piątek, 14 maj 2021

Podniesienie aktywności społecznej …

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6601-podniesienie-aktywnosci-spolecznej.html
Gmina Choceń realizuje projekt dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzysz [...]

logo EFS poprawne ad4a4
unnamed fd169
Gmina Choceń realizuje projekt dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki pn. „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń”

Celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi
 2. Spotkania integracyjne w zrewitalizowanej przestrzeni wspólnej – pikniki
 3. Wyjazdy integracyjne

Przedmiotowy grant wychodzi naprzeciw problemom osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych. Zaplanowane działania są odpowiedzią ma potrzeby uczestników projektu w postaci działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym.

W ramach projektu wsparcie w projekcie uzyska 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych.

Całkowita wartość grantu: 52 632,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł

Wkład własny: 2 632,00 zł

czwartek, 13 maj 2021

Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6585-jak-bezpiecznie-sie-spisac-porady-spisowe-dla-seniorow.html
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. "Jak bezpiecznie [...]

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. "Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów". Wydarzenie współorganizowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora i Główny Urząd Statystyczny.
Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/279745873890289


1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca września bieżącego roku. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), udział w spisie jest obowiązkowy. Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problem w tym, że chęć na ich pozyskanie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu widzenia przestępców.

Czytaj więcej...

środa, 12 maj 2021

Lokalne podtopienia i zalania pól na terenie Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6583-lokalne-podtopienia-i-zalania-pol-na-terenie-gminy-chocen.html
Intensywne opady deszczu przyczyniły się do zalania i podtopienia upraw na terenie naszej gminy. W [...]

Intensywne opady deszczu przyczyniły się do zalania i podtopienia upraw na terenie naszej gminy. W wielu przypadkach wynika to z nieprawidłowego działania urządzeń melioracyjnych lub po prostu ich braku na pewnym obszarze. Ma na to też wpływ bardzo wysoki poziom wód gruntowych oraz gwałtowne nagromadzenie wody w zbiornikach, które służą do jej odprowadzenia. Szczególnie widoczne jest to w rzece Lubieńce, która  w wielu miejscach wezbrała pod wpływem napływającej rowami melioracyjnymi wody tak bardzo, że wylała z koryta zalewając kilka lub nawet kilkanaście hektarów pól i łąk znajdujących się w jej sąsiedztwie.  Niestety na chwilę obecną niewiele można zrobić, trzeba czekać, aż nadmiar wody odpłynie dalej, a poziom w rzece opadnie. Gminna Spółka Wodna Choceń stara się pomagać w usuwaniu awarii melioracyjnych, jednakże ostatnie ulewy pokazały jak duży jest to problem w skali całej gminy. Ilość zgłoszeń w ostatnim czasie jest tak duża, że realizujemy na chwilę obecną tylko te prace, które są możliwe do wykonania ze względu na opadający  poziom wody.

Czytaj więcej...

środa, 12 maj 2021

Podziękowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6582-podziekowania-dla-jednostek-osp-z-terenu-gminy-chocen.html
Serdecznie dziękujemy druhom z jednostek OSP Śmiłowice, OSP Choceń, OSP Szczutkowo oraz OSP Czer [...]

Serdecznie dziękujemy druhom z jednostek OSP Śmiłowice, OSP Choceń, OSP Szczutkowo oraz OSP Czerniewice za pomoc w osuszaniu terenu po awarii urządzeń melioracyjnych.  Druhowie z tych jednostek niemal 30 godzin wypompowywali wodę z wykopu po awarii melioracji w Śmiłowicach. Nieustannie napływająca z pól woda stanowiła bardzo duże zagrożenie dla zabudowań, którym groziło podtopienie lub wręcz zalanie, bo druhowie wszystkich jednostek w czasie działań wypompowali około 1600 m3 wody. Umożliwiło to pracownikom Gminnej Spółki Wodnej Choceń oraz Urzędu Gminy wykonanie rowu, który częściowo umożliwił odprowadzenie nadmiaru wody do stawu, a następnie do dalszych urządzeń melioracyjnych i rzeki Lubieńki. Było to także możliwe dzięki pomocy sąsiedzkiej Państwa Dynarskich ze Śmiłowic, którzy wyrazili zgodę na wykonanie odkrytego rowu w celu przekierowania wody z podwórka sąsiadów do ich stawu. To ich zgoda oraz działania strażaków, którzy nawet w nocy pompowali wodę pozwoliło zażegnać zagrożenie.

