czwartek, 31 marzec 2022

Przetarg na zakup wozu asenizacyjnego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7129-przetarg-na-zakup-wozu-asenizacyjnego.html
Dnia 31 marca b.r. Wójt Gminy Choceń ogłosił przetarg na zakup fabrycznie nowego pojazdu aseniza [...]

Dnia 31 marca b.r. Wójt Gminy Choceń ogłosił przetarg na zakup fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego. Pojazd będzie służył do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików.  Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem  https://chocen.ezamawiajacy.pl do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00.  Wykonawca będzie miał 3 miesiące na dostarczenie do siedziby Urzędu Gminy gotowego pojazdu.

środa, 30 marzec 2022

Zebranie z sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7128-zebranie-z-soltysami-2.html
W dniu 29 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z [...]

W dniu 29 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z terenu gminy Choceń. Na początku zebrania Wójt Gminy podziękował sołtysom za ich pracę na rzecz samorządu gminy, a następnie omówiono najważniejsze sprawy:

 1. Zadania i finanse Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu – informacja w tym temacie zostanie przedstawiona oddzielnie.
 2. Z działalnością PP w Choceniu zapoznała zebranych Pani Kierownik asp. Monika Sroka.
 3. Wykonywane i planowane zadania inwestycyjne na terenie gminy w najbliższym czasie – przetargi i zadania w zakresie dróg, boiska w Wilkowicach, oczyszczalni ścieków, sali gimnastycznej w Śmiłowicach, inwestycje FOOD Parku.
 4. Konsultacje w zakresie zmiany statutów sołectw – przekazano sołtysom nowe wersje statutów sołectw.
 5. Sprawy funduszu sołeckiego – funduszu przeznaczany w naszej gminie jest na bieżące utrzymanie dróg lub inwestycje drogowe.
 6. Zadania i sprawy bieżące – uszkodzonych tablic ogłoszeniowych, słupa, lamp.
środa, 30 marzec 2022

Informacja w sprawie konsultacji statutów sołectw

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7127-informacja-w-sprawie-konsultacji-statutow-solectw.html
Rada Gminy Choceń, zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Choc [...]

Rada Gminy Choceń, zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Choceń w przedmiocie nadania statutów sołectw. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Choceń we wszystkich sołectwach. Przedmiotem konsultacji jest przekazanie mieszkańcom informacji w zakresie nadania statutów sołectw oraz zebranie od uczestników uwag i opinii w tym zakresie. Informację w tej sprawie wraz z projektem uchwały opublikowano na stronie internetowej Gminy Choceń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano dla każdego Sołectwa w okresie konsultacji. Wyznacza się termin przeprowadzenia konsultacji od dnia 1 kwietnia 2022 r., do 15 kwietnia 2022 r. Opinie i uwagi można wnieść w dowolny sposób, na adres urzędu – Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji wyniki zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedstawione Radzie Gminy.

Pobierz pliki

środa, 30 marzec 2022

Informacja dla obywateli Ukrainy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7126-informacja-dla-obywateli-ukrainy.html
W Urzędzie Marszałkowskim WK-P we Włocławku powstał Punkt informacyjno-doradczy dla obywateli z [...]

W Urzędzie Marszałkowskim WK-P we Włocławku powstał Punkt informacyjno-doradczy dla obywateli z Ukrainy. Czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00, w niedzielę  działa obsługa telefoniczna. Obywatele z Ukrainy otrzymują m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną i wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy. Lokalizacja i kontakt: Włocławek ul. Bechiego 2 (Przedstawicielstwo UM WK-P) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefony: +48 56 62 12 545, +48 56 62 18 772.

poniedziałek, 28 marzec 2022

Zbiorowe miejsce dla uchodźców z Ukrainy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7124-zbiorowe-miejsce-dla-uchodzcow-z-ukrainy.html
Z dniem dzisiejszym tj. 28.03.2022r. uruchomliśmy obiekt zbiorowego zakwaterowania na sali gimnasty [...] Z dniem dzisiejszym tj. 28.03.2022r. uruchomliśmy obiekt zbiorowego zakwaterowania na sali gimnastycznej przy Urzędzie Gminy w Choceniu dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Przygotowane zostalo 35 miejsc, dostosowano sanitariaty i zamontowano prysznice. Ponadto obiekt został wysposazony w niezbędne artykuły pierwszej potrzeby i sprzęt AGD. Czekamy na informację od Wojewody o terminie przyjazdu uchodźców.

Czytaj więcej...

piątek, 25 marzec 2022

KONKURS FOTOGRAFICZNY „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA II”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7123-konkurs-fotograficzny-w-obiektywie-mlodego-kujawiaka-ii.html
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruch [...]

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA II”. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 11 kwietnia do 31 maja 2022 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, maksymalnie 3 fotografie (wywołane i zapisane na CD/DVD/pendrive).

Czytaj więcej...

