czwartek, 22 kwiecień 2021

Przebudowa drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6548-przebudowa-drogi-w-czerniewicach.html
Projekt pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice, znala [...]

Bez tytułu 7fed5Projekt pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice, znalazł się na liście inwestycji objętych dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzyma dofinansowania w wysokości 55 % wartości zadania. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostaną obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostaną chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstaną przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostanie lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany zostanie wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie 2 wpustów ulicznych i studni rewizyjnych oraz odmulenie rowów 328,00. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.

Przeprowadzone zostało już postępowanie przetargowe. Do urzędu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi na kwotę 598 219,41 zł. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 30.10.2021 r.

środa, 21 kwiecień 2021

Spotkanie informacyjne NSP2021 w najbliższy piątek 23 kwietnia o godzinie 11

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6547-spotkanie-informacyjne-nsp2021-w-najblizszy-piatek-23-kwietnia-o-godzinie-11.html
Spotkanie dedykowane jest zarówno mieszkańcom gminy, którzy mają wątpliwości czy pytania zwią [...]

Spotkanie dedykowane jest zarówno mieszkańcom gminy, którzy mają wątpliwości czy pytania związane z obowiązkiem udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 ale też dla Państwa jako GBS-ów.

Podczas spotkania pokażemy, że wypełnienie formularza nie jest trudne, po co przeprowadzamy tego rodzaju badania a przede wszystkim odpowiemy na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Załączony plakat zawiera link w którego kliknięcie pozwala dołączyć do spotkania.

Dodatkowo przesyłam również adres spotkania do zamieszczenia przy materiale – wówczas wystarczy kliknąć w link i wybrać sposób dołączenia: https://nsp2021.webex.com/nsp2021/j.php?MTID=ma0ccdcdfb4c2422bf329daba10bffcd7

środa, 21 kwiecień 2021

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6546-przebudowa-pomieszczen-na-potrzeby-zlobka.html
Rozpoczęły się prace związane z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczeni [...]

logo EFS 1c894

Rozpoczęły się prace związane z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia Żłobka „Pomponik” w Choceniu zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń. Zakres prac obejmuje: roboty remontowe ogólnobudowlane (prace wewnętrzne), remont schodów wejściowych, budowę pochylni w budynku żłobka, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych. W wyniku zapytania ofertowego wybrano do realizacji firmę "Maremo", Bartłomiej Stacherczak, al. Chopina 2/4 Włocławek. Wartość zadania wynosi 89.544 zł. Prace zostaną wykonane do dnia 18 lipca 2021 r.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu: Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Pomponik” w Choceniu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

IMG 20210417 105821 75df6 IMG 20210420 062321 a7c74

Czytaj więcej...

środa, 21 kwiecień 2021

Kontynuujemy prace przy REWITALIZACJI

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6545-kontynuujemy-prace-przy-rewitalizacji.html
Trwają prace dotyczące projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2 21a84 026a2Trwają prace dotyczące projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II". Roboty remontowe przy ul. Spacerowej w Choceniu dz. nr 557, 558, 559, 560, 561, zostaną wykonane do 31.08.2021 r. Ostatni etap dotyczący robót remontowych w Borzymiu na dz. nr 19/9, zostanie zakończony 30.11.2021 r. W ubiegłym roku wykonano roboty remontowe w Borzymiu na działkach nr 53/6 i 53/5.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
IMG 20210331 083139 1d733

wtorek, 20 kwiecień 2021

Powołanie Kierownika GOPS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6544-powolanie-kierownika-gops.html
W dniu dzisiejszym tj. 20 kwietnia 2021 r., Wójt Gminy Choceń powołał na stanowisko Kierownika G [...]

W dniu dzisiejszym tj. 20 kwietnia 2021 r., Wójt Gminy Choceń powołał na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu Panią Hannę Gołębiewską. Pani Hanna Gołębiewska przeszła procedurę naboru w ogłoszonym konkursie. Spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, wykazała się znajomością zagadnień i zakresem wiedzy oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania pracy na stanowisku kierownika. Pani Hanna Gołębiewska swoją pracę zawodową rozpoczynała w GOPS w Choceniu na stanowisku aspirant pracy socjalnej. Jest pracownikiem o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, jej łączny staż pracy wynosi 28 lat. Zarządzenie, na mocy którego powołano Panią Hannę Gołębiewską na stanowisko Kierownika GOPS w Choceniu wręczył Wójt gminy w obecności Przewodniczącego Rady. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Czytaj więcej...

wtorek, 20 kwiecień 2021

Zbiórka big-bagów i folii rolniczej z terenu Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6543-zbiorka-big-bagow-i-folii-rolniczej-z-terenu-gminy-chocen.html
Urząd Gminy w Choceniu informuje, że w dniach 20.05.2021 do 10.06.2021 r. na terenie Gminy Choceń [...]

Urząd Gminy w Choceniu informuje, że w dniach 20.05.2021 do 10.06.2021 r. na terenie Gminy Choceń zostanie przeprowadzona zbiórka folii rolniczej oraz big-bagów rolniczych. Odpady zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości z miejsca zamieszkania. Prosimy, aby folia znajdująca się w big-bagach została wycięta z środka a poszczególne frakcje odpadów foliowych były posegregowane w 3 grupach:
1 Grupa - folia rolnicza z sianokiszonki kolorowa i czarna
2 Grupa - Folia wycięta z środka Big-Baga, worki po nawozach i folia biała przezroczysta.
3 Grupa - Big-Bagi z wyciętą folia i Big-Bagi same.

