czwartek, 04 marzec 2021

Targowisko „Mój Rynek” w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6477-targowisko-moj-rynek-w-choceniu.html
Wójt Gminy Choceń z przyjemnością informuje, że wszystkie lokale na Targowisku „Mój Rynek” [...]

Wójt Gminy Choceń z przyjemnością informuje, że wszystkie lokale na Targowisku „Mój Rynek” w Choceniu zostały wynajęte. Trzy lokale przeznaczone są na sprzedaż płodów rolnych przez rolników, czwarty na sprzedaż żywności ekologicznej. Kolejne lokale przeznaczone są na tak zwaną pozostałą działalność handlową. Inwestycja była realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin targowiska i korzystania z oferty lokalnych kupców. 

czwartek, 04 marzec 2021

Kursy i szkolenia dla mieszkańców gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6476-kursy-i-szkolenia-dla-mieszkancow-gminy.html
Informujemy Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Podniesienie aktywności społeczn [...]
Logo df088
LGD logo 96408

Informujemy Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej obszaru rewitalizacji mieszkańców Gminy Choceń poprzez kursy doszkalające dla młodych dotkniętych bezrobociem”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.01. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, okres jego realizacji trwa od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r. Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń. Celem głównym projektu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gm. Choceń poprzez kursy i szkolenia skierowane dla osób młodych w wieku produkcyjnym dotkniętych bezrobociem zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

czwartek, 04 marzec 2021

Dzięki środkom finansowym z 1% podatku PIT za rok 2019 OSP w Choceniu zakupiło nowy sprzęt do działań.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6474-dzieki-srodkom-finansowym-z-1-podatku-pit-za-rok-2019-osp-w-choceniu-zakupilo-nowy-sprzet-do-dzialan.html
Do kwoty 1760 zł uzyskanej z 1% dołożono wkład własny i zakupiono nową szlifierkę kątową or [...]

Do kwoty 1760 zł uzyskanej z 1% dołożono wkład własny i zakupiono nową szlifierkę kątową oraz piłę szablastą. Są to nowoczesne narzędzia akumulatorowe renomowanej firmy, które posłużą nam wiele lat i mogą być używane zarówno podczas wypadków, otwarcia posesji, jak i działań związanych z usuwaniem skutków wichur. Niewątpliwą ich zaletą jest możliwość pracy wewnątrz pomieszczeń nie powodując zadymienia spalinami oraz możliwość prac bez użycia prądu.

Dziękując za okazane wsparcie prosimy o dalszą „pamięć” o naszej jednostce w kolejnych zeznaniach podatkowych.

Prezes OSP Choceń
dh Marian Górka

Czytaj więcej...

wtorek, 02 marzec 2021

Nowe miejsca w żłobku od września

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6473-nowe-miejsca-w-zlobku-od-wrzesnia.html
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opiek [...] Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 Gmina Choceń otrzymała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na utworzenie 15 nowych miejsc w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu. Dofinansowanie wyniesie ponad 142 tys. zł. Środki własne stanowią prawie 36 tys. zł. Dodatkowo na funkcjonowanie żłobka w roku 2021 r. z ww. programu gmina otrzyma łącznie kwotę ok. 29 tys. zł. W ramach ww. środków zostanie zakupiony lokal mieszkalny, zabawki, pomoce dydaktyczne, oraz wyposażenie sali w meble, łóżeczka, stoliki, krzesła i inne niezbędne sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki na potrzeby dzieci, które będą przyjęte do żłobka od września 2021 r. Zaoferowane przez żłobek warunki bytowe będą zbliżone do warunków domowych. Opieka nad dziećmi w żłobku będzie sprawowana w godzinach 6.30 do 16.30. Planowany termin otwarcia nowej grupy to wrzesień 2021 r. Nowopowstałe miejsca w żłobku pozwolą na powrót do pracy niektórym rodzicom. Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy do zapisywania dzieci do żłobka od 1 kwietnia. Karty zgłoszeniowe wraz z regulaminem pojawią się w późniejszym czasie na stronie UG Choceń.
wtorek, 02 marzec 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6471-narodowy-spis-powszechny-2021.html
W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., na terenie całego kraju przeprowadzony będzie Naro [...]

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., na terenie całego kraju przeprowadzony będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy, nie można odmówić udzielenia odpowiedzi. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Na terenie gminy będzie 3 rachmistrzów spisowych – Pani Agnieszka Ryniec, Pani Agnieszka Kolasińska oraz Pani Monika Cybulska.

Czytaj więcej...

wtorek, 02 marzec 2021

Rozpoczynamy roboty publiczne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6470-rozpoczynamy-roboty-publiczne.html
Od 1 marca br., 16 osób rozpoczęło pracę w Urzędzie gminy, w ramach robót publicznych. Dodatko [...]

