wtorek, 27 kwiecień 2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6557-przedluzenie-powierzenia-stanowiska-dyrektora-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-choceniu.html
W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski wręczył zarządzenie w sprawie przedłuże [...]

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski wręczył zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu Pani Annie Pawłowskiej na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. Serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Czytaj więcej...

wtorek, 27 kwiecień 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6556-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2024.html
Już od 1 kwietnia br., na stronie spis.gov.pl można wypełnić formularz spisowy Narodowego S [...]

logo NSP 1 c295cJuż od 1 kwietnia br., na stronie spis.gov.pl można wypełnić formularz spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do spisania się. Na dzień dzisiejszy tj. 26 kwietnia br., spisały się 424 osoby z 7910 do spisania, co stanowi jedynie 5,36 %. Osoby, które spiszą się same i zarejestrują otrzymany kod, będą mogły wziąć udział w planowanej loterii. Do wylosowania będą atrakcyjne nagrody.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:
  1. płeć;
  2. wiek;
  3. adres zamieszkania;
  4. stan cywilny;
  5. kraj urodzenia;
  6. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna osób:
  1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  2. lokalizacja miejsca pracy;
  3. rodzaj działalności zakładu pracy;
  4. zawód wykonywany;
  5. status zatrudnienia;
  6. wymiar czasu pracy;
  7. rodzaj źródła utrzymania osób;
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 1. Poziom wykształcenia.
 2. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  3. stopień niepełnosprawności;
  4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 1. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  5. rok przyjazdu /powrotu do Polski;
  6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 1. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 1. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 1. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  2. stan zamieszkania mieszkania;
  3. własność mieszkania;
  4. liczba osób w mieszkaniu;
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  6. liczba izb w mieszkaniu;
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  11. stan zamieszkania budynku;
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  14. liczba izb w budynku;
  15. własność budynku;
  16. liczba mieszkań w budynku;
  17. rok wybudowania budynku.
poniedziałek, 26 kwiecień 2021

Akcja sprzątania lasów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6554-akcja-sprzatania-lasow.html
Sobota 24 kwietnia 2021 r. dla drużyn harcerskich z Chocenia należących do Hufca ZHP Powiat Włoc [...]

Sobota 24 kwietnia 2021 r. dla drużyn harcerskich z Chocenia należących do Hufca ZHP Powiat Włocławskiego była niezwykle pracowita. Zuchy i harcerze poświeciły cały dzień na uporządkowanie lasu na Szczutkowie. To smutne, że lasy są tak zanieczyszczone i odpady, które powinny trafić na wysypisko trafiają do lasów i niszczą nasze środowisko. Pomijając nieprawdopodobne odpady jakie znaleźli harcerze (np. opony, sanitariaty, kwiaty z cmentarza czy zużyte pampersy) mnóstwo zanieczyszczeń pochodziło również od turystów czy wędkarzy. Plan sprzątania Gminy Choceń zakłada jeszcze dwie takie akcje, które obejmą las w miejscowości Lutobórz (druga strona jeziora) oraz las w Choceniu.

Do akcji przyłączyła się spora grupa strażaków z OSP Choceń oraz rodzice harcerzy. Wspólnie udało się wywieźć z lasu około 70 dużych worków śmieci oraz kilkanaście większych odpadów.  

Partnerami akcji jest: Urząd Gminy w Choceniu, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, które m.in. dostarczyło worki na śmieci i zapewnia wywóz odpadów oraz Firma RT-BUD z Chocenia, która przekazała rękawice robocze.

Harcerze bardzo mocno dziękują wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w akcję, która sprawi, że kawałek naszej ziemi będzie piękniejszy!

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/hufieczhppowiatuwloclawskiego/

poniedziałek, 26 kwiecień 2021

Porozumienie na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6553-porozumienie-na-rzecz-spolecznej-inicjatywy-mieszkaniowej.html
W dniu 23 kwietnia br., Wójt Gminy Roman Nowakowski podpisał w Łysomicach porozumienie o współp [...]

W dniu 23 kwietnia br., Wójt Gminy Roman Nowakowski podpisał w Łysomicach porozumienie o współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Porozumienie ma na celu współpracę w zakresie budowy przystępnych cenowo mieszkań, wymianę informacji, materiałów i dokumentów w zakresie nieruchomości położonych na terenie Gminy Choceń wykazujących potencjał w zakresie realizacji na ich terenie inwestycji mieszkaniowych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Strony zobowiązały się do podejmowania wzajemnych działań na rzecz inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego nieruchomości. Następnym krokiem ma być analiza tych informacji i wypracowanie szczegółowego harmonogramu dalszych działań.

