poniedziałek, 02 maj 2022

Omówienie wyników konsultacji w sprawie nowych statutów sołectw

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7178-omowienie-wynikow-konsultacji-w-sprawie-nowych-statutow-solectw.html
Konsultacje społeczne, zarządzone przez Radę Gminy Choceń, w przedmiocie nadania nowych statutó [...]

Konsultacje społeczne, zarządzone przez Radę Gminy Choceń, w przedmiocie nadania nowych statutów sołectw zostały przeprowadzone z mieszkańcami gminy Choceń we wszystkich sołectwach. Przedmiotem konsultacji było przekazanie mieszkańcom informacji w zakresie nadania statutów sołectw oraz zebranie od uczestników konsultacji uwag i opinii w tym zakresie. W związku z powyższym informację w sprawie konsultacji wraz z projektem uchwały opublikowano na stronie internetowej Gminy Choceń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano dla każdego Sołectwa oraz dodatkowo w Wiadomościach Choceńskich. Wyznaczono termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 1 kwietnia 2022 r., do 15 kwietnia 2022 r. Opinie i uwagi można było wnieść w dowolny sposób, na adres urzędu – Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do dnia 16 kwietnia 2022 r., nie odnotowano wpływu żadnych uwagi i opinii. Wyniki konsultacji opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz zostaną przedstawione Radzie Gminy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie z § 5 uchwały nr XV/85/08 Rady Gminy Choceń z dnia 24 stycznia 2008 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Choceń - konsultacje uznaje się za przeprowadzone niezależnie od ilości mieszkańców biorących udział w konsultacjach.

piątek, 29 kwiecień 2022

Budowa boiska w Wilkowicach rozpoczęta

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7174-budowa-boiska-w-wilkowicach-rozpoczeta.html
Firma ADA- LIGHT Sp. z. o. o z Gostynina przystąpiła do realizacji zadania pn: „Budowa boiska wi [...]

Firma ADA- LIGHT Sp. z. o. o z Gostynina przystąpiła do realizacji zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy szkole podstawowej w Wilkowicach”:
Zadanie obejmuje m.in.:
- demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej
- budowa płyty boiska o nawierzchni syntetycznej( poliuretanowej)
- utwardzenie terenu z kostki betonowej
- montaż ławek
- wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego
Planowany termin zakończenia 15 września 2022r.
Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Sportowa Polska.

Czytaj więcej...

piątek, 29 kwiecień 2022

Bezpłatna mammografia

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7173-bezplatna-mammografia-2.html
Plakat Choceń 2022 9d015
czwartek, 28 kwiecień 2022

Przejazdy wojsk

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7171-przejazdy-wojsk.html
Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch k [...]

Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi  ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego  będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. 

poniedziałek, 25 kwiecień 2022

Rozpoczęły się prace przy budowie szlaku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7165-rozpoczely-sie-prace-przy-budowie-szlaku.html
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi przystąpiło do realizacji [...]

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi przystąpiło do realizacji zadania pn. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina). Inwestycja obejmuje roboty drogowe związane z przygotowaniem szlaku o długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek oraz oświetlenia solarno-hybrydowego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2022 r. Na realizację przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

poniedziałek, 25 kwiecień 2022

Przebudowa drogi Czerniewice - Wilkowice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7164-przebudowa-drogi-czerniewice-wilkowice.html
Rozpoczęły się pierwsze prace drogowe na terenie gminy. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z [...]

Rozpoczęły się pierwsze prace drogowe na terenie gminy. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna zgodnie z podpisaną umową realizuje prace przy przebudowie drogi Czerniewice - Wilkowice (przy cmentarzu). Długość remontowanego odcinka wynosi 0,693 km. Główny zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie poboczy, nawierzchni, oznakowania, mijanek, krawężników, zjazdów, skrzyżowania i elementów odwodnienia.

Kontrakt opiewa na kwotę 598 448,15 PLN. Zadanie jest przewidziane do wykonania w tym roku. Przebudowa będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Czytaj więcej...

poniedziałek, 25 kwiecień 2022

Usuwanie drzew i prace pielęgnacyjne w parku w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7162-usuwanie-drzew-i-prace-pielegnacyjne-w-parku-w-smilowicach.html
W dniu 4 maja br. w parku w Śmiłowicach zaplanowane zostały prace polegające na wycince drzew, k [...]