środa, 23 marzec 2022

Weryfikacja terenowa złożonego wniosku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7119-weryfikacja-terenowa-zlozonego-wniosku-2.html
W dniu 23 marca 2022 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenow [...]

W dniu 23 marca 2022 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 680 mb drogi w miejscowości Bodzanówek (dz. nr 42). Po dokonaniu wizji lokalnej drogi stwierdzono, że obiekt kwalifikuje się do realizacji w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, planowane jest w roku bieżącym.

środa, 23 marzec 2022

Informacja z sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7118-informacja-z-sesji-rady-gminy-chocen-2.html
W dniu 22marca2022r., podczas XXXVII sesji Rady Gminy Choceń, przyjęto sprawozdanie o stanie bezpi [...]

W dniu 22marca2022r., podczas XXXVII sesji Rady Gminy Choceń, przyjęto sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń, złożone przez Panią asp. Monikę Sroka oraz sprawozdanie z działalności między sesjami złożone przez Wójta Gminy Romana Nowakowskiego. Ponadto radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – dokonano zmian m.in. wynikających z faktu, że wykonawca nie chce podpisać umowy za cenę z oferty, wybór kolejnego oferta powoduje zabezpieczenie dodatkowych środków;
 2. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2022 rok – w celu wypełnienia obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ustalono program oraz określono wydatki na jego realizację w wysokości 16 tys. zł;
 3. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu–dotyczy prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, na działce 45/55 w Choceniu, czyli na targowisku „Mój rynek”, zwalnia się z opłaty targowej rolników i ich domowników którzy prowadzą handel w takim miejscu zgodnie z regulaminem;
 4. regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu – przedmiotem handlu na wyznaczonych miejscach mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym;
 5. zmiany uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Choceń – usunięto z uchwały zwrot „w szczególności”, który sugeruje, że jest to wyliczenie otwarte, co oznacza, że dopuszczalne są także inne, niewymienione w uchwale możliwości;
 6. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN – Toruński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – uchylono uchwałę z uwagi na fakt, że spółka została utworzona bez udziału Gminy Choceń; Gmina Choceń utworzyła i objęła udziały w innej spółce - Choceńskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej;
 7. ustanowienia sztandaru, łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Choceń oraz łańcucha Wójta Gminy Choceń - opracowano kolejne symbole Gminy – sztandar oraz projekty insygniów – łańcuchów, jako atrybutów władzy samorządowej;
 8. zasad używania sztandaru, Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Choceń oraz Łańcucha Wójta Gminy Choceń – określenie zasad używania ustanowionego sztandaru i łańcuchów jest niezbędne dla zagwarantowania im należytej czci i szacunku oraz form właściwego funkcjonowania;
 9. przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie nadania statutów sołectw – przystąpiono do ustalenia nowych statutów sołectw, ale czynność tą poprzedza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami we wszystkich sołectwach, konsultacje odbędą się w terminie od 1 do 15 kwietnia 2022 r.;
 10. określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych może być udzielanana zasadach określonych w podjętej uchwale;
 11. zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Choceń – zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że działalność generuje miejsca pracy i dotyczy nowych inwestycji rozpoczynanych w latach 2022 - 2024;
 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenuw pobliżu miejscowości Choceń, gdzie w planie ustalono lokalizację elektrowni wiatrowych, inwestor nie uzyskał pozwolenia na budowę, a zmiana planu spowoduje oddalenie strefy oddziaływania elektrowni i możliwość zabudowy dla miejscowości Choceń.
 13. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choceń w roku szkolnym 2021/2022– w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy.

środa, 23 marzec 2022

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7117-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.html
Szanowni Państwo, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy [...]

Szanowni Państwo,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Czytaj więcej...

środa, 23 marzec 2022

Sprzedaż działek budowlanych w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7115-sprzedaz-dzialek-budowlanych-w-czerniewicach-5.html
We wtorek 22 marca 2022 roku odbył się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu przetarg ustny nieogra [...]

We wtorek 22 marca 2022 roku odbył się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Czerniewicach. Wszystkie 12 działek o powierzchni ok. tysiąca metrów, znalazło nowych nabywców. Teren nieruchomości, na którym znajdują się działki, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i stanowi obszar budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności zabudowy.Zainteresowanie było duże. Większość działek zostało sprzedanych za cenę wyższą niż wywoławcza.Dzięki temu w Czerniewicach powstanie nowe osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Kujawskiej oraz ul.  Deszczowej (tak nazywa się ulica wewnątrz działek). Nowym nabywcom gratulujemy zakupu.

piątek, 18 marzec 2022

Przetarg na przebudowę dróg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7114-przetarg-na-przebudowe-drog.html
Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej Nr 19070 [...]

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej Nr 190705C Choceń – gr. Gminy (Humlin) odcinek Krukowo-Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego PPGR w miejscowości Olganowo. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 1 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00. Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.