Czytaj więcej...

środa, 12 maj 2021

Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6581-dofinansowanie-dla-gminnej-spolki-wodnej-chocen.html
Przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej Choceń: Prezes Ireneusz Makowski, Wiceprezes Dariusz Napo [...]

Bez tytułu cc945unnamed 71d99

Przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej Choceń: Prezes Ireneusz Makowski, Wiceprezes Dariusz Napora oraz Skarbnik Elżbieta Świątkowska w dniu 6 maja podpisali z Lokalną Grupą Działania Dorzecza Zgłowiączki umowę o powierzenie grantu. W uroczystości wręczenia czeków i umów udział wzięła Pani Aneta Jędrzejewska- Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. LGD Dorzecza Zgłowiączki rozpatrzyła pozytywnie wniosek o dofinansowania projektu objętego grantem pt. " Zakup urządzenia przeciskowego oraz sprzętu do jego przewożenia" Projekt objęty grantem dotyczy zakupu urządzenia przeciskowego, które wykorzystywane będzie do drążenia poziomych podziemnych kanałów, umożliwiających drenaż lub bezrozkopowe układanie rur melioracyjnych, drenażu melioracyjnego w związku z prowadzoną działalnością w miejscach, gdzie nie można swobodnie wykopać dołu w celu wykonania prac. Zakup urządzenia umożliwi także świadczenie usług niezwiązanych z prowadzoną działalnością, tzn. wykonywanie przecisków pod kable, rurociągi wodociągowe, urządzenia kanalizacyjne, co będzie stanowiło usługę na rzecz innych podmiotów. W ramach projektu zostanie także zakupiony samochód w celu przewożenia urządzenia do przecisku w miejsce realizacji usługi. Dofinansowanie wynosi 50.000,00 zł.

Czytaj więcej...

wtorek, 11 maj 2021

Dryfujące ciało na jeziorze.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6580-dryfujace-cialo-na-jeziorze.html
W dniu 9 maja 2021 około godziny 16 jednostka OSP Choceń otrzymala wezwanie dotyczące ciała dryf [...]
W dniu 9 maja 2021 około godziny 16 jednostka OSP Choceń otrzymala wezwanie dotyczące ciała dryfującego przy brzegu Jeziora Szczytnowskiego. Siły i środki na miejscu zdarzenia: SLRw Nissan Navara OSP Choceń, GBARt OSP Choceń, JRG 1 Włocławek, Policja.

Więcej zdjęć: https://wloclawek.naszemiasto.pl/tragedia-nad-jeziorem-wylowiono-cialo-mezczyzny-zdjecia/ar/c16-8269340
piątek, 07 maj 2021

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6579-jak-sprawdzic-tozsamosc-rachmistrza.html
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br [...]

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

 1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

 • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
 • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

piątek, 07 maj 2021

Dokonałeś samospisu?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6577-dokonales-samospisu.html
Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród Weź udział w N [...]

Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród

Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 online na spis.gov.pl i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis.

Zarejestruj otrzymany kod w terminie od 22.04 do 7.07.2021 r. na stronie Loterii.

Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!
Im szybciej zarejestrujesz się w Loterii, tym więcej szans masz na wygraną!

czwartek, 06 maj 2021

Apel o podjęcie działań w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 269

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6576-apel-o-podjecie-dzialan-w-sprawie-przebudowy-drogi-wojewodzkiej-269.html
Podczas sesji radni gminy Choceń, zwrócili uwagę na sprawy dotyczące przebudowy drogi wojewódzk [...]

Podczas sesji radni gminy Choceń, zwrócili uwagę na sprawy dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej 269. O tym, jak jest ona ważna dla mieszkańców gminy Choceń mówił Wójt Gminy Roman Nowakowski. Jest to droga, która prowadzi z Kowala przez Czerniewice, Choceń w kierunku Chodcza i dalej do Izbicy Kujawskiej. Od 2013 roku, 3 samorządy – Choceń, Chodecz i Boniewo czyniły zabiegi i zorganizowały wspólną uroczystą sesję, na którą zaprosiliśmy Pana Marszałka. Podczas sesji przedstawiliśmy, jak ta droga jest potrzebna, wiedząc, że za chwilę będzie uruchomiona autostrada i droga będzie stanowiła główny dojazd do autostrady.

Wójt przypomniał słowa Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego ze stenogramu z tamtego posiedzenia: „Jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną to akurat w dobrym jesteśmy miejscu, bo autostrada A1, jest rzeczywiście priorytetem, który będziemy chcieli wykorzystywać w następnej perspektywie w pierwszej kolejności. I tak robiona by była nie autostrada, która przebiega przez nasze województwo, ale taką, która otwiera nasze województwo na świat. Mają to być po prostu wrota, a jeśli tak to do węzłów musimy zbudować porządne w najwyższym standardzie drogi, które skomunikują nasze województwo z tymi węzłami. Więc w pierwszej kolejności będziemy budować takie drogi, które właśnie będą komunikować, otwierać węzły. Łatwo się domyśleć, że wszystkie te trzy (węzły), które leżą na terenie Powiatu Włocławskiego stają się absolutnym priorytetem.

Mimo wieloletnich zabiegów, bo te zabiegi trwają kilkanaście lat, drogi 269, jak nie było, tak nie ma. Oczywiście Marszałek wykonał kawałek drogi od strony Izbicy Kujawskiej, czyli do węzła autostradowego zostało jakieś 25 km. Dla nas, dla Chocenia, dla Czerniewic, dla Kowala, dla Chodcza, to nie w tą stronę. Dla naszych gmin ciągle ten węzeł jest niedostępny, ciągle nie ma komunikacji z autostradą. I słowa Pana Marszałka wypowiedziane kilkanaście lat temu nie sprawdziły się. Ten apel jest po to, żeby zacząć wzmacniać ten nacisk, bo jak przyjdzie podejmować kolejną decyzję, żeby to była droga 269 w Powiecie Włocławskim. Apelujemy więc, aby przypomnieć Marszałkowi, że słowo dane kiedyś przez Marszałka my pamiętamy.

Chodnik, który chcieliśmy wybudować między Choceniem a Czerniewicami, nie pozwolono nam, bo droga wojewódzka będzie budowana. Chodnik przy ul. Czerniewickiej w Choceniu, nie można zrobić, bo droga będzie remontowana. I takich elementów jest wiele, że droga będzie remontowana, remontowana, a ludzie jak chodzili po błocie, bo brakuje chodnika, tak chodzą.

Radni pamiętają tamtą sesję z udziałem Marszałka i apelują do Marszałka, aby uchylił tej kasy i jak będzie wiatr w naszym kierunku, aby tych banknotów przywiało na tą drogę. W związku z tym, iż tak długo trwa przystąpienie do przebudowy drogi 269, jedyna droga jaka nam pozostała to NĘKANIE.

Stanowisko Rady Gminy - pobierz tutaj

czwartek, 06 maj 2021

Elektrownie wiatrowe na terenie Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6575-elektrownie-wiatrowe-na-terenie-gminy-chocen.html
Rada Gminy Choceń przystępując do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p [...] Rada Gminy Choceń przystępując do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe, sugerowała się opracowanym raportem oddziaływania na środowisko, który przewidywał strefę oddziaływania elektrowni na 450 m. W tej strefie nie można było lokalizować zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszanej. Wprowadzona ustawa z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zmieniła tą odległość na dziesięciokrotność wysokości od lokalizacji elektrowni wiatrowej, uwzględnionej w planie miejscowym i od istniejącej. Na terenie naszej gminy wyznaczonych jest 12 lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz dwie istniejące. Elektrownie wiatrowe, które są już wybudowane w miejscowości Janowo, według nowej ustawy posiadają strefę oddziaływania 450 m oraz elektrownia w miejscowości Bodzanowo posiada strefę 1,5 km, a pozostałe niezrealizowane według zapisów  w planie posiadają strefę oddziaływania 2,5 km. Część z tych elektrowni nie uzyskała pozwolenia na budowę, sprawy są umorzone lub zawieszone. Natomiast cztery elektrownie posiadają prawomocne pozwolenie na budowę w miejscowościach: Bodzanowo, Borzymowice, Niemojewo. To zupełnie zmieniłoby naszą sytuację. Na powierzchni ok. 60% naszej gminy nie można lokalizować nowych budynków mieszkalnych. Decyzje o warunkach zabudowy wydawane były przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Po 16 lipca 2019 r. nie ma możliwości wydania pozytywnej decyzji. Nie dotyczy to obowiązujących w tej strefie planów miejscowych. Gmina Choceń może przystąpić do opracowania planów miejscowych, ale tylko dla obszarów dla których decyzje zostały wycofane z obiegu prawnego. W sytuacji, gdy inwestycja już jest zrealizowana lub jest pozwolenie na budowę to nie możemy podjąć w tym zakresie żadnych czynności. Gmina Choceń wystąpiła z petycją do władz państwa o zmianę przepisów dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych, której strefa oddziaływania wynosiłaby 500 m. Sprawy w tym temacie mają się rozstrzygnąć w drugim kwartale bieżącego roku. Jeśli do Sejmu nie wpłynie projekt, który spełniały oczekiwania nasze i mieszkańców Gminy Choceń, dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych dla inwestorów ubiegających się o taką inwestycję.

W załączeniu aktualna mapa lokalizacji elektrowni wiatrowych ze strefą oddziaływania - załącznik mapowy

czwartek, 06 maj 2021

Przetarg na przebudowę drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6574-przetarg-na-przebudowe-drogi-w-czerniewicach.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg na Przebudowę ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowis [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg na Przebudowę ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowiska). Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 21 maja 2021 r. Inwestycja dotyczy odcinka drogi nr 190 788C ul. Polna w miejscowości Czerniewice od km 0+000 do km 0+255 i od km 0+341 do km 0+535. Zamówienie będzie zrealizowane do listopada bieżącego roku.

czwartek, 06 maj 2021

Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6573-informacja-z-sesji-rady-gminy-4.html
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 5 maja br., radni wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy [...]

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 5 maja br., radni wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS w Choceniu za rok 2020. Dokonano także oceny zasobów pomocy społecznej. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu gminy Choceń na 2021 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – wprowadzono do budżetu m.in. zadanie dotyczące zaopatrzenia ludności w wodę pitną w okresie suszy z dofinansowaniem w wysokości 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 • określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021 – kąpielisko „Plaża Choceń” będzie czynne w okresie od 26 czerwca 2021 do 29 sierpnia 2021 r.;
 • stanowiska do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych o zachowanie nazwy miejscowości Zakrzewek – Rada Gminy nie wyraziła zgody na zachowanie nazwy miejscowości Zakrzewek, jako części wsi Choceń;
 • udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Włocławskiego – pomoc dotyczy wykonania projektów budowlanych przejść dla pieszych w Choceniu i Śmiłowicach oraz przebudowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej relacji Śmiłowice - Wilkowiczki;
 • rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – petycja nie została uwzględniona;
 • wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Choceń – wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania działki w Czerniewicach 1 od dworca na terenach kolejowych z przeznaczeniem pod urządzenie drogi;
 • wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN – Toruński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyrażono zgodę na utworzenie przez Gminę Choceń spółki;
 • zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – zatwierdzono wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w wysokości 3 mln zł;
 • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – upoważniono Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach stypendiów szkolnych oraz wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków szkolnych za wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych;
 • przyjęcia stanowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 269 – stan drogi wojewódzkiej jest krytyczny, a wobec braku działań w tym zakresie, Rada Gminy ponownie zwraca uwagę, że przebudowa drogi wojewódzkiej 269 jest ogromnie ważna dla mieszkańców gminy Choceń. Radni zwrócili uwagę, że konieczne jest w tej sprawie nękanie osób decyzyjnych.
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – do kategorii dróg gminnych zostały zaliczone ulice Wiązowa, Reja, Brzozowa i Jodłowa w Choceniu.

Wójt Gminy przybliżył również temat związany z elektrowniami wiatrowymi na terenie gminy. Informacja w tym zakresie zostanie sporządzona oddzielnie.