wtorek, 09 sierpień 2022

Wyjazd grup folklorystycznych do Portugalii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7330-wyjazd-grup-folklorystycznych-do-portugalii.html
Szwecja, Ukraina, Włochy – w tych krajach muzyczną pinezką zaznaczyli już swoją obecność cz [...]

Szwecja, Ukraina, Włochy – w tych krajach muzyczną pinezką zaznaczyli już swoją obecność członkowie zespołu „Śmiłowiónki”. Do tej listy w najbliższych dniach dołączy kolejny kraj – Portugalia. W dniach 17 – 21 sierpnia zespół wspólnie z najstarszą grupą Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” weźmie udział w Międzynarodowym Święcie Folkloru w miejscowości Valega położonej ok. 30 km na południe od Porto.

Dzięki zaproszeniu Grupo Casa do Porto Valega Ovar zrealizowany zostanie plan rewizyt u zaprzyjaźnionych zespołowi Portugalczyków, którzy mieli okazję korzystać z tygodniowej gościny w Gminie Choceń w roku 2019. Zespół wystąpił na „Święcie Jabłka” prezentując brawurowe tańce i ciekawe stroje.

Dzielący dystans ponad 3000 km, jest zbyt daleki do podroży autobusem, stąd decyzja o pokonaniu go drogą powietrzną. Generuje to ogrom kosztów związanych z całym przedsięwzięciem.
Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu Wójta Gminy Choceń Romana Nowakowskiego , patronatowi Starosty włocławskiego Romana Gołębiewskiego oraz darowiźnie otrzymanej od Krajowej Grupy Spożywczej, zebrano ¾ budżetu zadania. Resztę kosztów pokrywają uczestnicy wyjazdu.

Dziękujemy dotychczasowym sponsorom za pomoc w realizacji marzeń. Wyjazd dla członków zespołu będzie wielką nagrodę za wytrwałość, poświęcony czas w propagowanie folkloru Kujaw. Zaprezentujemy tam wspólny program tańców kujawskich oraz weźmiemy udział w wielobarwnym korowodzie ulicami miasteczka. Będziemy reprezentować naszą gminę, powiat włocławski i całe województwo kujawsko – pomorskie.

wtorek, 09 sierpień 2022

Z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7329-z-sesji-nadzwyczajnej-3.html
Podczas XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, w dniu 8 sierpnia 2022 r., odb [...]

Podczas XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, w dniu 8 sierpnia 2022 r., odbyło się uroczyste powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Pani Monice Leśniewskiej. Ponadto radni rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – dokonano m.in. zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym związanym z poprawą zaopatrzenia ludności w wodę,

2)    nadania statutów sołectw – radni przyjęli statuty sołectw, w kolejnych wyborach w sołectwach będzie wybierany sołtys i rada sołecka;

3)    przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie numeracji porządkowej wsi Zapust – zarządzono przeprowadzanie konsultacji. Mieszkańcy mają do wyboru zmianę z przysiółka na miejscowość Zapust (i utrzymanie dotychczasowej numeracji) lub przeniesienie numerów porządkowych do samodzielnej miejscowości (Szczytno). Konsultacje w tym zakresie zostaną przeprowadzone w okresie od 15 do 31 sierpnia br.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy.

wtorek, 09 sierpień 2022

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7328-powierzenie-stanowiska-dyrektora-szkoly-w-wilkowicach.html
W dniu 8 sierpnia br., podczas sesji Rady Gminy Choceń, Wójt Gminy Roman Nowakowski wręczył Pani [...]

W dniu 8 sierpnia br., podczas sesji Rady Gminy Choceń, Wójt Gminy Roman Nowakowski wręczył Pani Monice Leśniewskiej zarządzenie w sprawie powierzenia stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Stanowisko Dyrektora zostało powierzone na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r. Pierwsze gratulacje Pani Monice złożył Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski. Pani Monika Leśniewska podziękowała za zaufanie oraz zapoznała radnych z wyzwaniami jakie czekają szkołę w najbliższym czasie, poinformowała o prowadzonym remoncie sali lekcyjnej dla najmłodszych dzieci, nauce tańca od września i rozpoczęciem procedury ustalenia patrona szkoły. Gratulujemy i życzymy Pani Monice wielu sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

czwartek, 04 sierpień 2022

Przetarg na modernizację drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7326-przetarg-na-modernizacje-drogi.html
Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Modernizacja drogi gminnej Bodzan [...]

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Modernizacja drogi gminnej Bodzanówek – gr. gm. Brzyszewo, polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej o długości 680,00 m. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00. Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.

czwartek, 04 sierpień 2022

„Ciepłe Mieszkanie”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7325-cieple-mieszkanie.html
Od 21 lipca br. wszedł w życie nowy program „Ciepłe Mieszkanie” organizowany przez Narodowy F [...]

image000000 311deOd 21 lipca br. wszedł w życie nowy program „Ciepłe Mieszkanie” organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on, iż osoby mieszkające w budynkach wielorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą będą mogły skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ciepła, stolarki okiennej oraz drzwi oddzielających od strefy nieogrzewanej. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź zgłoszenie się w Urzędzie Gminy do sekretariatu w terminie do 19.08.2022 r. celem zgłoszenia chęci skorzystania z programu. Szczegółowe informacje odnośnie „Ciepłego Mieszkania” znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

środa, 03 sierpień 2022

Spotkania w sołectwach w gminie Choceń na temat OZE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7324-spotkania-w-solectwach-w-gminie-chocen-na-temat-oze.html
Firma 4ECO GREEN ENERGY informuję, że organizuje spotkania w sołectwach w gminie Choceń w sprawi [...]

Firma 4ECO GREEN ENERGY informuję, że organizuje spotkania w sołectwach w gminie Choceń w sprawie odnawialnych źródeł energii i ciepła na starych zasadach (PROSUMENT 2.0). Na spotkaniach prezentowane będą informacje na temat POMP CIEPŁA, MAT GRZEWCZYCH założenia instalacji fotowoltaicznej na starych zasadach (PROSUMENT 2.0) oraz jej rozbudowy a także o możliwości uzyskania dofinansowania. Termin oraz miejsce spotkań w poszczególnych wsiach będą zamieszczone na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Osoba odpowiedzialna za organizację spotkań: Mateusz Łukaszewski tel. 721 464 802. Przyjdź, a dowiesz się jak zapomnieć o rachunkach za prąd i dostać dofinansowanie.

Artykuł zamieszczony na prośbę 4ECO GREEN ENERGY.

Zrzut ekranu 2022 08 1 o 23.07.38 1 c6d5e

środa, 03 sierpień 2022

Próg zwalniający z przejściem dla pieszych przy żłobku gotowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7323-prog-zwalniajacy-z-przejsciem-dla-pieszych-przy-zlobku-gotowy.html
Choceńska Spółdzielnia Budowlana zakończyła prace związane z przebudową przejścia dla pies [...]

Bez tytułu dd0a4 6b90b dc0eb

Choceńska Spółdzielnia Budowlana zakończyła prace związane z przebudową przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Jest to inwestycja drogowa, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wynosi 51 992,10 zł, z czego dofinansowanie to kwota 32 032 zł. W ramach inwestycji powstał próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Przewidziane są również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowanie oświetlenia solarno-hybrydowego zwiększy widoczność w okresie nocnym.


DSCN2030 5cd7a

Czytaj więcej...

środa, 03 sierpień 2022

Działania Klubu Seniora

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7322-dzialania-klubu-seniora.html
Realizujemy projekt dla seniorów „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Wspólnie z uczestni [...]

logo EFS 16452 dc219Realizujemy projekt dla seniorów „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Wspólnie z uczestnikami Klubu Seniora, w ramach warsztatów ogrodniczych, udało nam się w ostatnim czasie zadbać o teren przy Urzędzie Gminy. Seniorzy biorą udział także w warsztatach plastycznych, florystycznych, wokalnych, kosmetycznych oraz folklorystycznych. Odbywają się również zajęcia z dietetykiem, który uczy seniorów zdrowych nawyków żywieniowych. Przed nami realizacja jeszcze warsztatów teatralnych, zajęć kulinarnych oraz fotograficznych.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 01 sierpień 2022

Informacja dotycząca budowy bloku w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7320-informacja-dotyczaca-budowy-bloku-w-choceniu.html
W związku z pojawiąjącymi się pytaniami dotyczącymi budowy bloku przy ul. Czerniewickiej w Choc [...]

W związku z pojawiąjącymi się pytaniami dotyczącymi budowy bloku przy ul. Czerniewickiej w Choceniu informujemy, że trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej tj. kosztorysu inwestorskiego. Przedmiotowy dokument jest podstawą do rozpisania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Termin rozpisania przetargu na budowę bloku wyznaczono na przełom sierpnia września br.

poniedziałek, 01 sierpień 2022

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7319-sesja-nadzwyczajna-2.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Pan Józef Dąbrowski zwołał XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Pan Józef Dąbrowski zwołał XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)    nadania statutów sołectw;

3)    przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie numeracji porządkowej wsi Zapust.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

poniedziałek, 01 sierpień 2022

Uroczyste przekazanie samochodu dla OSP w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7318-uroczyste-przekazanie-samochodu-dla-osp-w-wilkowicach.html
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach otrzymają nowy wóz. Lekki samochód ratowni [...]

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach otrzymają nowy wóz. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczego ma wartość 450 tys. zł brutto, a gmina dofinansuje zakup w kwocie łącznie 225 tys. zł. Uroczyste przekazanie wozu odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2022 r., o godz. 17.00 przy remizie OSP w Wilkowicach. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem, od Firmy PERFEKT Radosław Zasada, pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków.

poniedziałek, 01 sierpień 2022

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych DZIAŁKI REKREACYJNE CHOCEŃ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7317-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-dzialki-rekreacyjne-chocen.html
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w  Choceniu [...]

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w  Choceniu, podaje informację właścicielom nieruchomości niezamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń od 1 sierpnia 2022 roku.

Odbiór odpadów zmieszanych, biodegradowalnych

   

2022

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

ODPADY ZMIESZANE ORAZ BIO

1/8/29

5/12/26

7/14/28

ODPADY SEGREGOWANE

22

19

21

 

Wykonawca zgromadzone odpady komunalne w dniu wywozu będzie odbierał sprzed posesji. W przypadku nieruchomości oddalonych od drogi gminnej,  odpady będą odbierane z pobocza drogi publicznej.

Pojemnik oraz worki należy ustawić w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego nieczystości.

Odpady będą odbierane w godzinach: 7:00 – 20:00, przy czym pojemnik należy wystawić w dniu wywozu o 7:00