W dniu 4 maja br. w parku w Śmiłowicach zaplanowane zostały prace polegające na wycince drzew, które zagrażają bezpieczeństwu korzystających z jego uroków oraz podróżujących droga powiatową Choceń- Śmiłowice. Drzewa, które ujęto w wykazie są drzewami wiekowymi, o zachwianej statyce, często puste w środku przez co stwarzają realne zagrożenie dla życia i mienia. Gmina posiada stosowną decyzję na ich usunięcie, które wydał Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z/s we Włocławku. Prace wykonana profesjonalna firma, która uprzątnie teren po wycince poprzez zabranie drzewa i utylizację gałęzi. Termin wykonania zaplanowanego zakresu to około 10 dni.

środa, 20 kwiecień 2022

10 lecie Zespołu Śmiłowiónki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7161-10-lecie-zespolu-smilowionki.html
Od ponad dziesięciu lat Zespół Śmiłowiónki aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kulturalnym [...]

Od ponad dziesięciu lat Zespół Śmiłowiónki aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy. Uroczyste obchody 10-lecia powstania odbędą się w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 18.00 w remizie OSP Śmiłowicach. Zespół tworzą uzdolnieni wokalnie mieszkańcy Śmiłowic i okolic. Inicjatorką powstania i kierownikiem jest Pani Danuta Kaczmarek. Nad oprawą muzyczną czuwa Pan Miłosz Kierzkowski. Zespół po raz pierwszy zaprezentował swoją autorską twórczość oraz tradycyjne ludowe i biesiadne pieśni podczas choceńskiego pikniku rodzinnego zorganizowanego na otwarcie sezonu letniego. Po kilku latach zespół rozwinął swój repertuar o tańce i obrzędy ludowe – pod okiem znanej choreograf Julii Skowrońskiej. Członkowie zespołu mają więcej siły i zapału niż nie jeden młody człowiek. Przez okres 10 lat uzbierało się w dorobku bogate doświadczenie. Zespół występował na Ukrainie - we Lwowie i Dobrotworze. Byli we Włoszech - w Rzymie, Watykanie i Monte Cassino oraz Sztokholmie w Szwecji. Zespół godnie reprezentował naszą gminę na przeglądach w Tarnogrodzie, Włocławskich Inspiracjach Artystycznych, w Parku Zdrojowym w Ciechocinku, na Wojewódzkich Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego w Osięcinach. Pamiętamy piękne obrzędy w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Śmiłowiónki” pt. „Oczepiny na Kujawach”, „Darcie pierza” oraz niesamowite widowisko, nagradzane na wielu przeglądach m.in. w Ciechocinku, eliminacjach wojewódzkich w Kaczorach, aż po Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie „Kozy na Kujawach”.
Gratulujemy dokonań i wyrażamy podziw za wytrwałość i promowanie gminy Choceń.

środa, 20 kwiecień 2022

Wandale w parku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7160-wandale-w-parku.html
To już kolejny akt wandalizmu. Tym razem zdewastowane zostały kosze na odpady w parku w Choceniu. [...]

To już kolejny akt wandalizmu. Tym razem zdewastowane zostały kosze na odpady w parku w Choceniu. Zdarzenie miało miejsce z 15 na 16 kwietnia br. około godziny 22:00. Sprawcy to nieletni mieszkańcy Chocenia, którzy zostali ujęci na gorącym uczynku przez patrol miejscowej policji. Po nieudanej próbie ucieczki zostali schwytani przez sierżanta sztabowego Dariusza Laskowskiego i sierżanta sztabowego Jakuba Nawrockiego. Dziękujemy za szybką i skuteczną interwencję. Podziękowania kierujemy także do naocznego świadka, który potwierdził niechlubny wyczyn nastolatków. Straty, które spowodowali młodociani przekraczają 10.000 zł. Skierowany został już wniosek o ich ukaranie. O „nocnej zabawie” poinformowani zostali także rodzice nieletnich.