Od 1 marca br., 16 osób rozpoczęło pracę w Urzędzie gminy, w ramach robót publicznych. Dodatkowo 10 osób będzie pracowało w ramach prac społecznie – użytecznych. Po stopieniu się śniegu niestety odsłonił się obraz szarej rzeczywistości, dlatego pierwszą pracą, jaką będą wykonywali pracownicy będzie posprzątanie terenów przy drogach gminnych i chodnikach po zimie.Wszystkie odpady są zabierane przez firmę, tym bardziej dziwi fakt, że co roku zbieramy tyle ton śmieci. Drodzy mieszkańcy, dbajmy o naszą wspólną przestrzeń.

poniedziałek, 01 marzec 2021

PROJEKT: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” NR: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6468-projekt-gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych-nr-rpkp-09-03-02-iz-00-04-366-20.html
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu p [...]

Bez tytułu 085dfZ ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i  Niesamodzielnych.

Czytaj więcej...

piątek, 26 luty 2021

Plac zabaw przy Przedszkolu w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6467-plac-zabaw-przy-przedszkolu-w-smilowicach.html
Rada Rodziców z Przedszkola w Śmiłowicach utworzyła zbiórkę pieniędzy na odnowienie i zakup n [...]

Rada Rodziców z Przedszkola w Śmiłowicach utworzyła zbiórkę pieniędzy na odnowienie i zakup nowego Placu Zabaw dla dzieci. Niedługo zbliża się wiosna, dlatego chcieliby jak najszybciej  wspólnie z rodzicami "ogarnąć" ten Plac Zabaw. Link do zrzutki https://zrzutka.pl/n373uz

Gmina Choceń na ten rok zaplanowała także zakup zestawu wspinaczkowego dla dzieci o konstrukcji wykonanej z drewna klejonego z lokalizacją przy Przedszkolu w Śmiłowicach. W zestawie domek z zadaszeniem, pomost, ścianka wspinaczkowa i zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. Przewidywane wykonanie II połowa 2021 r.

piątek, 26 luty 2021

TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH W OSP ZA ROK 2021 W GMINIE CHOCEŃ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6466-terminy-zebran-sprawozdawczo-wyborczych-w-osp-za-rok-2021-w-gminie-chocen.html
Lp. Nazwa jednostki OSP Termin Godzina 1. Nakonowo Stare 1 [...]

Lp.

Nazwa jednostki OSP

Termin

Godzina

1.

Nakonowo Stare

17.04.2021

17.00

2.

Wichrowice

24.04.2021

17.00

3.

Choceń

27.03.2021

16.00

4.

Śmiłowice

06. 06. 2021

14.00

5.

Czerniewice

06.03.2021

16.00

6.

Wilkowice

15.05.2021

16.00

7.

Szczutkowo

20.03.202

14.00

                                                                  
Komendant Gminny OSP
                                                                       Michał Dezor
czwartek, 25 luty 2021

Problemy z instalacją elektryczną?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6465-problemy-z-instalacja-elektryczna.html
Czy niepokoją cię wysokie rachunki za prąd, posiadasz nieproporcjonalne zużycie niż zapotrzebow [...]

Czy niepokoją cię wysokie rachunki za prąd, posiadasz nieproporcjonalne zużycie niż zapotrzebowanie?

Różnice mogą wynikać z wadliwej instalacji, licznika czy błędów instalacji fotowoltaicznej jak również przepięć na sieci elektroenergetycznej.

Wady licznika i inne wady ukryte może sprawdzić jedynie profesjonalny elektryk.

Przedmiotowe usługi w swojej ofercie ma:

Firma Pomiary i Usługi Elektryczne
Piotr Lewandowicz
tel. 609 803 016

Wszystkie osoby, które maja problemy związane z energią elektryczną i elementami które ją dostarczają do gospodarstwa domowego zapraszamy do kontaktu z firmą Pomiary i Usługi Elektryczne.

środa, 24 luty 2021

Molo nad jeziorem Borzymowskim w trakcie modernizacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6464-molo-nad-jeziorem-borzymowskim-w-trakcie-modernizacji.html
Trwają prace przy modernizacji mola w Choceniu. Zdemontowano już barierki stalowe, ławki drewnian [...]

Trwają prace przy modernizacji mola w Choceniu. Zdemontowano już barierki stalowe, ławki drewniane na platformie wraz z legarami i poszyciem. Obecne warunki atmosferyczne pozwalają na kontynuacje prac. Zamontowano nowe legary i deski na platformie. Trwają prace przy wymianie elementów mola od strony przeznaczonej dla ratownika. Prosimy o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...