Koszt odbioru 1 szt. Big-Baga to 50zł, płatne bezpośrednio u kierowcy. Prosimy folie i Big-Bagi do odbioru obczyścić z pozostałości i posegregować zgodnie trzema grupami. Zapisy na odbiór przyjmowane są pod nr. Tel. 542844179 do dnia 07.05.2021r.

poniedziałek, 19 kwiecień 2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Europejskie wsparcie dla firm”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6542-lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-we-wloclawku-zaprasza-do-udzialu-w-webinarium-pt-europejskie-wsparcie-dla-firm.html
Bezpłatne spotkanie online  odbędzie się w dniu 28.04.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:40. [...]

Bezpłatne spotkanie online  odbędzie się w dniu 28.04.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:40.

Spotkanie skierowane jest do firm zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności gospodarczej.

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia związane z ogłoszonym nowym konkursem pilotażowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, „Przemysł 4.0”.  Chodzi o wsparcie dla firm produkcyjnych na automatyzację, robotyzację i cyfryzację, czyli transformację w kierunku przemysłu 4.0. Wprowadzenie do tematyki zapewni przedstawiciel Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Omówimy też dostępne w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym zwrotne formy wsparcia: pożyczki płynnościowe Covid-19, inwestycyjne oraz niedawno uruchomione pożyczki na zakup nieruchomości. 

Program spotkania dostępny jest tutaj.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  i uzyskanie potwierdzenia.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania linku.

W przypadku trudności w wypełnieniu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny

54 235 67 12

Serdecznie zapraszamy!

poniedziałek, 19 kwiecień 2021

Sadzimy drzewa i krzewy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6540-sadzimy-drzewa-i-krzewy.html
Wiosna to dobry czas na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych. Zakupiono drz [...] Wiosna to dobry czas na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych. Zakupiono drzewa i krzewy o wartości 14 800 zł. Gmina Choceń na powyższe zadanie otrzyma dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nowe nasadzenia poprawiają wizerunek gminy. Niestety kilka drzew np. gat. jarzębina, które zostały posadzone w ubiegłym roku, zostały połamane! Dlatego w tym roku uzupełniamy te nasadzenia mając nadzieję, że przyroda i niektórzy ludzie obejdą się z nimi łaskawie. 

Czytaj więcej...

poniedziałek, 19 kwiecień 2021

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6539-informacja-75.html
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia [...]

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań mięsa w kierunku wystąpienia włośni wyłącznie metodą wytrawiania tj. metoda diagnostyczna służąca wykrywaniu larw włośnia krętego, od dnia 1 maja br. w przypadku dokonywania ubojów świń w ramach produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, badania w tym zakresie będzie można wykonywać jedynie w poniżej wymienionych laboratoriach diagnostyki włośni:

  1. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Magdalena Piechocka, ul. Szuwarowa 10, 87-800 Włocławek
  2. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Beata Trawińska- Krzemińska, ul. Jagiełły 22, 87-820 Kowal
  3. Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Jarosław Dąbrowski, ul. Radziejowska 1A, 87-880 Brześć Kujawski
  4. Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Marcin Wojciechowski, ul. Parkowa 58, 87-800 Włocławek

lub innych niż wskazane położonych w sąsiednich powiatach laboratoriach diagnostyki włośni. Z uwagi na zmianę metody badania informuję, iż pobrane próbki od świń z mięśni obu filarów przepony powinny mieć wagę co najmniej 100g.

czwartek, 15 kwiecień 2021

Relacja i komunikacja – bezpłatne webinary edukacyjne dla rodziców

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6541-relacja-i-komunikacja-bezplatne-webinary-edukacyjne-dla-rodzicow.html
W roku 2021 przez kolejne miesiące od kwietnia do listopada rodzice będą mogli wziąć udział w [...] W roku 2021 przez kolejne miesiące od kwietnia do listopada rodzice będą mogli wziąć udział w 11 bezpłatnych webinarach z psycholożkami i pedagożkami, a wszystko po to, aby satysfakcja z życia rodzinnego, relacje w rodzinie, kontakt z dziećmi – stawały się pełniejsze.

Jak to możliwe?

Webinary projektu „Relacja i komunikacja – bezpłatne webinary edukacyjne dla rodziców” są możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wkładowi pracy społecznej członków i wkładowi środków Stowarzyszenia Małyssak.

Tematyka bezpłatnych webinarów

o asertywności i elastyczności rodzicielskiej

o dbaniu o siebie i relacje z dziećmi w czasie pandemii

o tym jak wychować dziecko, które potrafi dbać o swoje granice

o empatii dla siebie jako rodzica

o radzeniu sobie z rodzicielską i dziecięca złością

o adaptacji do przedszkola

o tym jak kreatywnie spędzać czas z dziećmi na świeżym powietrzu

o kreatywnych zabawach w domu z dziećmi

Już ruszyły zapisy na pierwsze bezpłatne webinary:

https://stowarzyszenie.malyssak.pl/miedzy-elastycznoscia-a-asertywnoscia-webinar-2021/

https://stowarzyszenie.malyssak.pl/dbanie-o-siebie-i-relacje-z-dziecmi-w-pandemii-webinar-2021/

 

Czytaj więcej...

wtorek, 13 kwiecień 2021

Szlak na potrzeby turystyki pieszej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6536-szlak-na-potrzeby-turystyki-pieszej.html
Wniosek o dofinansowanie zadania pn Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po k [...] Bez tytułu 62290Wniosek o dofinansowanie zadania pn Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina) znalazł się na liście operacji przewidzianych do dofinansowania. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Inwestycja obejmuje roboty drogowe związane z przygotowaniem szlaku o długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek oraz oświetlenia solarno-hybrydowego. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2022 r.