piątek, 04 listopad 2022

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7455-ogloszenie-37.html
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa [...]

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. Z 2022 r., poz. 2236), Gmina Choceń ogłasza, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Link do ogłoszenia na BIP dostepny tutaj.

czwartek, 03 listopad 2022

Wyjazd na basen

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7453-wyjazd-na-basen.html
Od 23 września 2022 r. uczniowie klasy III po raz kolejny biorą udział w programie powszechnej na [...] Od 23 września 2022 r. uczniowie klasy III po raz kolejny biorą udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program ten jest sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia odbywają się co piątek na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim we Włocławku. Program zakłada udział każdego dziecka w 20 - godzinnych zajęciach nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, nabycie umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy ciała. Przez 10 tygodni, co piątek uczniowie trzecich klas będą uczestniczyć w zajęciach z pływania. Tak więc ... czepeczki, klapeczki, stroje, majteczki i .... na basen!

Czytaj więcej...

środa, 02 listopad 2022

rekrutacja uczestników projektu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7510-rekrutacja-uczestnikow-projektu.html
Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu: „Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej ob [...] logo EFS poprawne 79d2a
Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu: „Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej obszaru rewitalizacji mieszkańców Gminy Choceń poprzez kursy doszkalające dla młodych dotkniętych bezrobociem”. Jesteś mieszkańcem gminy i chcesz zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i odbyć kurs lub szkolenie zapraszamy do udziału w projekcie. Celem głównym projektu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gm. Choceń poprzez kursy i szkolenia skierowane dla osób młodych w wieku produkcyjnym dotkniętych bezrobociem zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zaplanowano np. kursy i szkolenia:
1. Kursy i szkolenia:
a. Spawacz
b. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwa
c. Opiekun
d. Magazynier – operator, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
e. Brukarz
f. Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych – C2 cieplne
g. Obsługa drona
h. Obsługa rębaka tarczowego
k. Możesz zaproponować inny kurs lub szkolenie, które będzie spełniało twoje oczekiwania.

W ramach odbywania szkolenia, kursu uczestnikowi przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz ryczałt na dojazd. Po odbyciu szkolenia, kursu uczestnik projektu będzie miał możliwość obycia „stażu” w jednym z przedsiębiorstw na terenie Gminy Choceń i otrzyma wynagrodzenie przez okres 4 miesięcy. Zajęcia z psychologiem w celu wyboru odpowiedniej ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w regulaminie rekrutacji. W projekcie będą mogły wziąć udział osoby, które:
1. Posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Choceń (oświadczenie kandydata),
2. Posiadają status osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczonej społecznie (zaświadczenie z GOPS),
- osoby bezrobotne (zaświadczenie z PUP),
- osoby bierne zawodowo (oświadczenie kandydata, zaświadczenie z ZUS).
3. Nie brały udziału w innych projektach współfinansowanych w ramach EFS realizowanego przez LGD Dorzecza Zgłowiączki (oświadczenie kandydata)

Całkowita wartość projektu: 123 831,00 zł, Wartość dofinansowania: 117 639,45 zł. Więcej informacji będzie można uzyskać w biurze projektu jak również na stronie www.chocen.pl.
Biuro projektu: Urząd Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń nr telefonu: 54 284 66 17.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.01. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, okres jego realizacji trwa od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r. Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń

Załączniki:
1. Regulamin rekrutacji - pobierz
2. Formularz rekrutacyjny - pobierz 
3. Przykład jak wypełnić druk wniosku do ZUS - pobierz
4. Wzór wniosku do ZUS - pobierz

piątek, 28 październik 2022

Preferencyjny zakup węgla

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7450-preferencyjny-zakup-wegla.html
Szanowni Mieszkańcy, Dnia 26.10.2022 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na preferencyjny za [...]

Szanowni Mieszkańcy,

Dnia 26.10.2022 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na preferencyjny zakup węgla. Na dzień dzisiejszy mamy przyjętych do weryfikacji 110 wniosków na węgiel kamienny, 120 na ekogroszek i 5 na miał. Uprawnionych mieszkańców w naszej gminie do zakupu węgla po niższej cenie jest ok. 2300. Zamówiliśmy jak dotychczas 100 ton ekogroszku i 100 ton węgla kamiennego, a z informacji jakie udało nam się uzyskać sprowadzany będzie węgiel kolumbijski z certyfikatem na 24 mj/kg.  Cena za tonę węgla to 2000 zł. Cena nie obejmuje transportu ze składu do domu.

środa, 26 październik 2022

19 Rajd Włocławski - Choceń 2022

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7449-19-rajd-wloclawski-chocen-2022.html
Kolejne wspólne przedsięwzięcie Gminy Choceń i Automobilklub Włocławski, jakim był "19 Rajd W [...]

