyznano dotację. Kwota dotacji to 63590,98 zł, wkład własny to 15897,68 zł .Łącznie kwota zakupionego sprzętu wyniesie 80000 zł. Nowy sprzęt (m.in. kocioł warzelny elektryczny, frytkownica gazowa, szatkownica do warzyw, zmywarka gastronomiczna, …) znacznie ułatwi przygotowywanie posiłków dla dzieci z terenu naszej gminy.
 
Anna Pawłowska - Dyrektor ZSP w Choceniu
czwartek, 22 lipiec 2021

Profilaktyka 40 plus

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6701-profilaktyka-40-plus-3.html
Nieodpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus można zrealizować w następujących pu [...]

Nieodpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus można zrealizować w następujących punktach we Włocławku.

Realizator

Miejsce udzielania świadczenia

telefon

Godziny
Pn-pt

VITALABO
LABORATORIA
MEDYCZNE
WŁOCŁAWEK

KILIŃSKIEGO 7A/1A

880511990

7.00-10.30

VITALABO
LABORATORIA
MEDYCZNE
WŁOCŁAWEK

J. MATEJKI 7/9

880282393

7.00-11.00

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZESPÓŁ
PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNYCH
WE WŁOCŁAWKU
WŁOCŁAWEK

WYSZYŃSKIEGO 21A

544165373

Pn. 12:00-14:50
Wt. 11:00-14:00
Śr.13:10-15:00
Czw. 08:00-09:50
13:10-14:00
Pt. 08:00-09:00
12:10-14:00

środa, 21 lipiec 2021

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6699-rozwoj-ogolnodostepnej-infrastruktury-rekreacyjnej-2.html
  Gmina Choceń złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgło [...]  
loga PROW 33fec
Gmina Choceń złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pn: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice. Wniosek został wybrany do finansowania oraz został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalno- prawnym. W ramach projektu planuje się zakup i montaż urządzeń obiektów małej architektury w postaci zestawów zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych oraz nasadzenie drzew i krzewów które zostaną zamontowane:
  1. Czerniewice (przy przedszkolu) – urządzenie fitness: wahadło + biegacz + twister
  2. Śmiłowice (przy przedszkolu) – zestaw zabawowy
  3. Śmiłowice (przy szkole) – zestaw zabawowy
  4. Szczutkowo (przy świetlicy) – zestaw zabawowy oraz zestaw fitness: wahadło + biegacz + twister.

Całkowita wartość projektu: 52 462, 60 zł.
Wartość dofinansowania: 33 381,00 zł
Środki własne: 18 081,60 zł.
Termin realizacji: październik 2021r.

 

wtorek, 20 lipiec 2021

Ogłosiliśmy przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6698-oglosilismy-przetarg-na-montaz-instalacji-fotowoltaicznych.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i u [...]

RPO logo 32b41 66b3fGmina Choceń ogłosiła przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Choceń. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Fotowoltaika w Gminie Choceń”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach projektu wykonanych zostanie 47 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych oraz 6 na budynkach użyteczności publicznej. Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy ustalono na dzień 23 sierpnia 2021 r., o godz. 10.00. Wykonanie zamówienia przewidziano w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przetarg ogłoszony jest na platformie https://chocen.ezamawiajacy.pl

wtorek, 20 lipiec 2021

Otwarcie ofert na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nakonowo Stare

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6697-otwarcie-ofert-na-zakup-samochodu-pozarniczego-dla-osp-nakonowo-stare.html
W dniu 20 lipca br., upłynął termin składania ofert w postępowaniu na zakup nowego średniego s [...]

W dniu 20 lipca br., upłynął termin składania ofert w postępowaniu na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym. Wpłynęła 1 oferta, która została złożona od firmy WAWRZASZEK ISS z Bielsko-Biała. Cena oferty wynosi 969 978 zł brutto i mieści się w cenie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Przystępujemy do weryfikacji oferty.  

poniedziałek, 19 lipiec 2021

Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6695-fotowoltaika-na-budynkach-uzytecznosci-publicznej.html
W ramach pozyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – P [...]

RPO logo 32b41 be411W ramach pozyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na realizację projektu pt: Fotowoltaika w Gminie Choceń, instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane także na budynkach użyteczności publicznej.

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu – instalacja o mocy 49,5 kW
  2. Gminny Ośrodek Sportu w Choceniu – instalacja o mocy 16,5 kW
  3. Urząd Gminy w Choceniu – instalacja o mocy 13,86 kW
  4. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach – instalacja o mocy 10,56 kW
  5. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – instalacja o mocy 35,64 kW
  6. Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka – instalacja o mocy 16,5 kW.

Łączna moc instalacji do zamontowania na budynkach użyteczności publicznej wynosi 142,56 kW. Przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Termin realizacji projektu zaplanowano do końca bieżącego roku.

piątek, 16 lipiec 2021

Zakończenie roku w Żłobku „Pomponik” w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6693-zakonczenie-roku-w-zlobku-pomponik-w-choceniu-2.html
Trudno w to uwierzyć, ale nasza najmłodsza jednostka organizacyjna – Żłobek „Pomponik” w C [...]

Trudno w to uwierzyć, ale nasza najmłodsza jednostka organizacyjna – Żłobek „Pomponik” w Choceniu ma już 2 lata działalności. Uroczyste zakończenie roku żłobkowego planowane jest w dniu 30 lipca 2021 r., o godz. 12.00. Jednostka organizacyjna dalej się rozwija. Dzięki otrzymanym dofinansowaniom z programu Maluch+ zakupiono lokal mieszkalny a z RPO przystosowano lokal dla najmłodszych, kolejnych 15 dzieci. Łącznie od września w żłobku będzie już 40 maluchów. Nowa sala jest już prawie gotowa, obecnie przygotowujemy się do zakupu materiałów i wyposażenia. W miesiącu sierpniu br., będzie czas na odświeżenie obiektu i czekamy na uroczyste otwarcie nowej sali żłobkowej.

piątek, 16 lipiec 2021

Kolejne 800 tys. zł na budowę sali w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6692-kolejne-800-tys-zl-na-budowe-sali-w-smilowicach.html
Informowaliśmy o otrzymanej promesie na 900 tys. zł na wyczekiwaną inwestycję budowy sali gimnas [...]

Informowaliśmy o otrzymanej promesie na 900 tys. zł na wyczekiwaną inwestycję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami. Środki te pochodzą ze wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR. Mamy kolejne dobre informacje. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie zgody by zaoszczędzone środki w wysokości 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jakie pojawiły się na zadaniu dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Choceniu przeznaczyć właśnie na budowę sali w Śmiłowicach. Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie, że jest możliwa zmiana, by środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (uzyskane z oszczędności w kwocie 800 tys. zł) zostały przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego – budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w miejscowości Śmiłowice. Dziękujemy. Przetarg ogłosiliśmy, teraz czekamy na dobre oferty w postepowaniu przetargowym, którego termin upływa o godz. 10.00 w dniu 26 lipca 2021 r.

czwartek, 15 lipiec 2021

OSP Nakonowo Stare kupuje nowy wóz strażacki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6690-osp-nakonowo-stare-kupuje-nowy-woz-strazacki.html
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym mają ogromny powód do radości. Otrzym [...]

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym mają ogromny powód do radości. Otrzymali dofinansowanie na zakup nowego  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W związku z tym,  pracownicy naszej Gminy pomagają jednostce z Nakonowa Starego w przeprowadzeniu przetargu na zakup samochodu. Przetarg ogłoszony jest na platformie https://chocen.ezamawiajacy.pl . Oferty można składać do 20 lipca 2021r do godż. 10:00 natomiast otwarcie ofert odbędzie się 20 lipca 2021 r. o godz 10:15. Trzymamy kciuki za pomyślny zakup wozu.

czwartek, 15 lipiec 2021

Umowa na finansowanie szlaku podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6691-umowa-na-finansowanie-szlaku-podpisana.html
W dniu dzisiejszym podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie szlaku na potrzeby tu [...]

Bez tytułu 62290 7f335W dniu dzisiejszym podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu” po kolejce w kierunku Ząbina. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Inwestycja obejmuje roboty drogowe związane z przygotowaniem szlaku o długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek oraz oświetlenia solarno-hybrydowego. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2022 r.

czwartek, 15 lipiec 2021

Awaria telefonów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6689-awaria-telefonu-stacjonarnego.html
Informujemy, że w związku z sytuacją pogodową uruchomiliśmy nowy numer tymczasowy do obsługi i [...]
Informujemy, że w związku z sytuacją pogodową uruchomiliśmy nowy numer tymczasowy do obsługi interesantów w Urzędzie Gminy:
54 284 60 05
Trwają prace naprawcze nad przywróceniem łączności. Za utrudnienia przepraszamy. .