Czytaj więcej...

piątek, 23 kwiecień 2021

Organizacja imprezy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6552-organizacja-imprezy.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zamieściło na bazie konkurencyjnoś [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zamieściło na bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dotyczące organizacji imprezy własnej LGD/Promocja LSR:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44165

Miejsce  realizacji animacji: Gmina Choceń, Boisko sportowo-rekreacyjne w Czerniewicach gm. Choceń, powiat włocławski.

Realizacja usługi: 05 września 2021 r.

Czas trwania : 5 godzin - w tych godzinach brak możliwości pobierania opłat od uczestników  imprezy, w przypadku ochrony 6 godzin  

Pobierz plik

piątek, 23 kwiecień 2021

PRZEWÓZ DZIECI od 26 kwietnia 2021 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6550-przewoz-dzieci-od-26-kwietnia-2021-r.html
Pobierz plik Rozkład jazdy autobusu obowiązujący od dnia 26.04.2021 r. w SP Wilkowice

Pobierz plik

Rozkład jazdy autobusu obowiązujący od dnia 26.04.2021 r. w SP Wilkowice

czwartek, 22 kwiecień 2021

Weryfikacja terenowa złożonego wniosku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6549-weryfikacja-terenowa-zlozonego-wniosku.html
W dniu 22 kwietnia 2021 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji tere [...]

W dniu 22 kwietnia 2021 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 722 mb drogi tzw. skośnej w miejscowości Skibice. Po dokonaniu wizji lokalnej drogi stwierdzono, że obiekt kwalifikuje się do realizacji w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm, planowane jest w roku bieżącym.

czwartek, 22 kwiecień 2021

Przebudowa drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6548-przebudowa-drogi-w-czerniewicach.html
Projekt pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice, znala [...]

Bez tytułu 7fed5Projekt pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C  i nr 190785C w miejscowości Czerniewice, znalazł się na liście inwestycji objętych dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzyma dofinansowania w wysokości 55 % wartości zadania. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostaną obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostaną chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstaną przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostanie lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany zostanie wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie 2 wpustów ulicznych i studni rewizyjnych oraz odmulenie rowów 328,00. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.

Przeprowadzone zostało już postępowanie przetargowe. Do urzędu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi na kwotę 598 219,41 zł. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 30.10.2021 r.

środa, 21 kwiecień 2021

Spotkanie informacyjne NSP2021 w najbliższy piątek 23 kwietnia o godzinie 11

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6547-spotkanie-informacyjne-nsp2021-w-najblizszy-piatek-23-kwietnia-o-godzinie-11.html
Spotkanie dedykowane jest zarówno mieszkańcom gminy, którzy mają wątpliwości czy pytania zwią [...]

Spotkanie dedykowane jest zarówno mieszkańcom gminy, którzy mają wątpliwości czy pytania związane z obowiązkiem udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 ale też dla Państwa jako GBS-ów.

Podczas spotkania pokażemy, że wypełnienie formularza nie jest trudne, po co przeprowadzamy tego rodzaju badania a przede wszystkim odpowiemy na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Załączony plakat zawiera link w którego kliknięcie pozwala dołączyć do spotkania.

Dodatkowo przesyłam również adres spotkania do zamieszczenia przy materiale – wówczas wystarczy kliknąć w link i wybrać sposób dołączenia: https://nsp2021.webex.com/nsp2021/j.php?MTID=ma0ccdcdfb4c2422bf329daba10bffcd7

środa, 21 kwiecień 2021

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6546-przebudowa-pomieszczen-na-potrzeby-zlobka.html
Rozpoczęły się prace związane z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczeni [...]

logo EFS 1c894

Rozpoczęły się prace związane z przebudową istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia Żłobka „Pomponik” w Choceniu zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń. Zakres prac obejmuje: roboty remontowe ogólnobudowlane (prace wewnętrzne), remont schodów wejściowych, budowę pochylni w budynku żłobka, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych. W wyniku zapytania ofertowego wybrano do realizacji firmę "Maremo", Bartłomiej Stacherczak, al. Chopina 2/4 Włocławek. Wartość zadania wynosi 89.544 zł. Prace zostaną wykonane do dnia 18 lipca 2021 r.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu: Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Pomponik” w Choceniu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

IMG 20210417 105821 75df6 IMG 20210420 062321 a7c74

Czytaj więcej...

środa, 21 kwiecień 2021

Kontynuujemy prace przy REWITALIZACJI

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6545-kontynuujemy-prace-przy-rewitalizacji.html
Trwają prace dotyczące projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2 21a84 026a2Trwają prace dotyczące projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II". Roboty remontowe przy ul. Spacerowej w Choceniu dz. nr 557, 558, 559, 560, 561, zostaną wykonane do 31.08.2021 r. Ostatni etap dotyczący robót remontowych w Borzymiu na dz. nr 19/9, zostanie zakończony 30.11.2021 r. W ubiegłym roku wykonano roboty remontowe w Borzymiu na działkach nr 53/6 i 53/5.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
IMG 20210331 083139 1d733