Kolejne wspólne przedsięwzięcie Gminy Choceń i Automobilklub Włocławski, jakim był "19 Rajd Włocławski - Choceń 2022" zostało docenione nie tylko przez zawodników, ale również przez media z branży motorsportu. Link do obszernej relacji zamieszczonej w ogólnopolskim portalu zajmującym się sportami motorowymi https://rallyandrace.pl/19-rajd-wloclawski-chocen-2022/

środa, 26 październik 2022

Remont dróg gminnych zakończony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7448-remont-drog-gminnych-zakonczony.html
Zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pn Remont dróg gminnych nr 190735C Sz [...]

Zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pn Remont dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C Śmiłowice-Borzymowice. Wykonawcą robót była FIRMA INŻYNIERYJNO-DROGOWA DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Całkowita wartość robót wynosiła 4 450 732,31 zł. Na inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 482 443,98 zł. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni na odcinkach o dł. 7,232 km, obejmujący profilowanie masą MMA pod geosiatkę, ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 kN/mb, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, frezowanie połączeń z innymi drogami, oczyszczenie przepustów, wykonanie remontu 3 peronów oraz wymianę oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego.

środa, 26 październik 2022

Wsparcie na wymianę pokryć dachowych z ARiMR

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7447-wsparcie-na-wymiane-pokryc-dachowych-z-arimr.html
Wnioski o udzielenie wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia l [...]

Wnioski o udzielenie wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych można składać od 17 października 2022 roku do 15 listopada 2022r. Wsparcie udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać wyłącznie poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez ARiMR na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl. Więcej informacji na temat inwestycji, za realizację których odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rplnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci. Zdjęty w ramach powyższego zadania azbest zgłosić można do tut. Urzędu Gminy celem jego utylizacji.

wtorek, 25 październik 2022

Nabór wniosków na węgiel

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7446-nabor-wnioskow-na-wegiel.html
Szanowni Mieszkańcy, w związku z ustawą o preferencyjnym zakupie węgla informujemy, iż od dnia [...]

Szanowni Mieszkańcy, w związku z ustawą o preferencyjnym zakupie węgla informujemy, iż od dnia 26.10.2022 r. (środa) rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na zakup paliwa stałego. Każdy mieszkaniec gminy Choceń może złożyć taki wniosek w Urzędzie Gminy w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 w pokoju numer 6. Osoby te muszą spełniać kryteria do skorzystania z takiego zakupu, czyli otrzymanie dodatku węglowego i wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z zaznaczeniem, iż główne źródło ciepła to węgiel. Węgiel będzie można zakupić w dwóch składach na terenie gminy: RT-BUD Robert Turkowski Choceń oraz ANRO Anna Pieńkowska Czerniewice. Maksymalnie będzie można zakupić 1,5 tony opału.
I nabór do dnia 31.12.2022 r. II nabór od dnia 01.01.2023 r.
Weryfikacja wniosków i dystrybucja węgla będzie odbywać się sukcesywnie według kolejności zgłoszeń.

Wniosek do pobrania tutaj.

poniedziałek, 24 październik 2022

INFORMACJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7441-informacja-86.html
Dnia 31 października 2022 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Choceniu będzie nieczynny Za utrudn [...]

Dnia 31 października 2022 r. (poniedziałek)
Urząd Gminy w Choceniu
będzie nieczynny
Za utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek, 24 październik 2022

Informacja z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7443-informacja-z-sesji-nadzwyczajnej-3.html
Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 19 października 2022 r., zwołanej w trybie nadzwyczajnym, [...]

Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 19 października 2022 r., zwołanej w trybie nadzwyczajnym, radni gminy podjęli następujące uchwały:

  1. zmiany budżetu gminy na 2022r., oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – wprowadzono m.in. zmianę dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę zaliczki w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”;
  2. wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka – wykaz gmin uzupełniono o Gminę Miasto Włocławek;
  3. ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty – ustalono abonament miesięczny za parkowanie pojazdu na terenie targowiska w Choceniu w wysokości 40 zł;
  4. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości – podjęto uchwałę w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Zapust z przysiółka wsi Szczytno na wieś Zapust;
  5. nadania nazw ulic – nazwy ulic nadano drogom, które położone są w Ługowiskach nad jeziorem, dla których właścicielem jest gmina Choceń. Nadane nazwy ulic to: Sezamkowa, Czekoladowa, Złota, Sąsiedzka, Radosna, Lazurowa, Księżycowa, Lawendowa, Koralowa, Ogrodowa.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy.