środa, 03 luty 2021

Informacja z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6444-informacja-z-nadzwyczajnej-sesji-rady-gminy.html
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń w dniu 2 lutego 2021 r., radni rozpatrzyli projekty u [...]

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń w dniu 2 lutego 2021 r., radni rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach:

1)      zmiany budżetu Gminy Choceń na 2021 rok - wprowadzono do budżetu zadanie o wartości 358 770,72 na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 256 264,80 zł.

2)      określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2021 rok – co roku Rada Gminy ma obowiązek określenia programu w tym zakresie, koszt realizacji tego programu wynosi ok. 15 000 zł i utrzymuje się w takiej wysokości tylko dzięki adopcji bezdomnych zwierząt przez mieszkańców gminy.

3)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie – uchylono zapis dotyczący ustalenia wysokości opłat dodatkowych (np. za przejazd bez ważnego biletu);

4)      rozpatrzenia petycji w przedmiocie wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 – nie uwzględniono petycji w tym zakresie z uwagi, iż wykracza to poza zakres działania Rady, która jako organ władzy publicznej działa na podstawie i w granicach prawa;

5)      rozpatrzenia petycji w przedmiocie uchwalenia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka – nie uwzględniono petycji w tym zakresie z uwagi, iż wartości o których mowa w petycji są chronione Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej a gminne przepisy prawa miejscowego mogą być uchwalane tylko i wyłącznie na podstawie delegacji ustawowej i nie mogą regulować kwestii uregulowanych już w innych aktach prawnych wyższego rzędu.

środa, 03 luty 2021

Zakończona została pierwsza część prac dotyczących projektu pn Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6450-zakonczona-zostala-pierwsza-czesc-prac-dotyczacych-projektu-pn-rewitalizacja-przestrzeni-i-budynkow-mieszkalnych-po-bylym-pgr-w-miejscowosci-borzymie-i-chocen-oraz-budynkow-mieszkalnych-po-bylej-cukrowni-w-miejscowosci-chocen-etap-ii.html
Wykonany został następujący zakres działań: - Roboty remontowe - Borzymie nr 53/6 - Roboty re [...]

logo PRO LGD e5038 f4676Wykonany został następujący zakres działań:

- Roboty remontowe - Borzymie nr 53/6

- Roboty remontowe - Borzymie nr 53/5

Pozostałe prace obejmujące roboty remontowe - ul. Spacerowa, Choceń dz. nr 557, nr 558, nr 559,
nr 560, nr 561, zostaną wykonane do 31.08.2021 r. Ostatni etap dotyczący robót remontowych - Borzymie, dz. nr 19/9, zostanie zakończony 30.11.2021 r.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

wtorek, 02 luty 2021

Remont w placówce oświatowej w Śmiłowicach zakończony.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6443-remont-w-placowce-oswiatowej-w-smilowicach-zakonczony.html
Zakończony został remont w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, który obejmował: Remo [...]

Zakończony został remont w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, który obejmował:

  1. Remont łazienek:

- montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej

- montaż płytek ściennych i podłogowych

- wymiana okien

- montaż sufitu podwieszanego typu armstrong

- malowanie ścian

- montaż kabin WC

- montaż armatury sanitarnej

- montaż oświetlenia

- wymiana drzwi wejściowych

Czytaj więcej...

wtorek, 02 luty 2021

29 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6442-29-final-wielkiej-osrtkiesrty-swiatecznej-pomocy.html
W niedzielę 31 stycznia 2021 roku choceńska orkiestra zagrała po raz 17. w ramach  29. Fina [...]

W niedzielę 31 stycznia 2021 roku choceńska orkiestra zagrała po raz 17. w ramach  29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem 29. Finału WOŚP była zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W tym roku na terenie Gminy Choceń Sztab choceński zebrał  kwotę 15.004,38 zł, którą przekazał na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie było by to możliwe, gdyby nie szczodrość i ofiarność ludzi dobrego serca. Działania Sztabu wsparli również włodarze Gminy
z Panem Wójtem Gminy Choceń Romanem Nowakowskim i Panem Przewodniczącym Rady Gminy Choceń Józefem Dąbrowskim.  

Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 i wprowadzone w kraju obostrzenia, wszystkie działania Sztabu WOŚP w Choceniu prowadzone były w reżimie sanitarnym. W związku
z zakazem zgromadzeń w dniu finału nie odbyły się występy artystyczne, sprzedaż ciast, popcornu, waty cukrowej, nie było też tradycyjnego Światełka do nieba.  29. Finał WOŚP na terenie Gminy Choceń wspomagano jednak na inne sposoby.

Czytaj więcej...

wtorek, 02 luty 2021

„Pod biało-czerwoną”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6439-pod-bialo-czerwona.html
Serdecznie dziękujemy za działania i aktywność podjętą w projekcie „Pod biało-czerwoną”. [...]

Serdecznie dziękujemy za działania i aktywność podjętą w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Miło nam poinformować, że Gmina Choceń znalazła się wśród gmin, które spełniły warunki określone w regulaminie projektu i zakwalifikowały się do finałowego etapu projektu związanego z realizacją zakupu i montażu masztów z biało-czerwonymi flagami. Maszt zostanie zamontowany w Śmiłowicach. Termin zakupu i montażu masztów z flagami w poszczególnych gminach, które spełniły warunki projektu zostaje przesunięty na termin późniejszy w 2021 roku.

piątek, 29 styczeń 2021

Nabór na rachmistrzów spisowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6435-nabor-na-rachmistrzow-spisowych-2.html
Udostępniamy uzupełnione ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych oraz nowy wzór formular [...]

Udostępniamy uzupełnione ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych oraz nowy wzór formularza dla rachmistrza.

Ogłoszenie

Formularz

piątek, 29 styczeń 2021

Funkcjonowanie urzędu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6434-funkcjonowanie-urzedu.html
Ograniczenia związane z koronawirusem są częściowo znoszone. Funkcjonują żłobki, przedszkola, [...]

Ograniczenia związane z koronawirusem są częściowo znoszone. Funkcjonują żłobki, przedszkola, klasy I-III. Pracę w reżimie sanitarnym wznawiają galerie handlowe. Urząd gminy w Choceniu od 1 lutego br., będzie czynny w pełnych godzinach pracy z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Obsługa interesantów będzie prowadzona na terenie całego urzędu. Bardzo prosimy jednak o zachowanie reżimu sanitarnego – noszenie maseczek i dezynfekcję rąk. Wszystkie osoby, które mają taką możliwość mogą korzystać z kanałów administracji cyfrowej, bądź w przypadku braku pilnych terminów przełożyć wizytę w urzędzie na później. Nie ma potrzeby przybywać do Urzędu by dokonać opłaty, które można regulować elektronicznie.

Godziny pacy urzędu gminy w Choceniu

Poniedziałek – 7.30 – 15.00

Wtorek 8.00 – 17.00

Środa 7.30 – 15.00

Czwartek. 7.30 – 15.00

Piątek 7.30 – 14.00

czwartek, 28 styczeń 2021

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6433-informacja-o-wyborze-partnera-do-wspolnej-realizacji-projektu-w-ramach-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020.html
Gmina Choceń zgodnie z art. 33 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji prog [...]

Gmina Choceń zgodnie z art. 33 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej gminy w dniu 05.01.2021 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych. Aktywne włączenie społeczne, o nr: RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 podaje się do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie tj. do dnia 28.01.2021 r. ofertę złożył jeden podmiot. Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz pozytywnej ocenie koncepcji realizacji zadań w ramach projektu podjęto decyzję o wyborze partnera na realizację projektu.

środa, 27 styczeń 2021

Nabór na rachmistrzów spisowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6427-nabor-na-rachmistrzow-spisowych.html
Pan Roman Nowakowski - Gminny Komisarz Spisowy w Choceniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór ka [...]

Pan Roman Nowakowski - Gminny Komisarz Spisowy w Choceniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

W gminie Choceń potrzebnych jest 3 rachmistrzów spisowych.

Szczegóły w załącznikach:

- ogłoszenie o naborze na rachmistrzów

- regulamin naboru

- formularz do pobrania

wtorek, 26 styczeń 2021

Połączenia kolejowe Włocławek - Kutno

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6426-polaczenia-kolejowe-wloclawek-kutno.html
Odpowiedź Dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na wniosek Wójta [...]

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na wniosek Wójta Gminy Choceń w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Włocławek - Kutno. - pobierz

poniedziałek, 25 styczeń 2021

Inwestycje powiatowe na terenie naszej gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6424-inwestycje-powiatowe-na-terenie-naszej-gminy.html
W budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2021 zaplanowano do realizacji następujące zadania na t [...]

W budżecie Powiatu Włocławskiego na rok 2021 zaplanowano do realizacji następujące zadania na terenie gminy Choceń:

1. opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn:.”Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno”

2. wykonanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na drodze powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń w miejscowości Choceń  (przy sklepie DINO).